Koła Gospodyń Wiejskich

 • Logo KGW Boguszyce

KGW Boguszyce

KGW związało się w 2018 roku i jego skład liczy 35 osób w tym 4 Panów. Produktem, który wyróżnia Koło jest Boguszycki smalec z cząbrem, którego receptura jest pilnie strzeżona i przekazywana z pokolenia na pokolenie. Mając powyższe na uwadze, głównym tematem, wokół którego skupia się działalność Koła to warsztaty kulinarne i prezentacje potraw regionalnych.

 • Logo KGW Garłów

KGW Garłów

KGW w Garłowie zawiązało się w 2019 r. z inicjatywy Sylwii Zielińskiej – Sołtysa Wsi, Ilony Chmielewskiej i Jolanty Walas – mieszkanek Garłowa. KGW liczy 17 członków w tym 3 mężczyzn. Dotychczasowa działalność Koła to przede wszystkim kultywowanie i promocja rękodzieła - lalki motanki oraz serwetki robione szydełkiem - organizacja warsztatów teatralnych dla dzieci oraz współorganizowanie z KGW Boguszyce Ostatek Boguszyckich.

 • Logo KGW Huta Wałowska - Janolin

KGW Huta Wałowska - Janolin

KGW zawiązało się w 2019 roku. W jego skład wchodzi 14 aktywnych Pań z terenu sołectwa Huta Wałowska – Janolin. Działalność Koła to przede wszystkim kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów,  organizacja spotkań integracyjnych oraz akcji społecznych np. sprzątania sołectwa. Wśród wyróżniających się imprez organizowanych przez KGW należy wskazać „Baśniowe pożegnanie lata”, które przyciągnęło uwagę dużej liczby gości.

 • Logo KGW Julianów

KGW Julianów

KGW Julianów zawiązało się w 2019. Do Koła należy jedenaście Pań w różnym wieku. Głównym celem działania jest integracja mieszkańców wsi oraz rozwijanie zainteresowań artystycznych i kulinarnych. KGW współpracuje z istniejącą na terenie sołectwa Wioską Dębową oraz Zagrodą pod Dębami. Efektem współpracy są inspirujące warsztaty kulinarne czy rękodzieła w efekcie których powstają piękne ekologiczne, leśne stroiki oraz wyjątkowe lalki Motanki - słowiańskie amulety pomyślności i spełnienia życzeń.

 • LOGO OFFICIAL

KGW Kurzeszyn

Pierwsze informacje o KGW w Kurzeszynie pochodzą z 1929 r. Z tego roku zachowało się zdjęcie delegacji Kołka Rolniczego i Koła Gospodyń wyjeżdżających na Dożynki do Spały. Natomiast formalne dokumenty rejestrowe KGW pochodzą z 1955 roku. Panie, które należały do OSP w Kurzeszynie, przy wsparciu Kółka Rolniczego, utworzyły Koło Gospodyń, które wówczas liczyło 30 Pań i skupiało się głównie wokół reżyserowania teatrzyków da dzieci i dorosłych oraz organizowaniu zabaw tanecznych. Z biegiem lat skład osobowy Koła się zmieniał i obecnie liczy ono 46 członków, w tym 7 Panów. Od początku swojego istnienia, działalność organizacji ściśle związana jest z życiem społecznym sołectwa Kurzeszyn i okolicznych miejscowości.

 • Logo KGW Konopnica

KGW Konopnica

Koło Gospodyń Wiejskich w Konopnicy powstało w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Założycielem i pierwszym prezesem tej organizacji była Irena Dymowska. Życie kulturalne skupiało się na organizacji Dnia Kobiet, zabaw choinkowych, sylwestrowych, zabaw tanecznych, wycieczek krajoznawczych. Zabawy taneczne były często dochodowe, a pieniądze przeznaczano na wykończenie pomieszczeń w remizie, wyposażenie kuchni, zakup naczyń i sprzętu do wypożyczania. Dla podtrzymania tradycji, członkinie koła wykonywały wieńce dożynkowe do parafialnego kościoła i na uroczystości dożynkowe w gminie i powiecie. W latach dziewięćdziesiątych funkcję przewodniczącej piastowała Bożena Lusa. Panie kontynuowały działalność i tradycje swoich poprzedniczek.

 • Logo KGW Matyldów

KGW Matyldów

KGW zawiązało się w 2019 r. i liczy 49 członków, w tym również aktywnych i chętnych do pomocy Panów. Wizytówką sołectwa i Koła jest „Święto ziemniaka” corocznie organizowane na jesieni, po zakończeniu prac polowych. Uczestnicy wydarzenia biorą udział w zabawach integracyjnych, degustują pyszne potrawy oraz poszerzają wiedze na temat właściwości tego samczego warzywa. Członkowie Koła aktywnie angażują się również w akcje społeczne np. adopcja chryzantem, organizują warsztaty kulinarne lepienia pierogów i smażenia pączków oraz spotkania integracyjne.

 • Logo KGW Rossocha

KGW Rossocha

KGW zawiązało się w 2018 r. i jego skład liczy 35 członków w tym także kilku mężczyzn. W przypadku tego Koła na uwagę zasługuje szczególne pielęgnowanie tradycji ludowej związanej z Nocą Świętojańską i Sobótkami. Wieńce w wykonaniu Koła zawsze zyskują najwyższe lokaty podczas wydarzeń związanych z tym dawnym słowiańskim świętem. Członkowie KGW aktywnie angażują się w życie lokalnej społeczności organizując pikniki integracyjne oraz ogniska jak również aktywizują mieszkańców do dbania o wizerunek całego sołectwa inicjując akcje sprzątania.

 • Logo KGW Pukininianki

KGW Pukininianki

KGW zawiązało się w 2019r. Pomysł stworzenia Koła był odpowiedzią na potrzeby wspólnej integracji i działania na rzecz mieszkańców lokalnej społeczności. Koło liczy w obecnej chwili 35 członków, którymi są nie tylko kobiety ale również bardzo kreatywni i ambitni panowie. Wiek członków Koła gospodyń wiejskich jest w przedziale od 25lat do 65 lat. Taka rozpiętość wiekowa jest wskazana ponieważ, młode osoby z Koła uczą się rozważności i mądrości życiowej oraz doświadczenia od osób starszych, zaś młode zarażają osoby starsze młodzieńczym zapałem, świeżością działania, pomysłowością i odwagą.

 • KGW Stara Wojska

KGW Stara Wojska

KGW zawiązało się na początku lat 80. jako grupa nieformalna składająca się z 30 aktywnych Pań z terenu sołectwa. Działalność Koła to przede wszystkim kultywowanie tradycyjnych obrzędów ludowych oraz organizacja spotkań integracyjnych i okolicznościowych takich jak półpoście, ostatki, noc świętojańska czy dożynki. W 2018 roku, Koło pozyskało nowych członków (w tym mężczyzn) i sformalizowało swoją działalność rejestrując się Krajowym Rejestrze KGW. Od początku swojego funkcjonowania, organizacja aktywnie współpracuje z lokalną jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej.

 • KGW Wilkowice

KGW Wilkowice

KGW zawiązało się w 1966 r. i jego skład liczył wówczas 42 aktywne Panie. Pomimo, że skład liczebny i osobowy na przestrzeni lat ulegał zmianom, jedno w Wilkowicach jest stałe – hafciarstwo. Tą trudną sztuka zajmują się mieszkanki sołectwa Wilkowice, wśród których od lat, niekwestionowanymi mistrzyniami są Panie Zofia Sujka i Janina Słodka. Hafciarskie arcydzieła wielokrotnie można było podziwiać podczas targów i wydarzeń o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, podczas których Panie reprezentowały Gminę Rawa Mazowiecka ale również na strojach regionalnych Ludowego Zespołu Obrzędowego „Wilkowianie”, który to powstał na bazie KGW. Tematyka haftu nierozerwalnie związana jest z Księstwem Łowickim, którego obszar obejmował również ten fragment gminy.

 • logo

KGW Pasieka Wałowska

KGW zawiązało się w 2019 roku. Pasją Pań skupionych w Kole jest scrapbooking, kultywowanie starych piosenek z regionu oraz reżyserowanie skeczy kabaretowych promujących Gminę Rawa Mazowiecka.

 • Logo KGW Wołucza

KGW Wołucza

KGW formalnie zawiązało się w 2018 r. jednakże historia aktywności mieszkanek sołectwa sięga znacznie wcześniej. W chwili obecnej do Koła należy 40 aktywnych Pań, które nie tylko kultywują lokalne tradycje i zwyczaje, aktywnie integrują lokalną społeczność organizując imprezy okolicznościowe i uroczystości, ale również rozwijają swoje zainteresowania ucząc się nowych rzeczy uczestnicząc na przykład w warsztatach rękodzieła z tektury.

 • logo

KGW Podlas

Koło Gospodyń Wiejskich „Pod lasem” Podlas zawiązało się w marcu 2021 roku z inicjatywy Sołtysa Sołectwa Podlas, Pana Tadeusza Motylewskiego. Działalność Koła to przede wszystkim kultywowanie lokalnych tradycji i zwyczajów oraz organizacja spotkań integracyjnych i akcji społecznych mających na celu rozwój kapitału społecznego oraz poczucia tożsamości regionalnej.

baner toplayer
Apel 2024