Raport o stanie gminy

Raport o stanie Gminy Rawa Mazowiecka opracowany został na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Rawa Mazowiecka w roku 2022. 

  • autor: Kinga Ekner, data: 2023-05-31

Raport o stanie Gminy Rawa Mazowiecka opracowany został na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Rawa Mazowiecka w roku 2021. 

  • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Raport o stanie Gminy Rawa Mazowiecka opracowany został na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Rawa Mazowiecka w roku 2020. 

  • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka