Ogłoszenia 2023 rok

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.
"Sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego. Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku. Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP. Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa."

  • autor: Dorota Cabańska Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, data: 2023-01-27

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

UWAGA ROLNICY WYPEŁNIONE WNIOSKI (wraz z załącznikami) o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach rocznego limitu na 2023 rok  należy składać w okresie od

1 LUTEGO – 28 LUTEGO 2023 ROKU
W URZĘDZIE GMINY RAWA MAZOWIECKA PARTER,
POKÓJ 103. W GODZINACH 8:30-15:00

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ NA AKTUALNYCH DRUKACH dostępnych w Urzędzie Gminy oraz na stronie www.rawam.ug.gov.pl.

Do wniosku należy dołączyć:

  • FAKTURY VAT NA ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO WYSTAWIONE W OKRESIE OD 1 SIERPNIA 2022 ROKU DO 31 STYCZNIA 2023 ROKU,
  • klauzulę informacyjną RODO,
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
  • w przypadku użytkowania gruntów innych niż figurujące w ewidencji na wnioskodawcę, konieczne jest dołączenie UMÓW DZIERŻAW (każdorazowo przy składaniu wniosku) a w przypadku ich braku oświadczeń,
  • w przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła, do wniosku należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
  • Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
  • Dokument ten wydawany jest na wniosek producenta rolnego.
  • autor: Paweł Jakubowski, data: 2023-01-24

Informacja dla hodowców drobiu

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje o szybkim rozprzestrzenianiu się wysoce zjadliwej grypy ptaków w gospodarstwach utrzymujących drób na terenie kraju i apeluje o przestrzeganie zasad bioasekuracji przy wykonywaniu działań/czynności/usług w gospodarstwach, w których utrzymywany jest drób.

Zakupu węgla dystrybuowanego przez Gminę Rawa Mazowiecka

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w związku z podpisanym aneksem do umowy z Polską grupą Górniczą S.A. na teren Gminy na bieżąco dowożony jest węgiel w ramach nowych limitów przyznanych na rok 2023. W sprzedaży znajduje się węgiel ekogroszek Pieklorz (kopalnia KWK ROW Ruch Chwałowice) oraz orzech (kopalnia KWK ROW Ruch Jankowice). Cena węgla to 2.000zł za tonę. Wszystkie osoby spełniające kryteria uprawniające do zakupu (przyznany dodatek węglowy, złożony wniosek o zakup, niewykorzystany dotychczas limit zakupu węgla) i zainteresowane zakupem mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka pok. 104 i 106 (parter).

  • autor: Paweł Jakubowski
baner toplayer
Sołeckie 2023