Szkoły i oddziały przedszkolne

  • Szkoła Podstawowa w Boguszyce. Fot. UGRM

Szkoła Podstawowa i oddziały przedszkolne w Boguszycach

Dyrektor szkoły
Mariusz Muszyński

Z-ca dyrektora
Mariusz Bazylak

Kontakt:
Garłów 12

96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 8351605968
tel. 46 814 24 88
strona internetowa: spboguszyce.edu.pl
e-mail: spboguszyce@onet.pl

 

   • Szkoła Podstawowa w Pukinin. Fot. UGRM

Szkoła Podstawowa i oddziały przedszkolne w Pukininie

Dyrektor szkoły
Lilla Błaszczyk

Kontakt:
Pukinin 39

96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 8351605945
tel. 46 814 20 67
strona internetowa: sppukinin.pl
e-mail: sekretariat@sppukinin.pl

 

   • Szkoła Podstawowa w Kurzeszynie. Fot. UGRM

Szkoła Podstawowa i oddziały przedszkolne w Kurzeszynie

Dyrektor szkoły
Urszula Matysiak

Kontakt:
Nowy Kurzeszyn 12
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 8351543055
tel. 46 814 13 23
strona internetowa: spkurzeszyn.pl
e-mail: sp.kurzeszyn@gmail.com

 

   • Szkoła Podstawowa w Starej Wojskiej. Fot UGRM

Szkoła Podstawowa i oddziały przedszkolne w Starej Wojskiej

Dyrektor szkoły
Krystyna Kaczyńska

Kontakt:
Stara Wojska 30B
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 8351606011
tel. 46 814 18 93
strona internetowa: spstarawojska.superszkolna.pl
e-mail: szkola@spstarawojska.pl

 

   • Szkoła Podstawowa w Konopnicy

Szkoła Podstawowa i oddziały przedszkolne w Konopnicy

Dyrektor szkoły
Danuta Skoczek

Kontakt:
Konopnica 76
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 8351606100
tel. 46 814 36 13
strona internetowa: spkonopnica.superszkolna.pl
e-mail: sp.konopnica@wp.pl

 

 baner toplayer
Komunikat w sprawie racjonalnego korzystania z wody