Test

Referat inwestycji, rozwoju i gospodarki przestrzennej

Skład Referatu:

 • Kierownik Referatu - Paweł Jakubowski
 • Stanowisko pracy ds. inwestycji i remontów
 • Stanowisko pracy ds. inwestycji drogowych i bieżącego utrzymania dróg
 • Stanowisko pracy ds. funduszy zewnętrznych, promocji i sportu
 • Stanowisko pracy ds. gospodarki przestrzennej, komunalnej i mieszkaniowej
 • Stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami
 • Stanowisko pracy ds. ochrony środowiska
 • Stanowisko pracy ds. utrzymania czystości i porządku w gminie
 • Stanowisko pracy ds. zamówień publicznych

Referat podatkowy

Skład Referatu:

 • Kierownik Referatu - Paweł Jakubowski
 • Stanowisko pracy ds. wymiaru podatku
 • Stanowisko pracy ds. księgowości podatkowej i wymiaru podatku
 • Stanowisko pracy ds. podatku od środków transportu
 • Stanowisko pracy ds. gospodarki odpadami komunalnymi

 

Referat organizacyjny i spraw obywatelskich

Skład Referatu:

 • Kierownik Referatu - Anna Jakubiak
 • Stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu
 • Stanowisko pracy ds. zatrudnienia i spraw organizacyjnych
 • Stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy, Komisji oraz samorządów wiejskich
 • Stanowisko pracy ds. zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym
 • Stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej
 • Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
 • Samodzielne stanowisko pracy ds. informatyki

 

Referat finansowo - księgowy

Skład Refertu:

 • Kierownik Referatu - Marlena Rudzka
 • Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej organu, wyodrębnionych środków, sprawozdawczości i rozliczania VAT
 • Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej dochodów Urzędu, sprawozdawczości i pomocy publicznej
 • Stanowisko pracy ds. księgowości budżetowej wydatków Urzędu, sprawozdawczości i ewidencji środków trwałych
 • Stanowisko pracy ds. kasy

Stanowisko pracy ds. obronności, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej

Stanowisko pracy ds. obronności, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej
Agnieszka Adamczyk
pokój 205
tel. 46 854 51 81
tel. 46 814 42 41 wew. 205


 

Inspektor ochrony danych, Archiwista, Koordynator ds. dostępności

Inspektor ochrony danych, Archiwista, Koordynator ds. dostępności
Lidia Stawińska
pokój 103
tel. 46 854 51 73
tel. 46 814 42 41 wew. 103


 

baner toplayer
Apel 2024