Dokumenty strategiczne gminy

Strategia Rozwoju Elektromobilności szansą na rozwój Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2020-2035

Strategia Rozwoju Gminy Rawa Mazowiecka 2023-2030

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy rawa mazowiecka - aktualizacja

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rawa Mazowiecka - aktualizacja opracowana na lata 2011-2026

Uchwała Nr XVIII.88.12 w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Rawa Mazowiecka

Zgodnie z przyjętą uchwałą Nr XXII.136.08 w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2008‐2013

  • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka