Ochotnicze Straże Pożarne

  • Sztandar OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Kurzeszynie

Ochotniczą Straż Pożarną założono w 1918 roku z liczbą 27 członków. Założycielami byli: Jan Skiwiński - pierwszy prezes, Teodor Chojecki - wiceprezes, Stanisław Jakubowski - gospodarz, Michał Dziewulski - naczelnik i Jakub Szkuta - pod naczelnik - rządca majątku z Wołuczy, który do organizacji straży wniósł najwięcej energii i zapału. Straż w okresie międzywojennym oprócz funkcji jej przypisanej spełniała we wsi funkcje kulturalne - posiadała własną orkiestrę dętą - a przede wszystkim wychowawczą, uczyła patriotyzmu i organizacji w warunkach młodej państwowości polskiej. Tuż po II wojnie światowej w 1946 roku najpilniejszą potrzebą według mieszkańców wydawała się budowa remizy strażackiej.

  • Sztandar OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Kaleniu

Ochotnicza Straż Pożarna została założona 1968 roku z inicjatywy Franciszka Libery, Lucjana Kaczmarskiego, Aleksandra Kaczmarskiego oraz Wacława Pawlaka. Do 2002 roku jednostka OSP Kaleń wynajmowała jedno pomieszczenie od Kółka Rolniczego w Kaleniu. W 2002 roku dzięki porozumieniu pomiędzy zarządem OSP Kaleń oraz zarządem Kółka Rolniczego wszystkie budynki oraz plac zostały przekazane na rzecz OSP. W roku 2004 został zakupiony sztandar oraz odbyło się jego uroczyste przekazanie. W 2005 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Kaleniu w porozumieniu z Wójtem Gminy Rawa Mazowiecka oraz przy pomocy pracowników urzędu Gminy pozyskała dofinansowanie z programu Funduszu Rozwoju Wsi na przebudowę strażnicy, budowę okrąglaka, remont garażu oraz utwardzenie placu.

  • Sztandar OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Konopnicy

Jednostka powstała w 1962 r. i liczyła wówczas 14 członków. Prezesem został Franciszek Felak, a naczelnikiem Roman Dymowski, który pełnił tę funkcję przez kolejne lata. Członkami byli: Feliks Dębowski, Stefan Pietrzak, Czesław Redlicki, Marian Michalak, Marian Felak, Wiktor Dębski, Józef Chojecki, Władysław Orlik, Jan Stańczyk, Stanisław Kołodziejski , Marian Lusa, Jerzy Zalewski, Waldemar Dudkiewicz, Stanisław Konecki. W 1972 r. OSP otrzymała samochód pożarniczy „Żuk”, który był garażowany skromnym budynku na terenie istniejącego wtedy Kółka Rolniczego. W roku 1982 strażacy wyszli z inicjatywą budowy nowej strażnicy.

  • Sztandar OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Niwnej

Jednostka powstała w 1968 r. z liczbą 16 członków. Jak można przeczytać w Kronice, w chwili zorganizowania się OSP nie miała własnego pomieszczenia dla przechowywania sprzętu oraz organizowania spotkań. W Niwnej, poza budynkiem, w którym znajdowała się szkoła ze skromnym pomieszczeniem, nie było żadnego obiektu użyteczności publicznej, w którym można by było prowadzić działalność społeczną i kulturalną. Zarząd OSP od początku swej działalności czynił starania o wybudowanie strażnicy, w której znalazłoby się pomieszczenie na sprzęt przeciwpożarowy oraz świetlicę dla potrzeb druhów ale także całej społeczności lokalnej.

  • Sztandar OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wojskiej

Jednostka powstała w 1926 r. z liczbą 17 strażaków ochotników. Na przestrzeni lat zmieniała się liczba członków, wyposażenie jednostki ale jedno było niezmienne - cel, dla którego została zawiązana - pomoc ludziom w potrzebie. OSP w Starej Wojskiej jest jedną z nielicznych jednostek na terenie gminy, która może pochwalić się nowym samochodem. W grudniu 2020 roku, dzięki wsparciu z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz budżetu Gminy Rawa Mazowiecka jednostka otrzymała lekki samochód ratowniczo - gaśniczy Renault Master, który zastąpi wysłużonego Żuka z lat 80 - tych. Poniżej przedstawiamy historię OSP spisaną przez obecnego Prezesa Zarządu, druha Krzysztofa Kowalczyka. Piękne cele niesienia pomocy bliźniemu w niebezpieczeństwie ognia sprawiły, że duże grono ludzi miejscowości Wojska Stara postanowiły zorganizować Ochotniczą Straż Pożarną.

  • Sztandar OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowicach

W roku 1928 w miesiącu maju, z inicjatywy zarządcy majątku Wilkowice Stefana Marciniaka powstała Ochotnicza Straż Pożarna, licząca wówczas 25 ochotników. W niedługim czasie po zawiązaniu jednostki powstał pomysł wybudowania remizy strażackiej. Z pomocą przyszedł miejscowy dziedzic Wilski, który dał straży grunt pod budowę remizy – nieużytek wydzielony podczas komasacji w centrum wsi. Rozpoczęto przygotowania do budowy. Działania wojenne przerwały roboty i budowa została zakończona dopiero po wyzwoleniu. W tym czasie straż w Wilkowicach była wyposażona w ręczną sikawkę na wozie konnym , do którego na wypadek pożaru konie dawał zawsze przychylnie nastawiony do straży miejscowy dziedzic. Remiza ta służyła i strażakom i mieszkańcom do połowy lat siedemdziesiątych.

  • Sztandar OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Wołuczy

Pomysł na utworzenie Ochotniczej straży pożarnej w Wołuczy powstał w roku 1962-1963. Osobami, które zainicjowały utworzenie Ochotniczej Straży Pożarnej byli: Kazimierz Kosonóg i Roman Kosonóg. Pierwsze spotkania dotyczące utworzenia Straży Pożarnej w Wołuczy odbywały się w prywatnym domu Jana Walczaka.

  • Sztandar OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Przewodowicach

Materiał w trakcie opracowywania. Zapraszamy wkrótce.

  • Sztandar OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Linkowie

Materiał w trakcie opracowywania. Zapraszamy wkrótce.

baner toplayer
Komunikat w sprawie racjonalnego korzystania z wody