Ochrona środowiska

Program Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka

Celem opracowania Programu Usuwania Azbestu z terenu Gminy Rawa Mazowiecka jest zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru Gminy do końca 2032 r. Realizacji tego celu służą następujące zagadnienia:

Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Szanowni mieszkańcy Gminy Rawa Mazowiecka niniejszym informujemy, że Gmina Rawa Mazowiecka udziela dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Dotacje udzielane są ze środków Gminy Rawa Mazowiecka.

baner toplayer
Komunikat w sprawie racjonalnego korzystania z wody