Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

  • Tablica Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Remont i przebudowa budynku OSP w Przewodowicach na potrzeby świetlicy integracyjno- kulturalnej

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Celem projektu jest utworzenie ogólnodostępnej świetlicy - miejsca spotkań i integracji mieszkańców wsi Przewodowice poprzez remont pomieszczenia świetlicy strażackiej.
Całkowita wartość: 49 351,40 zł
Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł

  • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
  • Logo PROW 2014-2020

Budowa świetlicy integracyjnej społeczności lokalnej w miejscowości Matyldów gm. Rawa Mazowiecka

Inwestycja pn. „Budowa świetlicy integracyjnej społeczności lokalnej w miejscowości Matyldów gm. Rawa Mazowiecka” jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury”.

Wartość inwestycji - 998 849,23 zł.
Kwota dofinansowania - 500 000 zł.

  • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka