Gospodarka odpadami

Akty prawa miejscowego regulujące gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rawa Mazowiecka

Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Wykaz podmiotów uprawnionych do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rawa Mazowiecka

Wykaz podmiotów uprawnionych do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rawa Mazowiecka zawiera załącznik do niniejszej informacji. Jednocześnie informuję, że Odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych odbiera firma ENERIS Surowce S.A. Oddział w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piaskowa 122, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

Wykaz udzielonych i cofniętych zezwoleń Wójta Gminy Rawa Mazowiecka na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń Wójta Gminy Rawa Mazowiecka wydanych na podstawie art. 7 ust 1 pkt 2  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzona na podstawie art. 7 ust 6b cytowanej ustawy.

Informacja dla przedsiębiorców którzy zamierzają na terenie Gminy Rawa Mazowiecka prowadzić działalność gospodarczą

Przedsiębiorcy, którzy zamierzają prowadzić na terenie Gminy Rawa Mazowiecka działalność gospodarczą w zakresie:

  • opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, lub
  • ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, lub
  • prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, lub
  • prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, są zobowiązani złożyć wniosek o
  • udzielenie zezwolenia, znajdujący się poniżej.
baner toplayer
Sołeckie 2023