Ogłoszenia 2021 rok

Test słyszalności 01.08.2021 r.

Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej uprzejmie informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 164/2021 Szefa Obrony Cywilnej Województwa Wojewody Łódzkiego z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz dla oddania hołdu uczestnikom Powstania Warszawskiego w 77 rocznicę jego wybuchu, zostanie przeprowadzony trening polegający na uruchomieniu syren znajdujących się na terenie gminy. W związku z powyższym w dniu 01.08.2021 o godz. 17.00 syreny zainstalowane przy strażnicach Ochotniczych Straży Pożarnych będą nadawały ciągły dźwięk przez okres jednej minuty.

  • autor: Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Michał Michalik

Wnioski o dowód osobisty składane przez internet

Złożenie wniosku przez internet w formie dokumentu elektronicznego będzie możliwe do dnia 26 lipca 2021 r. Po tym terminie usługi składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez internet, zarówno dla osoby dorosłej jak i dziecka /podopiecznego, zostaną wyłączone. Stosowna informacja w tym zakresie została już zamieszczona w serwisie www.gov.pl na stronie zawierającej informacje "Uzyskaj dowód osobisty".

  • autor: MSWiA

Uchylenie rozporządzenia i spotkanie z hodowcami świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej zaprasza na spotkanie dotyczące nowych/dodatkowych zasad przemieszczania (sprzedaży ) świń z gospodarstw do innych gospodarstw oraz rzeźni. Spotkanie odbędzie się w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rawie Mazowieckiej, ul. Mszczonowska 10 w dniu 20 lipca 2021r. o godzinie 10:00. Na spotkaniu zostaną omówione nowe wymagania, które należy spełniać przed sprzedażą świń z gospodarstwa. W przypadku nie spełnienia określonych wymagań w gospodarstwie nie będzie możliwa sprzedaż/przemieszczenie świń po 31.10.2021 r.

Informacja dla właścicieli lasów

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka informuje że w dniu 09.06.202Ir. wpłynęło pismo Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej z prośbą o poinformowanie właścicieli lasów o tym iż będą przeprowadzane prace związane z wykonaniem „Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024”, oraz umożliwieniu pracownikom Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej wstępu na teren lasów i wykonanie koniecznych czynności w ramach przedmiotowego zadania.

  • autor: Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Michał Michalik

Zarządzenia Nr 35.2021 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 22 czerwca 2021 r.

w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rawa Mazowiecka oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Komunikat - przerwa w dostawie wody do wszystkich miejscowości zasilanych ze stacji Wilkowice

W związku z koniecznymi pracami przy budowie nowej stacji uzdatniania wody w Wilkowicach w dniu: 23 czerwca od godz. 700 do godz. 1500 nastąpi przerwa w dostawie wody do wszystkich miejscowości zasilanych z tej stacji. Po ponownym włączeniu przez pewien czas może pojawić się pogorszenie jakości wody na końcówkach sieci.

  • autor: Ryszard Polanowski

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu

Debata nad Raportem o stanie Gminy Rawa Mazowiecka - Aktualizacja terminu

  • autor: Kinga Ekner

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu

  • autor: Łódzki Urząd Wojewódzki

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu

  • autor: Łódzki Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie z dnia 07.06.2021 r.

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Ogłoszenie z dnia 02.06.2021 r.

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Debata nad Raportem o stanie Gminy Rawa Mazowiecka za 2020 rok

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego marki JELCZ

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż samochodu pożarniczego marki: JELCZ

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu

  • autor: Wojewoda Łódzki

Rozporządzenie nr 1/2021 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawie Mazowieckiej z dnia 17 maja 2021 roku w sprawie zarządzenia środków podejmowanych w związku z ryzykiem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na obszarze powiatu rawskiego

  • autor: Paweł Jakubowski

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu

  • autor: Wojewoda Łódzki
baner toplayer
Plakat Majówka 2021