Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

  • Logo projektu

Szlakiem Dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka

Gmina Rawa Mazowiecka  realizuje projekt „SZLAKIEM DZIEDZICTWA GMINY RAWA MAZOWIECKA” dofinansowany z Funduszy Europejskich w partnerstwie z Parafią Rzymskokatolicką pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Rawie Mazowieckiej.

  • RPO Logo Poziom

Projekt „CUŚ DOBREGO”

Gmina Rawa Mazowiecka realizuje projekt  „CUŚ DOBREGO” dofinansowany z Funduszy Europejskich w partnerstwie z Powiatem Rawskim jako Liderem oraz Gminą Regnów, Gminą Biała Rawska, Miastem Rawa Mazowiecka, Fundacją Obudźmy Nadzieję, Szpitalem Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.

  • RPO Logo Poziom

Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej oraz budynku komunalnego na terenie Gminy Rawa Mazowiecka

W dniu 12 sierpnia 2020 r. Michał Michalik – Wójt Gminy Rawa Mazowiecka podpisał umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, którego zakres obejmuje przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji budynku OSP w Przewodowicach wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej oraz głębokiej termomodernizacji mieszkalnego budynku komunalnego w Rossosze.

  • RPO Logo Poziom

Wiedza na piątkę z plusem

Gmina Rawa Mazowiecka realizuje projekt pn: Wiedza na piątkę z plusem! współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie: RPLD.11.01.02-10-0052/18-00 z dnia 18 marca 2019r.

  • RPO Logo Poziom

Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego dofinansowany z Funduszy Europejskich

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu rawskiego w okresie od 01.10.2017 r. do 30.09.2020 r. 185 miejsc świadczenia usług społecznych w formie: mieszkań wspomaganych dla mieszkańców gminy Cielądz, usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Biała Rawska, klubu Seniora dla mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka, oraz dla mieszkańców powiatu rawskiego wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, Klubu Seniora i Domu Dziennego Pobytu.

  • RPO Logo Poziom

Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Rawa Mazowiecka

Projekt pn. „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Rawa Mazowiecka” jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.

  • RPO Logo Poziom

Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego

Projekt nr RPLD.07.01.02-10-0020/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Jest to projekt partnerski gmin: Rawa Mazowiecka, Biała Rawska i Sadkowice.