Aktualności 2024

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2024 roku

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w terminach:

  • od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.
  • od 1 sierpnia 2024 r. do 31 sierpnia 2024r. roku i będzie dotyczył paliwa zakupionego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2024 roku. 

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1, następuje w terminach:

1) od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego;

2) od dnia 1 października do dnia 31 października - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

Do wniosku należy dołączyć:

  • faktury Vat na zakup oleju napędowego wystawione w okresie od 01 sierpnia 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku
  • klauzulę informacyjną RODO,
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
  • w przypadku użytkowania gruntów innych niż figurujące w ewidencji na wnioskodawcę, konieczne jest dołączenie UMÓW DZIERŻAW (każdorazowo przy składaniu wniosku) a w przypadku ich braku oświadczeń,
  • w przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła, koni, owiec, kóz, świń do wniosku należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W URZĘDZIE GMINY RAWA MAZOWIECKA

PARTER, POKÓJ 103. W GODZINACH PRACY URZĘDU.