Historia

Rys historyczny

Najstarsze ślady osadnictwa na ziemi rawskiej pochodzą z epoki paleolitu, tj. 10 000 lat p.n.e., znaleziska przedmiotów wykonanych z krzemieni z tego okresu pochodzą m.in. z Małgorzatowa – wsi położonej na terenie gminy Rawa Mazowiecka. Pierwsze wzmianki historyczne o miejscowościach położonych na terenie obecnej gminy pochodzą z XIV w. i dotyczą miejscowości: Boguszyce, Głuchówek, Konopnica, Zawady. W XV w. wymienione były również wsie Kurzeszyn i Żydomice. Badania archeologiczne potwierdzają, że już w połowie XII w. w miejscowości Kurzeszyn istniał gród drewniany.

Historia tych ziem jednak związana jest nierozłącznie z bogatą przeszłością miasta Rawa Mazowiecka oraz Mazowsza. Najstarsze zapiski dotyczące miasta sięgają XIV w., a niedługo potem w widłach rzeki Rawki i Rylki powstał zamek obronny, gdzie do dzisiaj przetrwała tylko baszta. Wokół zamku w bliższej i dalszej odległości pojawiali się liczni rzemieślnicy i kupcy, a w okolicy powstały pałace bogatego ziemiaństwa i urzędników królewskich.

Na obszarze gminy poprzez dłuższy czas utrzymywał się front działań wojennych I Wojny Światowej, co skutkowało znacznym wyniszczeniem infrastruktury wsi i grabieżami. W czasie II Wojny Światowej na terenie gminy działały liczne oddziały partyzanckie, szczególnie w Rawie i Kurzeszynie. Gmina Rawa Mazowiecka powstała na skutek reformy administracyjnej z dnia 1 stycznia 1973 roku i w tych granicach funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

  • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Historia administracji w Gminie Rawa Mazowiecka