Solidarni z Ukariną

24 marca, dzięki współpracy z OSP Konopnica, OSP Paradyż, firmą Darecky, wyjechał kolejny transport z pomocą humanitarną dla naszych przyjaciół z Ukrainy

24 marca, dzięki współpracy z OSP Konopnica, OSP Paradyż, firmą Darecky, wyjechał kolejny transport z pomocą humanitarną dla naszych przyjaciół z Ukrainy. Udało się zebrać rzeczy które zostaną dostarczone do miejsca docelowego i przeładowane na TIR-a i ruszą w dalszą podróż do Kamieńca Podolskiego. Cześć rzeczy nadal jest zabezpieczona i czeka w kolejce na przyjazd uchodźców. Również stopniowo są wydawane asortymenty uchodźcom na terenie gminy.

Dary od przyjaciół ze Szwecji trafiają bezpośrednio do rodzin przebywających na terenie naszej Gminy zgodnie z listami potrzeb zbieranymi przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 • Transport z pomocą humanitarną
 • Transport z pomocą humanitarną
 • Transport z pomocą humanitarną
 • Transport z pomocą humanitarną
 • Transport z pomocą humanitarną
 • Transport z pomocą humanitarną
 • Transport z pomocą humanitarną
 • Transport z pomocą humanitarną
 • Transport z pomocą humanitarną
 • Transport z pomocą humanitarną
 • autor: Paweł Jakubowski

Pomoc Ukrainie

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka we współpracy z OSP Konopnica przekazał do transportu do pogrążonej w wojnie Ukrainy część darów otrzymanych ze Szwecji, które zdecydowanie bardziej przydadzą się w warunkach wojennych. Wśród wysłanych towarów były m.in. namioty, zapalniczki, zapałki, świece, baterie, bandaże, opatrunki, sól fizjologiczna i inne środki.

Голова ґміни Рава Мазовецька передав частину подарунків, отриманих зі Швеції, для транспортування до зруйнованої війною України, які будуть набагато корисніші в умовах війни. Серед відвантажених товарів були і ін намети, запальнички, сірники, свічки, батарейки, бинти, перев'язувальні матеріали, фізіологічний розчин та інші матеріали.

Chefen för Rawa Mazowiecka kommun överlämnade några av de gåvor som mottagits från Sverige för transport till det krigshärjade Ukraina, vilket kommer att vara mycket mer användbart under krigstid. Bland det gods som fraktades dit fanns bl tält, tändare, tändstickor, ljus, batterier, bandage, förband, koksaltlösning och andra förnödenheter.

 • Pomoc dla Ukrainy
 • Pomoc dla Ukrainy
 • autor: Paweł Jakubowski

нижче також інформація українською мовою

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej uruchomił punkt informacyjny dla cudzoziemców uciekających przed wojną w Ukrainie. Wyznaczony pracownik będzie udzielał wsparcia w zakresie aktywizacji zawodowej cudzoziemców. Punkt znajduje się w Rawie Mazowieckiej przy ulicy 1 Maja 1A, pokój nr 6, tel. 46 8144051 wewnętrzny 257.
Повітове бюро праці в Раві-Мазовецькій запустило інформаційний пункт для іноземців, які тікають від війни в Україні. Призначений працівник надаватиме підтримку у сфері професійної активації іноземців. Пункт знаходиться в Раві Мазовецькій за адресою вулиця 1 Майя 1А, кімната 6, телефон 46 8144051 внутрішній 257.

 • autor: Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Ulotka informacja dla uchodźców z Ukrainy

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2022-03-07

нижче також інформація українською мовою

Drodzy mieszkańcy,

apelujemy o zgłaszanie informacji na temat osób pochodzących z Ukrainy przebywających u Państwa, w celu usprawnienia organizacji pomocy dla uchodźców. Prosimy o przekazywanie informacji o adresie oraz ilości przebywających osób. Informację można przekazać osobiście w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, Rawa Mazowiecka, mailowo na adres agnieszka.adamczyk@rawam.ug.gov.pl, telefonicznie pod nr 468144241. Starostwo Powiatowe uruchomiło również nr telefonu 668 846 676, pod którym uzyskacie Państwo informacje o pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy na terenie powiatu rawskiego. Cały czas trwają zbiórki żywności oraz podstawowego wyposażenia dla uchodźców. Zbiórki są prowadzone przez Sołectwa, Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, oraz jednostki organizacyjne Gminy. Można zgłaszać potrzeby, a my postaramy się zorganizować i udostępnić potrzebne rzeczy. Istnieje możliwość stworzenia grup dla dzieci w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy, na wzór grupy działającej w SP w Pukininie. W tym celu prosimy o zgłaszanie dzieci do Gminnego Zespołu ds. Oświaty, nr telefonu 468144709, 468146406 lub mailowo: malgorzata.dudek@rawam.ug.gov.pl.

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy / ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ БАТЬКІВ ДІТЕЙ, ЯКІ ПРИБУВАЮТЬ З УКРАЇНИ

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy. W materiale znalazły się praktyczne wskazówki dotyczące zapisania dziecka do szkoły oraz praw, jakie przysługują uczniom z zagranicy w polskich szkołach. Informacja została opracowana w języku polskim i ukraińskim. 

Solidarni z Ukariną

Szanowni mieszkańcy,

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka wspólnie z OSP Konopnica która koordynuje działania OSP GRS Strażacy Wspólnie przeciw Białaczce na terenie województwa łódzkiego, ogłasza zbiórkę najpilniejszych, najbardziej potrzebnych rzeczy dla uchodźców.

Solidarni z Ukrainą - ulotki informacyjne dla uchodźców (інформаційні листівки для біженців)

Jesteś uchodźcą z Ukrainy? Oto możliwa pomoc dla Ciebie i Twojej rodziny w ramach poszukiwania pracy.
Gdzie uzyskasz pomoc?
Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego urzędu pracy (340 jednostek) lub wojewódzkiego urzędu pracy (16 jednostek) obejmującej wsparcie w znalezieniu pracy, przede wszystkim przez pośrednictwo pracy oraz przez poradnictwo zawodowe.