Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Nawigacja

  • Strona główna

Menu główne

Banery

Powiadomienia sms
pamiatkowa
rodzina
fundusz2

Aktualności

2021.01.18   |   Nabór wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021 przez Radę Państw Morza Bałtyckiego

Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego zaprasza do udziału w naborze wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021. Priorytetem PSF w edycji 2021będzie wsparcie innowacyjnych rozwiązań wzmacniających odporność regionu poprzez promocję włączenia społecznego i ochrony grup społecznych szczególnie narażonych na negatywne skutki epidemii koronawirusa. Środki mają m.in. służyć wsparciu młodych osób, które utraciły miejsca pracy w hotelarstwie.
Szczegółowe informacje na stronie https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/nabor-wnioskow-w-ramach-instrumentu-wspierania-projektow-na-rok-2021-przez-rade-panstw-morza-baltyckiego

2021.01.15   |   Tarcza Antykryzysowa - jakie wsparcie można otrzymać z Urzędów Pracy

Tarcza Antykryzysowa - jakie wsparcie można otrzymać z Urzędów Pracy

W poniedziałek 18 stycznia Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wraz z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi zaprasza na czat z Kamilem Jeziorskim – dyrektorem WUP w Łodzi. Będzie on dotyczył możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z Urzędów Pracy – jak uzyskać pomoc z Tarczy Antykryzysowej, jak ochronić miejsca pracy.

 

2021.01.15   |   UWAGA ROLNICY

WYPEŁNIONE WNIOSKI (wraz z załącznikami) o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach rocznego limitu na 2021 rok należy składać w okresie:

od 1 LUTEGO – do 1 MARCA 2021 ROKU W URZĘDZIE GMINY RAWA MAZOWIECKA PARTER, POKÓJ 102,  W GODZINACH 8.30-15.00

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ NA AKTUALNYCH DRUKACH dostępnych w Urzędzie Gminy oraz na stronie www.rawam.ug.gov.pl.

Do wniosku należy dołączyć:

FAKTURY VAT NA ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO WYSTAWIONE W OKRESIE OD 1 SIERPNIA 2020 ROKU DO 31 STYCZNIA 2021 ROKU, klauzulę informacyjną RODO, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, w przypadku użytkowania gruntów innych niż figurujące w ewidencji na wnioskodawcę, konieczne jest dołączenie UMÓW DZIERŻAW (każdorazowo przy składaniu wniosku) a w przypadku ich braku oświadczeń. w przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła, do wniosku należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Dokument ten wydawany jest na wniosek producenta rolnego.

Limity, obowiązujące w 2021 roku, stanowić będą sumę:

  1. a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,
  2. b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Stawka zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok 2021 została określona w drodze rozporządzenia RM (Dz.U. z dn.31.12.2020r.) i wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego. Jeżeli kwota zwrotu jest niższa od kwoty limitu, wówczas rolnik otrzyma zwrot równy kwocie zwrotu. Jeżeli kwota zwrotu jest większa od kwoty limitu, wówczas rolnik otrzyma zwrot równy kwocie limitu. Wypłaty będą realizowane przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku w terminach: 1-30 KWIETNIA 2021r.

2021.01.04   |   Sołectwo na plus

Zarząd Województwa Łódzkiego zaprasza Sołtysów z terenu województwa do zgłaszania swoich Sołectw do programu "Sołectwo na plus". Głównym celem programu jest wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, wspieranie aktywności społecznej, budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej oraz wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich poprzez udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach, wyłonionych w trybie naboru. Zgłoszenia muszą dotyczyć projektów realizowanych w terminie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 15 listopada 2021 roku. Przyznana pomoc finansowa może wynieść maksymalnie 10.000,00zł na jeden projekt. Zgłoszenia. wypełnione i podpisane przez Sołtysów należy przesłać lub też złożyć w biurze podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 1 lutego 2021 roku.

Regulamin naboru oraz druk zgłoszenia dostępne są pod adresem:

https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus

2020.12.23   |   Zapraszamy do zapoznania się z działaniami Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”

Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” przygotowało dla Was artykuł z podsumowaniem działań związanych z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 oraz zadań własnych Stowarzyszenia w 2020 roku. Zobaczcie co udało się zrobić w Krainie Rawki w tym roku.

Artykuł znajdziecie na naszej stronie: https://www.krainarawki.eu/podsumowanie-dzialan-w-2020-roku

 

2020.12.01   |   Konkurs Plastyczny "Podzielmy się świąteczną radością"

Konkurs Plastyczny "Podzielmy się świąteczną radością"

Serdecznie zapraszamy dzieci klas I-III Szkół Podstawowych z terenu Gminy Rawa Mazowiecka do udziału w II edycji Konkursu Plastycznego na Bożonarodzeniową Kartkę "Podzielmy się świąteczną radością". Prace konkursowe należy przesłać drogą pocztową lub dostarczyć bezpośrednio do Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka do dnia 15 grudnia 2020 r.

Szczegóły dotyczące udziału w konkursie i trybu jego przeprowadzenia dostępne są w załączniku.

Treść strony

Ogólne informacje o gminie Rawa Mazowiecka

Gmina Rawa Mazowiecka położona jest w powiecie rawskim, we wschodniej części regionu łódzkiego w odległości 50 km do miasta Łódź i 60 km od miasta Warszawa. Swoim obszarem o pow. 163 km 2 otacza liczące dwadzieścia tysięcy mieszkańców miasto Rawa Mazowiecka.

Przez teren Gminy przebiega wiele ważnych szlaków komunikacji samochodowej.

Korzystny układ komunikacyjny sprawia, że obszary położone przy szlakach komunikacji krajowej stają się atrakcyjnymi terenami dla inwestorów.

Z południowego zachodu na północny wschód wśród lasów, łąk i pagórków snuje się leniwie rzeka Rawka, której walory przyrodnicze sprawiły, że uznano ją za cenny rezerwat rzeczny Polski środkowej, podlegający szczególnej ochronie.

Ambicją lokalnego samorządu oraz mieszkańców jest dążenie do zrównoważonego rozwoju Gminy z poszanowaniem naturalnego środowiska i dóbr kultury.

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Więcej

Banery

GIAP_SIP
GIAP_SIP
GIAP_SIP
Baner EPUAP

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ?

Więcej

MONITOR POLSKI

Więcej

DZIENNIK USTAW

Więcej

Treść po prawej stronie

Oświetlenie uliczne

  • głoś awarię oświetlenia ulicznego

Promuje łódzkie

  • Łódzkie Promuje

Banery

porady

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Al. Konstytucji 3 Maja 32,
96-200 Rawa Mazowiecka
Tel/Fax: (46) 814 42 41
sekretariat@rawam.ug.gov.pl
Numer rachunku:
37 9302 1027 2601 6447 2000 0010

Godziny otwarcia

Zapraszamy w godzinach:
Poniedziałek 8:00 – 16:00
Wtorek 8:00 – 16:00
Środa 8:00 – 17:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 15:00

Licznik odwiedzin

Nasz serwis odwiedziło już
1235213 osób
Gratulujemy jesteś jedną z nich!

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.