Kierownictwo urzędu

 • Michał Michalik
  Michał Michalik

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

MICHAŁ MICHALIK
Wybrany w wyborach Wójta Gminy Rawa Mazowiecka w dniu 21 października 2018r.
Ślubowanie wobec Rady Gminy Rawa Mazowiecka złożył w dniu 21 listopada 2018r.
Sekretariat i gabinet:
Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka
pokój 201
tel. 46 814 42 41 lub 46 854 51 77

 

 • Paweł Jakubowski
  Paweł Jakubowski

Zastępca Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

PAWEŁ JAKUBOWSKI
Zastępca Wójta jest powoływany na stanowisko przez Wójta w drodze zarządzenia. Zastępca Wójta, wykonując powierzone przez Wójta zadania, zapewnia kompleksowe rozwiazywanie problemów wynikających z zadań Gminy i nadzoruje działalność wydziałów i referatów oraz innych jednostek organizacyjnych realizujących te zadania, kierując się jego wskazówkami i poleceniami.
Gabinet:
Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka
pokój 306
tel. 46 858 25 41

 • Anna Jakubiak
  Anna Jakubiak

Sekretarz Gminy Rawa Mazowiecka

ANNA JAKUBIAK
Sekretarz Gminy w zakresie ustalonym przez Wójta organizuje pracę Urzędu i zapewnia jego sprawne funkcjonowanie.
Gabinet:
Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka
pokój 203
tel. 46 854 51 79

 • Marlena Rudzka
  Marlena Rudzka

Skarbnik Gminy Rawa Mazowiecka

MARLENA RUDZKA
Skarbnik Gminy jest głównym księgowym budżetu, który w zakresie działania Urzędu czuwa nad racjonalnym dysponowaniem środkami finansowymi oraz nadzoruje działalność finansową jednostek organizacyjnych Gminy.
Gabinet:
Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka
pokój 207
tel. 46 854 51 85