Obszary chronione

  • Rzeka Rawka w Żydomicach i Julianowie foto. D. Piwowarski

Rezerwat Przyrody Rzeki Rawki

Rawka jest prawym dopływem Bzury, o długości 95 km. Źródła jej znajdują się w pagórkowatej okolicy na północny- wschód od Koluszek. Początkowo płynie na wschód, od Rawy zmieniając kierunek na północ. Na górnym i środkowym odcinku płynie przez falisty teren Wysoczyzny Rawskiej, tworząc lokalnie kotlinki z łąkami i stawami. Niespełna 10 km na południe od stacji PKP rzeka Rawka, w pobliżu wsi Doleck opuszcza teren pagórkowaty i wpływa na teren pradoliny. Dolina Rawki jest tutaj szersza, na tarasach występują wydmy. Obok miejscowości Kamion wpływa na teren Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, który opuszcza dopiero w okolicy Bolimowa.

  • Aleja Lipowa w Konopnicy foto D. Piwowarski

Aleja Lipowa w Konopnicy

Zespół zieleni kształtowanej w Konopnicy wpisany do rejestru zabytków na mocy decyzji nr 514 z 8 listopada 1978 r. Ogólna długość alei w Konopnicy wynosi ok.900 m. Tworzą ją lipa drobnolistna, z niewielką domieszką, którą stanowi robinia akacjowa. Drzewa inwentaryzowano poczynając od zespołu dworskiego w kierunku pierwszych zabudowań gospodarczych wsi i dalej w stronę lasu. Tuż przy majątku, aż do skrzyżowania dróg wiejskich drzewa rosną w dużym zwarciu, bądź też miejscami w jednostajnym zadrzewieniu tworzą się wyraźnie luki. Ze względu na zły stan zachowania sporą ilość drzew usunięto i stąd po stronie północnej pozostało tu tylko kilka lip, podczas gdy po stronie południowej rośnie ich aż kilkanaście. Początkowo drzewa rosną przy piaszczystej drodze porosłej częściowo trawiastą murawą przed niezbyt wyraźnym, płaskim rowem, w sąsiedztwie podmokłych łąk. Za skrzyżowaniem zmienia się nieco wygląd alei, rozrzut drzew jest bardziej równomierny inaczej nieco wygląda ich pokrój. Przy parku lipy wyróżniają się wysokimi, smukłymi pniami i kolumnową koroną.

baner toplayer
Apel 2024