Dotacje z budżetu Województwa Łódzkiego

  • Tablica informacyjna

Dofinansowanie 2023

W dniu 27 czerwca 2023 r. Sejmik Województwa Łódzkiego na podstawie Uchwały nr LVIII/653/23 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2023 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus” przyznał 8 sołectwom z terenu Gminy Rawa Mazowiecka dotację w łącznej wysokości 96.000,00 zł.

  • Logo projektu

Dofinansowanie 2022 - Sołectwo Matyldów

W dniu 23 czerwca 2022 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr  XLVI/540/22 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie renowacji zbiorników małej retencji w celu zapobiegania skutkom suszy - ,,Renowacja zbiorników wodnych’’. Dotację udzielono 13 zadaniom zgłoszonym przez jednostki samorządu terytorialnego z województwa łódzkiego na łączną kwotę 1.483.101,95 zł

  • Logo projektu

Dofinansowanie 2022

W dniu 23 czerwca 2022 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę nr XLVI /558/22 w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2022 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji projektów w sołectwach „Sołectwo na plus”.

  • Logo

Dofinansowanie 2021

W trosce o zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń w ramach naboru do programu „Mała architektura zabytkowa” ogłoszonego przez Zarząd Województwa Łódzkiego Gmina Rawa Mazowiecka uzyskała pomoc finansową w formie dotacji celowej na zadanie pn.: „Renowacja kapliczki drewnianej przydrożnej w miejscowości Podlas wraz z jej otoczeniem poprzez zabezpieczanie i odtworzenie elementów drewnianych stanowiących bezpośrednie otocznie miejsca kultu religijnego”.

  • sołectwo_na_plus_ł-01

Dofinansowanie 2021

Pod koniec 2020 roku Zarząd Województwa Łódzkiego podał do publicznej wiadomości informację o możliwości aplikowania w naborze pn.: „Sołectwo na plus”, którego głównym celem jest wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, wspieranie aktywności społecznej, budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej oraz wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich poprzez udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach.

  • Logo Łódzkie Promuje

Dofinansowanie 2020

8 lipca 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Matyldowie (Gmina Rawa Mazowiecka) nastąpiło przekazanie grantów sołeckich przyznanych przez Samorząd Województwa Łódzkiego sołectwom z terenu gmin należących do Powiatu Rawskiego. W spotkaniu uczestniczyli Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Pan Michał Michalik, Burmistrz Białej Rawskiej Pan Wacław Jacek Adamczyk oraz Wójt Gminy Regnów Pan Mariusz Cheba wraz z sołtysami odebrali symboliczne czeki na realizację inwestycji na terenach wiejskich z rąk Wicemarszałka Województwa Łódzkiego Pana Andrzeja Górczyńskiego.

  • Logo Łódzkie Promuje

Dofinansowanie 2019

W dniu 21 sierpnia 2019 r. w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka nastąpiło podpisanie umów i symboliczne przekazanie środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego dla sołectw (granty sołeckie) i OSP z terenu gmin Powiatu Rawskiego w ramach dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie realizacji małych projektów lokalnych, realizowanych na terenach wiejskich.

  • Logo Łódzkie Promuje

Dofinansowanie 2018

W ramach dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie realizacji małych projektów lokalnych, realizowanych na terenach wiejskich w Gminie Rawa Mazowiecka zostały zrealizowane następujące inwestycje:

  • Logo Łódzkie Promuje

Dofinansowanie 2017

W ramach przyznanej pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w Gminie Rawa Mazowiecka zostały zrealizowane zastępujące projekty:

  • Logo Łódzkie Promuje

Dofinansowanie 2016

W ramach przyznanej pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w Gminie Rawa Mazowiecka zostały zrealizowane następujące projekty:

baner toplayer
Apel 2024