Położenie

Gmina Rawa Mazowiecka położona jest w zachodniej części Powiatu Rawskiego, leżącego we wschodniej części województwa łódzkiego, sąsiadującego z województwem mazowieckim.

Gmina Rawa Mazowiecka graniczy z gminami:

  • Głuchów,
  • Skierniewice,
  • Nowy Kawęczyn,
  • Cielądz,
  • Regnów,
  • Żelechlinek,
  • Czerniewice
  • Miastem Rawa Mazowiecka
  • Miastem i Gminą Biała Rawska

Gmina Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim

Gmina Rawa Mazowiecka w powiecie rawskim

Gmina Mazowiecka posiada obszar o powierzchni 16 398 ha i jest położona wokół miasta Rawa Mazowiecka. Sąsiedztwo miasta Rawa Mazowiecka ma wpływ na wiele sfer życia gminy. W gminie zamieszkują 8726 (stan na dzień 2019.12.31).
W gminie Rawa Mazowiecka są 52 obręby geodezyjne, w skład których wchodzą 54 miejscowości, tworząc 38 sołectw. Miejscowości te są znacznie zróżnicowane pod względem zajmowanej powierzchni a także warunków przyrodniczo – ekonomicznych.
Przez teren Gminy Rawa Mazowiecka przebiega wiele ważnych szlaków komunikacji samochodowej. Korzystny układ komunikacyjny (50 km do miasta Łódź i 70 km do miasta Warszawa) sprawia, że obszary położone przy szlakach komunikacji krajowej stają się atrakcyjnymi terenami dla inwestorów. Dobry układ komunikacyjny jest atutem dla rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości.

  • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka