Obiekty sakralne

  • Widok z lotu ptaka na Kościół w Boguszycach foto D. Piwowarski

Kościół pw. św. Stanisława w Boguszycach

Kościół drewniany, modrzewiowy z trójbocznie zamkniętym prezbiterium o wspólnej kalenicy dla nawy prezbiterium, dach dwuspadowy. Historycznie i stylistycznie nawiązuje do w. Małopolskiego typu gotyckich kościołów drewnianych.

Zespół sakralny w Boguszycach wpisany do rejestru zabytków na mocy decyzji:

  • kościół pw. św. Stanisława Biskupa - nr 258/195 z 27 grudnia 1967 r.
  • dzwonnica - nr 762/226 z 27 grudnia 1967 r.
  • cmentarz przykościelny - nr 991 z 31 grudnia 1996 r.
  • Zdjęcie Kościoła w Kurzeszynie

Kościół pw. NMP Królowej Polski w Kurzeszynie

Kościół parafialny pw. NMP Królowej Polski w Kurzeszynie wpisany do rejestru  zabytków na mocy decyzji nr 512 z dnia 08.11.1978r.
Kurzeszyn należy do najstarszych wsi na Mazowszu i Ziemi Rawskiej. Badania archeologiczne prowadzone w 1985r. wykazały, że już na początku XVI w. w okolicy zwanej przez mieszkańców Diabełkiem, na nadrzecznym wzniesieniu stało kilkupiętrowe grodzisko z wieżą drewnianą i palisadą. Było to siedlisko rycerskiego rodu Kurzeskich herbu Topacz od nazwiska, których pochodzi nazwa wsi.

  • Cmentarz rzymsko-katolicki (część) w Kurzeszynie

Cmentarz parafialny w Kurzeszynie

Cmentarz rzymsko-katolicki (część) w Kurzeszynie wpisany do rejestru  zabytków na mocy decyzji nr 880 z 10 kwietnia 1992 r.

Cmentarz parafialny w Kurzeszynie usytuowany jest ok. 300 m od kościoła przy trasie Rawa Mazowiecka - Skierniewice po prawej stronie. Składa się z dwóch części cmentarza starego i nowego. Obydwie oddzielone są od siebie w sposób widoczny. Stary cmentarz jest malowniczo położony na zboczu wzniesienia.