Zespoły ludowe

  • Szkolny Zespół Ludowy - Podchlebnicki

Szkolny Zespół Ludowy Podchlebnicki

Szkolny Zespół Ludowy „ Podchlebnicki” powstał we wrześniu 2012 roku w Szkole Podstawowej w Starej Wojskiej. Obecnie liczy 24 członków. Jest to zespół dziecięco - młodzieżowy skupiający uczniów szkoły. W bieżącym roku szkolnym powstały dwie grupy: młodsza i starsza. Dzieci wykonują ludowe piosenki i zabawy dziecięce oparte na folklorze Mazowsza.

  • Zespół Śpiewczy z Boguszyc

Zespół Śpiewaczy z Boguszyc (wcześniej Dzieciaki z Boguszyc)

Zespół Śpiewaczy z Boguszyc prezentuje piękno folkloru Ziemi Rawskiej już od 6 lat. Zarówno założycielką, jak i kierowniczką zespołu jest Pani Maria Jolanta Hein. Zespół ten śpiewa stare pieśni z regionu Rawy Mazowieckiej, jak i kultywuje tradycje ludowe podczas różnych przedstawień obrzędowych. Dorobek swojej działalności prezentuje na różnych lokalnych uroczystościach kulturalnych, a w szczególności na Ogólnopolskich Festiwalach Młodych, gdzie zdobywa liczne nagrody.

  • Ludowy Zespół Obrzędowy - Wilkowianie

Ludowy Zespół Obrzędowy Wilkowianie

Ludowy Zespół Obrzędowy Wilkowianie powstał w 1994 roku na bazie Koła Gospodyń Wiejskich z Wilkowic. Liczący 15 osób Zespół  podtrzymuje i kultywuje tradycje ludowe, które już od wieków występowały na Ziemi Rawskiej. Kierownikiem zespołu jest Pani Zofia Sujka. Zespół Wilkowianie reprezentuje Gminę Rawa Mazowiecka i Region Rawski w licznych przeglądach i festiwalach.

  • Zespół Pod Różą z Wilkowic

Zespół Pod Różą z Wilkowic

Zespół Pod Różą z Wilkowic rozpoczął swą działalność dość niedawno tj. w styczniu 2011 roku. Zespół wykonuje utwory ludowe, biesiadne, religijne, jak i patriotyczne. Zespół składa się z 10 osób. W swoim dorobku artystycznym Zespół Ludowy Pod Różą ma m.in. udział w VIII kolędowaniu pt. Z kolędą i dobrym Słowem w Kochanowie w gminie Głuchów, uw kolędowaniu w Kościele p.w. św. Mikołaja w Słupii, jak i udział w koncercie poświęconym pamięci Jana Pawła II w Szczukach oraz w VI Spotkaniach Zespołów i Kapel Ludowych na Majówce w Wilkowicach. 

  • Zespół Linkowiacy z Linkowa

Zespół Linkowiacy z Linkowa

Zespół Linkowiacy powstał w 2007 roku wraz z obchodami Jarmarku Ludowego w Boguszycach. Obecnie zespół składa się z 14 osób. Zespół ten bierze udział m.in. w przeglądach zespołów ludowych, jarmarkach, piknikach, dożynkach, majówkach i festiwalach w województwie łódzkim, jak również poza jego granicami promując Gminę Rawa Mazowiecka Powiat Rawski. Linkowiacy to zespół wielopokoleniowy, którego nadrzędnym celem jest przekazywanie młodzieży dawnej muzyki ludowej oraz obyczajów, takich jak: chodzenie po dyngusie w Wielkanoc, śpiewanie majówek przy przydrożnych kapliczkach, przebierańcy i malowanie kozaków na półpoście. Członkinie zespołu przyrządzają również i prezentują tradycyjne potrawy regionalne.

  • Zespół Ludowy - Wspomnienie

Zespół Ludowy Wspomnienie

Zespół Ludowy Wspomnienie powstał 7 stycznia 2003 roku w celu przypomnienia młodym ludziom dawnych obrzędów, zapomnianych melodii, jak również żeby promować Gminę Rawa Mazowiecka i Powiat Rawski. Założycielką zespołu jest Pani Zofia Łysakowska ze Starych Bylin. Obecnie zespół liczy 15 członków.