Cyfrowa Polska

  • Logo Cyfrowa Gmina

Projekt pn. „Cyfrowa Gmina”

W ramach przyznanej dotacji w wysokości 134.785,10 zł Gmina Rawa Mazowiecka zrealizowała projekt polegający na modernizacji oraz wzmocnieniu infrastruktury IT Urzędu Gminy poprzez zakup i instalację sprzętu IT, oprogramowania i licencji. 

  • Logo Zdalna Szkoła +

Projekt pn.: "Zdalna Szkoła +"

Gmina Rawa Mazowiecka otrzymała 100 % dofinansowania na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn.: „Zdalna Szkoła +” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacji.

  • Logo Zdalna Szkoła

Projekt pn.: „Zdalna Szkoła”

Gmina Rawa Mazowiecka otrzymała 100 % dofinansowania na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącego realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.