Aktualności 2024

GOK w Matyldowie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie  na "TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ"

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Michał Michalik  wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Matyldowie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie  na "TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ".
Czwarta edycja inicjatywy skierowana jest do wszystkich Mieszkańców Gmina Rawa Mazowiecka. Prace konkursowe (palmy) będą ocenianie w trzech kategoriach wiekowych:

 • uczniowie klas I-III szkół podstawowych, 
 • uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, 
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych i osoby pełnoletnie (OPEN).

Przedmiotem konkursu, jest oczywiście palma wielkanocna najbliższa tradycji ludowo-obrzędowej regionu rawsko-opoczyńskiego. Prosimy zatem o nieużywanie przede wszystkim tworzyw sztucznych i gotowych elementów dekoracji. Unikajmy bukszpanu i nadmiaru bibuły.
Prace konkursowe można składać do czwartku  21 marca 2024 r. godz. 15.00 w budynku Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka (pok. 307).
Szczegółowe informacje dostępne w regulaminie znajdującym się poniżej.

 • autor: Łukasz Glimasiński, data: 2024-02-29
 • Plakat informacyjny
 • Regulamin
 • Regulamin

Sprawy lokalne w rękach mieszkańców – ruszyły zapisy do akcji Masz Głos

Od 2 do 16 lutego 2024 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, które w ciągu tego roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności lokalnej. 

Akcja Masz Głos pomaga społecznikom zrealizować działania we współpracy z władzami samorządowymi i mieszkańcami – pod tym względem jest unikatowa w skali Polski. Chodzi w niej o to, żeby i mieszkańcy, i władze poczuli się współodpowiedzialni za swoją gminę. Edycja 2024 zaczyna się w lutym i potrwa do listopada. 

Jak zostać uczestnikiem 

Aby dołączyć do grona uczestników tegorocznej edycji akcji Masz Głos należy do 16 lutego wypełnić formularz zgłoszeniowy. W drugim etapie odbywa się rozmowa telefoniczna z koordynatorem. Liczba miejsc jest ograniczona. O wynikach rekrutacji zgłaszający się zostaną poinformowani do 26 lutego przez stronę internetową akcji Masz Głos. 

Wsparcie 

Grupy zainteresowane działaniem lokalnym, które zgłoszą się do akcji Masz Głos i zostaną przyjęte, mogą liczyć na bezpłatne wsparcie przez cały okres trwania edycji, niezależnie od tego, w którym województwie mają siedzibę. Wsparcie obejmuje: 

 • stałą współpracę i doradztwo ze strony doświadczonego koordynatora, pracującego na danym terenie, 
 • pomoc prawną, 
 • wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami z całej Polski, 
 • możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach online i stacjonarnych oraz jednym ogólnopolskim zlocie, który odbędzie się w maju pod Warszawą, 
 • możliwość otrzymania mikrograntu na działania (600 zł),  
 • konsultacje przy działaniach promocyjnych i komunikacyjnych, 
 • szansę na nagrodę Super Samorząd i Super Głos, których wręczenie kończy edycję.  

Zapisz się do akcji Masz Głos! Zgłoszenia do 16 lutego 2024 przez stronę: https://www.maszglos.pl/ 

 • autor: PRACOWNIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
 • Plakat informacyjny

Z okazji Święta Zakochanych, propozycja nie tylko dla Zakochanych

Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie wspólnie z Wójtem Michałem Michalikiem zaprasza na kameralny i bardzo klimatyczny koncert akordeonowy Pana Marcina Snokowskiego. 

Wśród wielu melodii serca znakomitego artysty nie zabraknie m.in. utworów z repertuaru Edith Piaf oraz w stylu musette, gorącego tanga i czardasza, nieśmiertelnych motywów muzycznych przedwojennej Warszawy, a także kilku nieoczywistych propozycji. Wstęp wolny.

 • zakoch
 • autor: GOK w Matyldowie, data: 2024-02-09

ALE FERIE 2024

Ferie powoli zmierzają ku końcowi, co z pewnością martwi nasze dzieciaki. Mamy jednak nadzieję, że z przyjemnością będą wspominały aktywności, w jakich mogły uczestniczyć w Gminie Rawa Mazowiecka. Pierwsza część akcji ALE FERIE 2024, organizowanej przez Wójta Michał Michalik Barwna Gmina Rawa Mazowiecka oraz Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie to dni, szkół i ponad godzin zabawy, ruchu i rozrywki.

Jak widać na zdjęciach, nikt z dzieci i młodzieży się nie oszczędzał. Dziękujemy Dyrekcjom szkół za współpracę przy realizacji przedsięwzięcia:

 • Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Boguszycach
 • Szkoła Podstawowa w Pukininie
 • Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Konopnicy
 • Szkoła Podstawowa im. Apolonii Rayzacher w Kurzeszynie
 • Szkoła Podstawowa w Starej Wojskiej

Druga część ferii to z kolei dni, miejsca, różne propozycje filmowe dla dzieci i młodzieży i ok. widzów w różnym wieku. Ponadto obowiązkowy popcorn oraz owocowe napoje i soki. Wartym podkreślenia jest to, iż w Boguszycach dzięki Paniom i Panom z KGW oraz Sołtys Beata Aleksandrzak nie zabrakło również słodkich i bardzo pysznych niespodzianek 

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2024-02-09
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Uwaga na sadzeniaki ziemniaka niewiadomego pochodzenia

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ostrzega przed ogłoszeniami związanymi z obrotem sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia.

Zakup materiału, którego pochodzenie nie jest znane, niesie za sobą możliwość wprowadzenia do gospodarstwa materiału porażonego przez agrofagi kwarantannowe podlegające obowiązkowi zwalczania, w tym m. in. przez śluzaka ziemniaka Ralstonia solanacearum oraz bakterię Clavibacter sepedonicus, sprawcę choroby kwarantannowej - bakteriozy pierścieniowej ziemniaka. Jest to choroba przechowalnicza, która łatwo rozprzestrzenia się zarówno w warunkach przechowywania, jak i później na polu po wysadzeniu sadzeniaków ziemniaka, przez co stwarza bardzo wysokie zagrożenie fitosanitarne.

Użycie materiału niewiadomego pochodzenia, może wiązać się z następującymi konsekwencjami:

 • ograniczenie lub brak możliwości sprzedaży porażonych bulw oraz innych ziemniaków uprawianych w gospodarstwie;
 • straty jakościowe i ilościowe plonu;
 • decyzja administracyjna o zakazie produkcji ziemniaków na porażonym polu;
 • brak możliwości uzyskania dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego.

Jak czytamy w komunikacie Łódzkiej Izby Rolniczej: szczególnie prosimy o zwrócenie uwagi na sprzedaż ziemniaków kierowanych bezpośrednio do Sołtysów, z dowozem na miejsce i w bardzo atrakcyjnych cenach. Prosimy o przekazanie powyższej informacji osobom zainteresowanym. W przypadku ujawnienia podejrzanych ogłoszeń uprzejmie prosimy o kontakt z WIORIN w Łodzi, ul. Siewna 13a, 94-250 Łódź, telefonicznie pod numerami: 42 633 99 72, 42 611 66 60 lub pocztą elektroniczną – adres email: wi-lodz@piorin.gov.pl.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2024-02-09

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje o możliwości uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym zakresu ochrony zwierząt podczas uboju zwierząt poza rzeźnią na użytek własny. Szkolenie odbędzie się w dniu 29 lutego 2024r. o godzinie 10.00, w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rawie Mazowieckiej, ul. Mszczonowska 10. Dla uczestników zostaną wystawione zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia w w/w zakresie. W celu uzyskania zaświadczenia należy dokonać opłaty skarbowej w kwocie 17 zł na konto Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka i okazać dowód wpłaty/przelewu na konto UM Rawa Mazowiecka.
Chęć uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić telefonicznie, do dnia 26 lutego 2024r. pod nr tel. 46 814 43 53.

 • autor: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej, data: 2024-02-05

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2024 roku

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w terminach:

 • od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.
 • od 1 sierpnia 2024 r. do 31 sierpnia 2024r. roku i będzie dotyczył paliwa zakupionego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2024 roku. 

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1, następuje w terminach:

1) od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego;

2) od dnia 1 października do dnia 31 października - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

Do wniosku należy dołączyć:

 • faktury Vat na zakup oleju napędowego wystawione w okresie od 01 sierpnia 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku
 • klauzulę informacyjną RODO,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • w przypadku użytkowania gruntów innych niż figurujące w ewidencji na wnioskodawcę, konieczne jest dołączenie UMÓW DZIERŻAW (każdorazowo przy składaniu wniosku) a w przypadku ich braku oświadczeń,
 • w przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła, koni, owiec, kóz, świń do wniosku należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W URZĘDZIE GMINY RAWA MAZOWIECKA

PARTER, POKÓJ 103. W GODZINACH PRACY URZĘDU.

KOMUNIKAT O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

Gminny Zakład ds. Eksploatacji  Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej informuje, że w związku z koniecznością usunięcia awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Pukinin,
w dniu 30.01.2024r. planowana jest czasowa przerwa (godz. 8-16) w dostawie wody we wsiach: 

BOGUSŁAWKI DUŻE, BOGUSŁAWKI MAŁE, BYSZEWICE, GŁUCHÓWEK, LEOPOLDÓW, MATYLDÓW, NOWY GŁUCHÓWEK, PODLAS, PUKININ, ŚWINICE oraz odbiorcy GZEWiK z RAWY MAZ. ul.: KRAKOWSKA, OSADA DOLNA, REYMONTA oraz OSSOWIC (gm. Cielądz).

Prosimy o zgromadzenie na swoje potrzeby wystarczającej ilości wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

 • autor: Mateusz Niwiński, data: 2024-01-25

Ferie zimowe 2024 rok

Zapraszam wszystkich uczniów i dzieci z oddziałów przedszkolnych ze szkół z terenu Gminy do korzystania z darmowego wejścia na basen, do figloraju i na lodowisko w okresie ferii zimowych 2024. Zniżka - 100% na pierwszą godzinę wstępu na podstawie legitymacji szkolnej lub informacji potwierdzającej uczęszczanie dziecka do oddziału przedszkolnego (pierwsza godzina w danym dniu jest bezpłatna).
Okres: 29.01.- 09.02.2024 r. (z wyłączeniem weekendu 03. – 04.02.2024 r.) w godzinach 8.00 – 15.00 (ostatnie wejście o godzinie 14.00).  Dodatkowo wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Matyldowie zachęcam do spędzenia czasu w ramach "strefy aktywnych ferii" oraz "kina dzieci i młodzieży".
 • autor: Paweł Jakubowski
 • Plakat informacyjny o wydarzeniu
 • Plakat informacyjny o wydarzeniu

KONKURS DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH: „Modna gospodyni pięknym życie czyni"

Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich do wzięcia udziału w dwuetapowym konkursie modowym pn. „Modna gospodyni pięknym życie czyni. Inspiracje dziedzictwem kulturowym województwa łódzkiego”. Konkurs odbędzie się w lutym oraz marcu 2024 r. na terenie Łowicza, Rozprzy, Sieradza, Skierniewic (eliminacje lokalne) oraz Łodzi (finał).

Zadaniem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie przez uczestników jednego stroju damskiego inspirowanego lokalnym folklorem – z tradycyjnym elementem kulturowym (rękodzieło), rozpoznawalnym akcentem stroju ludowego danego regionu, w połączeniu z nowoczesnymi trendami modowymi. Inspiracja może dotyczyć szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego regionów etnograficznych województwa łódzkiego, w tym sztuki ludowej np. wycinanka, haft.

Celem zadania jest popularyzacja aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz lokalnych społeczności wiejskich, w tym działalności kulturalnej, rozpowszechnienie i promocja regionalnego dziedzictwa kulturowego województwa łódzkiego, a także zwiększenie kreatywności kobiet z KGW jako ambasadorek folkloru i lokalnej tradycji.

Terminy eliminacji lokalnych oraz finału:

 • 10.02.2024 r., Łowicz (zasięg: powiat kutnowski, powiat łęczycki, powiat łowicki, powiat zgierski, Łódź) – zgłoszenia do 26 stycznia 2024 r.
 • 17.02.2024 r., Sieradz (zasięg: powiat łaski, powiat pabianicki, powiat pajęczański, powiat poddębicki, powiat sieradzki, powiat wieluński, powiat wieruszowski, powiat zduńskowolski) – zgłoszenia do 2 lutego 2024 r.
 • 24.02.2024 r., Rozprza (zasięg: Piotrków Trybunalski, powiat bełchatowski, powiat łódzki wschodni, powiat piotrkowski, powiat radomszczański) – zgłoszenia do 9 lutego 2024 r.
 • 9.03.2024 r., Skierniewice (zasięg: Skierniewice, powiat opoczyński, powiat rawski, powiat skierniewicki, powiat tomaszowski, powiat brzeziński) – zgłoszenia do 23 lutego 2024 r.

Finał wojewódzki konkursu odbędzie się 17 marca 2024 r. w Łodzi.

O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń elektronicznych, pocztowych lub bezpośrednich. Szczegóły znajdują się w regulaminie.

Informacji dotyczących konkursu udziela Maja Adamczyk – (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00) mailowo: m.adamczyk@ldk.lodz.pl oraz telefonicznie: 797-326-218, a także Zyta Solarska – mailowo: z.solarska@ldk.lodz.pl oraz telefonicznie: 797-326-230.

Szczegóły: KONKURS DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH: „Modna gospodyni pięknym życie czyni"

 • autor: Paweł Jakubowski
 • Plakat konkursu

Startuje IV edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich

Zapraszamy wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich z terenu naszej Gminy do udziału w organizowanej przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej IV edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.

Szczegóły pod linkiem:  Startuje IV edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich

 • autor: Paweł Jakubowski

Program Maluch + 2022-2029

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że na stronie internetowej Ministerstwa udostępniona została Metodologia obsługi wniosku RKZ-1 i RKZ-2 MALUCH+ 2022-2029. W związku z tym, uprzejmie proszę aby wiedza o „specjalnym” trybie rejestracji instytucji opieki utworzonych w ramach Programu dotarła do wszystkich podmiotów, tworzących teraz lub w przyszłości instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Mając na uwadze,że nabór wniosków w programie Maluch + 2022-2029 realizowany jest w trybie ciągły - prawidłowa realizacja tego obowiązku dotyczy wszystkich Gmin/Miast (nawet tych, na terenie których nie działają jeszcze żadne żłobki, kluby dziecięce czy dzienni opiekunowie) i będzie miała odzwierciedlenie w kolejnym sprawozdaniu rocznym z realizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wytyczne w zakresie obsługi ww. wniosków znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/instrukcje-wypelniania-wnioskow

 • autor: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, data: 2024-01-16

Informacja na temat funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego-pomocy psychologicznej

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej na terenie naszej Gminy. Dla Państwa potrzeb w każdy pierwszy, drugi, trzeci i czwarty wtorek miesiąca, w godzinach 9:00 - 13:00, ul. Kościuszki 5 lokal 38 (pierwsze piętro), będzie dyżurował psycholog świadczący pomoc w zakresie:

 • uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard)
 • pomoc dla rodzin osób z problemem uzależnień
 • pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie
 • porady rodzinne (konflikty małżeńskie, itp.)
 • porady wychowawcze
 • kłopoty i kryzysy innego rodzaju

Psycholog przyjmuje tylko osoby dorosłe, terapia dzieci odbywa się w postaci terapii rodzinnej - wymagany jest najpierw kontakt z rodzicami.

Szymon Kocik

tel: 519 609 404

Jeżeli dzień dyżuru wypada w dzień świąteczny, zostanie na bieżąco podany inny termin dyżuru do wiadomości osób zainteresowanych.

 • autor: Irmina Grzywka, data: 2024-01-05

Uwaga !!

Informujemy, że Urząd Gminy Rawa Mazowiecka nie organizuje spotkań z firmami świadczącymi usługi w zakresie audytów nieruchomości pod kątem montażu instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła czy rekuperacji. Są to inicjatywy firm prywatnych i nie ponosimy odpowiedzialności za ich jakość i rzetelność. Jeżeli jakakolwiek firma powołuje się na Gminę Rawa Mazowiecka lub Urząd Gminy Rawa Mazowiecka, wprowadza mieszkańców w błąd.

 • zdjęcie informacji
 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2024-01-04

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 r.

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka - Referat Organizacyjny i Spraw Ewidencji Działalności Gospodarczej przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Rawa Mazowiecka, że do dnia 31 stycznia 2024 r.:

 • są obowiązani złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim,
 • wnieść na rachunek Urzędu Gminy opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2024 r.

Należność można uiścić na konto Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka – rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie: 37 9302 1027 2601 6447 2000 0010 z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu z zaznaczeniem jego rodzaju oraz określenia raty.

Wartość sprzedaży to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wysokość opłaty wynosi:

 • 525 zł, jeżeli wartość sprzedanych napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa nie przekroczyła 37.500 zł,
 • 525 zł, jeżeli wartość sprzedanych napojów powyżej 4,5% do 18 proc. zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) nie przekroczyła 37.500 zł,
 • 2.100 zł, jeżeli wartość sprzedanych napojów powyżej 18% zawartości alkoholu nie przekroczyła 77.000 zł.

W przypadku przekroczenia tych progów sprzedaży opłata wynosi:

 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży napojów do 4,5% zawartości alkoholu i piwa, jeżeli wartość sprzedaży tych napojów przekroczyła 37.500 złotych,
 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości powyżej 4,5% do % alkoholu (z wyjątkiem piwa), jeżeli wartość sprzedaży tych napojów przekroczyła 37.500 zł,
 • 2,7% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu, jeżeli wartość sprzedaży tych napojów przekroczyła 77.000 zł.

Opłatę należy wpłacać w trzech równych ratach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września 2024 r. lub jednorazowo do 31 stycznia 2024 r. na indywidualny numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka.

Wpłaty można także dokonać w kasie Urzędu przy ul. Al. Konstytucji 3 Maja 32 w Rawie Mazowieckiej. Konsekwencje prawne niewywiązania się przedsiębiorcy z obowiązków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

Zwracam uwagę, że wniesienie opłaty odbywa się bez uprzedniego wezwania.

Konsekwencje prawne niewywiązania się przedsiębiorcy z obowiązków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 1. zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt. 5 lit. a oraz ust. 12a zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust.12 pkt. 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30 % opłaty określonej w art. 111 ust. 2,
 2. zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt. 5 lit. b oraz ust. 12b zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust.12 pkt. 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust.2 lub 5, powiększonej o 30 % tej opłaty,
 3. zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 5 zezwolenie cofa się w przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w wysokości i terminach określonych przez ustawę przedsiębiorca może wystąpić o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 13).

W przypadku cofnięcia zezwolenia z powodu podania fałszywych danych w oświadczeniu przedsiębiorca może wystąpić o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 11).

Dokładne informacje uzyskać można w Referacie Organizacyjnym i Spraw Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka pokój 205, tel. +48 46 814 35 39.

 • autor: Renata Gruszczyńska, data: 2024-01-02