Rada Gminy

Radni Rady Gminy Rawa Mazowiecka

Katarzyna Klimek - Przewodnicząca Rady

 • Bożena Grzywka
 • Elżbieta Mikina
 • Halina Kielan
 • Halina Skoneczna
 • Jerzy Król
 • Kamila Bors
 • Katarzyna Klimek
 • Kazimierz Sujka
 • Małgorzata Czajka
 • Marcin Kaźmierczak
 • Marek Wyderka
 • Sławomir Woszczyk
 • Stanisław Chojecki
 • Tadeusz Motylewski
 • Wiesława Klimczak

 

Komisja rewizyjna

Halina Skoneczna - Przewodnicząca
Elżbieta Mikina - Wiceprzewodnicząca

 • Tadeusz Motylewski
 • Bożena Grzywka
 • Marcin Kaźmierczak

Komisja skarg, wniosków i petycji

Elżbieta Mikina - Przewodnicząca
Małgorzata Czajka - Wiceprzewodnicząca

 • Bożena Grzywka
 • Halina Kielan

Komisja zdrowia, oświaty, kultury, sportu i ochrony środowiska

Halina Kielan - Przewodnicząca
Wiesława Klimczak - Wiceprzewodnicząca

 • Halina Skoneczna
 • Kamila Bors
 • Tadeusz Motylewski
 • Bożena Grzywka
 • Marcin Kaźmierczak

Komisja do spraw budżetu i rozwoju gospodarczego

Stanisław Chojecki - Przewodniczący
Jerzy Król - Wiceprzewodniczący

 • Małgorzata Czajka
 • Sławomir Woszczyk
 • Kazimierz Sujka
 • Halina Kielan
 • Wiesława Klimczak
 • Tadeusz Motylewski
 • Kamila Bors
 • Marek Wyderka
 • autor: Kinga Ekner