Aktualności 2024

Bon energetyczny

Od 1 sierpnia 2024 r. możesz złożyć wniosek o przyznanie bonu energetycznego. Bon energetyczny to jednorazowa pomoc finansowa.

Kto może skorzystać z bonu
Możesz skorzystać z bonu energetycznego, jeśli gospodarujesz samodzielnie, a Twój dochód w 2023 r. był niższy niż 2500 zł miesięcznie. Jeżeli gospodarujesz wspólnie z innymi osobami, to możesz otrzymać bon pod warunkiem, że w 2023 r. dochód na osobę nie był wyższy niż 1700 zł miesięcznie. Ważne! Jeśli Twoje dochody nieznacznie przekraczają kwotę 2500 zł lub 1700 zł na osobę, przyznamy Ci bon, ale pomniejszymy go o tyle, o ile przekraczasz kryterium dochodowe. Nazywamy to zasadą „złotówka za złotówkę”.

Kiedy złożyć wniosek
Wniosek musisz złożyć między 1 sierpnia 2024 r., a 30 września 2024 r.

Gdzie złożyć wniosek
Wniosek możesz złożyć w: Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawie Mazowiecka Pokój 112

Godziny przyjmowania wniosków
Poniedziałek --------------
Wtorek w godz. 12:00-16:00
Środa w godz.  8:00-12:00
Czwartek w godz.  8:00-12:00
Piątek w godz. 8:00-10:00 oraz 13:00-14.30

Wartość bonu energetycznego
Wartość bonu energetycznego zależy od liczby osób, z którymi mieszkasz oraz rodzaju ogrzewania domu. Jeżeli prowadzisz:

 • gospodarstwo domowe samodzielnie otrzymasz 300 zł,
 • gospodarstwo domowe 2- lub 3-osobowe otrzymasz 400 zł,
 • gospodarstwo domowe 4- lub 5-osobowe otrzymasz 500 zł,
 • gospodarstwo domowe 6-osobowe otrzymasz 600 zł,

Jeśli ogrzewasz swój dom lub mieszkanie energią elektryczną i źródło to jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), otrzymasz dwa razy więcej pieniędzy. Jeżeli prowadzisz:

 • gospodarstwo domowe samodzielnie otrzymasz 600 zł,
 • gospodarstwo domowe 2- lub 3-osobowe otrzymasz 800 zł,
 • gospodarstwo domowe 4- lub 5-osobowe otrzymasz 1000 zł,
 • gospodarstwo domowe 6-osobowe otrzymasz 1200 zł,

Pamiętaj, że bon możesz otrzymać tylko 1 raz!

Ważne
Zasada "złotówka za złotówkę". Pieniądze z bonu energetycznego także dla tych co przekraczają kryterium dochodowe
Jednocześnie obowiązywać będzie tzw. zasada "złotówka za złotówkę", co oznacza, iż bon energetyczny będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego,
a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych bonów energetycznych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota bonu energetycznego nie będzie wypłacana. 

Jak długo będziesz czekać na decyzję
Na sprawdzenie wniosku mamy 60 dni od dnia, kiedy złożysz prawidłowo wypełniony wniosek.

Jak poinformujemy Cię o przyznaniu bonu
Jeśli we wniosku podasz swój adres e-mail, wyślemy Ci informację o przyznaniu bonu. Jeśli nie będziemy mogli przyznać Ci bonu, wyślemy Ci odmowną decyzję administracyjną. W piśmie umieścimy informację, jak możesz się od tej decyzji odwołać.

Wypłata
Wypłacimy pieniądze na podany przez Ciebie numer konta.

Dodatkowe informacje
Bon energetyczny będzie przyznawać Dział Świadczeń naszego ośrodka. Jeśli masz pytania o bon, przyjdź lub zadzwoń: 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Rawie Mazowieckiej aleja Konstytucji 3 Maja 32
Tel.: 46 814 50 17, 46 814 39 08

 • autor: GOPS Rawa Mazowiecka, data: 2024-07-22

Aplikacja e-Paragony – twoje wydatki i paragony w jednym miejscu

 • e-Paragony to bezpłatna aplikacja, dzięki której możesz zarządzać wydatkami, sprawdzać paragony z kodem QR, a także zgłaszać nieprawidłowości. 
 • Aplikacja jest całkowicie bezpieczna i anonimowa. Wszystkie informacje o aktywności są zapisywane tylko w twoim urządzeniu.

Do czego służy aplikacja
Zarządzanie wydatkami
W aplikacji możesz m. in.:

 • zarządzać wydatkami i przypisywać do nich paragony (dodawać papierowe paragony do aplikacji),
 • dokumentować swoje wydatki,
 • przeglądać statystyki,
 • uzupełniać informację o gwarancjach.

W przyszłości aplikacja zostanie rozbudowana o funkcjonalność, która umożliwia pobranie paragonu w postaci elektronicznej bezpośrednio z kasy.
Sprawdzanie paragonów z kodem QR
W aplikacji sprawdzisz paragony z kodem QR, wystawione przez kasy wirtualne. Dowiesz się czy paragon został wystawiony przez kasę wirtualną zarejestrowaną w Centralnym Repozytorium Kas (CRK).
Zgłaszanie nieprawidłowości
Zgłosisz nieprawidłowości dotyczące wydatków lub paragonów. Masz do wyboru 7 rodzajów zgłoszeń, np. sprzedawca nie wydał paragonu albo zamiast paragonu wydał tzw. paragon kelnerski, na paragonie są nieprawidłowe pozycje lub podejrzenie, że paragon jest fałszywy.
Jak korzystać z aplikacji
Aplikacja pozwala zapisać szczegóły wydatków, takie jak m.in. data, kwota, kategoria. Kluczowym elementem każdego wydatku jest paragon z danymi sprzedawcy. Możliwe jest również dodanie zdjęcia. Aby sprawdzić paragon, wybierz w głównym oknie aplikacji menu „Moje wydatki”, kliknij w wybraną pozycję z listy i przejdź do szczegółów paragonu.
Możesz także pogrupować wydatki wg paragonów, do których zostały przypisane. Dzięki temu uzyskasz zestawienie wszystkich paragonów i wydatków z nimi związanych. Użyj do tego funkcji sortowania, dostępnej w menu „Moje wydatki”. Zaznacz opcję „Grupuj jako paragony” i z wyświetlonej listy wybierz interesujący cię paragon. Jeżeli do tego paragonu jest przypisanych kilka wydatków, aplikacja wyświetli je pod kwotą paragonu.
Czy aplikacja jest bezpieczna
Dostęp do aplikacji jest zabezpieczony kodem PIN i dodatkowym hasłem, które ustawisz podczas aktywacji. Możesz też skorzystać z ustawień biometrycznych, jeśli masz je w smartfonie.
Aplikacja jest bezpieczna i anonimowa. Nie gromadzi żadnych danych o twojej aktywności. Wszystkie informacje są zapisywane tylko w twoim urządzeniu, z możliwością utrzymywania ich w chmurze.
Dodatkowe informacje na stronie Aplikacja e-Paragon

 • autor: Ministerstwo Finansów, data: 2024-07-22

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka :

- od 1 sierpnia 2024 r. do 2 września 2024 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2024 r. do 31 lipca
2024 r.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1, nastąpi w terminie: od dnia 1 października do dnia 31 października - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia  2024  r. do dnia 2 września 2024 r.

Do wniosku należy dołączyć:

 • faktury VAT na zakup oleju napędowego wystawione w okresie od dnia 1 lutego
  2024 roku do 31 lipca 2024 roku
 • klauzulę informacyjną RODO,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • w przypadku użytkowania gruntów innych niż figurujące w ewidencji na wnioskodawcę, konieczne jest dołączenie UMÓW DZIERŻAW (każdorazowo przy składaniu wniosku) a w przypadku ich braku oświadczeń,
 • w przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła, koni, owiec, kóz, świń do wniosku należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W URZĘDZIE GMINY RAWA MAZOWIECKA PARTER, POKÓJ 103. W GODZINACH PRACY URZĘDU.

 • autor: Anna Bigos, data: 2024-07-12

Serdecznie zapraszamy na pokaz filmu dokumentalnego "Nienormalni" oraz spotkanie z reżyserem Jackiem Bławutem.

Serdecznie zapraszamy na pokaz filmu dokumentalnego "Nienormalni" oraz spotkanie z reżyserem Jackiem Bławutem.
Gdzie? 
Centrum Aktywności Kulturalnej w Boguszycach
Kiedy?
Piątek 12 lipca 2024, godz. 18:00
Nienormalni
Wzruszający film (fabularyzowany dokument) o dzieciach specjalnej troski. Reżyser zgromadził upośledzone umysłowo dzieci i powierzył im zagranie samych siebie. Fabuła jest dosyć prosta - do ośrodka przybywa nowy nauczyciel muzyki. Będzie tu tylko przez miesiąc i w tym czasie ma nauczyć wychowanków elementów rytmiki i podstaw grania na różnych instrumentach. Poznaje swoich uczniów. Początkowo nauczycielowi nic się nie udaje, jednak stopniowo zaczyna rozumieć swoich uczniów i akceptować ich odmienność. Także dzieci, z natury nieufne i zamknięte w sobie, odkrywają się przed nim i przed sobą całkowicie. "Oni nie mogą całe życie przemykać się bocznymi bramami" - podkreślał na premierze filmu Jacek Bławut. I zadedykował "Nienormalnych" rodzicom i opiekunom dzieci niepełnosprawnych.
Jacek Bławut
Reżyser filmów dokumentalnych, jeden z najwybitniejszych twórców polskiego kina. Wykładowca Szkoły Filmowej w Łodzi, członek Polskiej Akademii Filmowej i Europejskiej Akademii Filmowej. Laureat wielu festiwali filmowych na świecie, a także takich odznaczeń jak Złoty Medal "Zasłużony Kulturze - Gloria Artis" i Paszport Polityki. 
Kreci filmy dokumentalne od 40 lat. Do jego najważniejszych filmów obok "Nienormalnych" należą:
"Kostka cukru", 
"Szczur w koronie",
"Wojownik", 
a także fabuły: 
"Orzeł", 
"Jeszcze nie wieczór".
Spotkanie poprowadzi Jakub Wiewiórski, wicedyrektor Muzeum Kinematografii w Łodzi, dyrektor Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu.
Wydarzenie towarzyszące
Wystawa plakatów filmowych z kolekcji Muzeum Kinematografii w Łodzi, którą będzie można oglądać w CAK w Boguszycach do 11 sierpnia 2024 roku.
Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: Kultura - Interwencje. Edycja 2024

 • autor: Kinga Ekner, data: 2024-07-10
 • Plakat do filmu "Nienormalni" w reżyserii Jacka Bławuta

UWAGA !!! Oszuści podają się za pracowników socjalnych

Dyrektor i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej  apelują o ostrożność. W ostatnim czasie otrzymują sygnały o osobach, podszywających się pod pracowników tej instytucji. Pracownicy socjalni i asystent rodziny posiadają legitymacje służbowe ze zdjęciem, które mogą okazać przy wejściu do mieszkań podopiecznych. Osoby powołujące się na pomoc społeczną, które nie okażą legitymacji nie są pracownikami GOPS i prawdopodobnie próbują dokonać oszustwa lub kradzieży w mieszkaniach. Mieszkańcy, którzy nie są pewni tego, czy ich mieszkanie odwiedziła właściwa osoba powinni telefonować pod numery telefonów: 46 814 39 08 lub 46 814 50 17.

 • autor: Bożena Rosa, data: 2024-06-12

Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0

Liczba prób wyłudzeń kredytów na cudze dane rośnie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło więc do aplikacji mObywatel 2.0 usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik może zastrzec swój numer PESEL, cofnąć zastrzeżenie i ponownie je ustawić. Widzi też, jakie firmy i instytucje sprawdzały jego numer PESEL i z jakiego powodu. Od 1 czerwca 2024 instytucje finansowe będą miały obowiązek sprawdzenia statusu numeru PESEL np. przed udzieleniem pożyczki.

W związku ze wzrostem przestępczości z wykorzystaniem skradzionych danych osobowych* Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik aplikacji mObywatel 2.0 może:

 • zastrzec swój numer PESEL,
 • cofnąć zastrzeżenie (bezterminowo lub czasowo),
 • dowiedzieć się, kto sprawdzał jego numer PESEL i z jakiego powodu,
 • sprawdzić historię swoich zastrzeżeń.

Zastrzeżenie i cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL
Zastrzeżenie numeru PESEL zabezpiecza przed niechcianym kredytem lub zakupem na raty. Po zastrzeżeniu numeru PESEL nadal można:

 • pójść do lekarza,
 • zrealizować receptę,
 • kupić bilety lotnicze,
 • załatwić sprawę w urzędzie.

Cofanie zastrzeżenia numeru PESEL jest szczególnie przydatne, kiedy chcemy z niego skorzystać, np. wziąć kredyt lub kupić sprzęt na raty. Po cofnięciu zastrzeżenia można ponownie zabezpieczyć swój numer PESEL najwcześniej po upływie 30 minut.

Historia numeru PESEL w aplikacji
Kolejną przydatną funkcją usługi Zastrzeż PESEL jest historia, w której sprawdzimy:

 • daty zastrzeżeń numeru PESEL,
 • kto, kiedy i z jakiego powodu sprawdzał nasz numer PESEL.

Funkcja nie tylko daje wgląd w historyczne operacje, ale też pomaga w wychwyceniu prób nieuprawnionego wykorzystania numeru PESEL.

Zastrzeżony PESEL – weryfikacja już od czerwca

Od 1 czerwca 2024 banki i inne instytucje będą miały obowiązek sprawdzać, czy PESEL jest zastrzeżony np. przed udzieleniem kredytu. Jeśli mimo zastrzeżenia powstanie zobowiązanie, instytucje te nie będą mogły dochodzić roszczeń z tego tytułu. Tym bardziej warto korzystać z usługi Zastrzeż PESEL i chronić swoje dane.

* Źródło: https://dokumentyzastrzezone.pl/wp-content/uploads/2024/04/infodok-2024.01-03-wydanie-57-sklad-240419-gk04.pdf (dostęp 28.05.2024)
Więcej informacji o aplikacji i usłudze Zastrzeż PESEL znajdziesz na stronie www.info.mObywatel.gov.pl

Film instruktażowy o usłudze Zastrzeż PESEL: https://www.youtube.com/watch?v=oJqNj5wH__Y

 • autor: Ministerstwo Cyfryzacji, data: 2024-05-31
 • Grafika przedstawiająca kampanie - Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0
  • autor: Ministerstwo Cyfryzacji, data: 2024-05-31
 • autor: Ministerstwo Cyfryzacji, data: 2024-05-31

Wnioski o szacowanie szkód

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w związku z wystąpieniem na terenie Gminy Rawa Mazowiecka niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozków wiosennych, poszkodowani rolnicy w terminie od 21maja do 4 czerwca 2024 r. mogą składać w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka, parter pok. 103, wypełnione wnioski o szacowanie szkód. Szczegóły w załącznikach poniżej.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2024-05-22

W dniu 10 maja 2024 r. kasa w urzędzie będzie nieczynna.

W związku z koniecznością przeprowadzenia migracji baz danych, na dzień 10 maja 2024 roku zaplanowana została przerwa w dostępie do systemów informatycznych. W tym dniu nie będzie możliwa praca w systemach, a w związku z tym utrudniona praca przy obsłudze mieszkańców. 

Za utrudnienia przepraszamy.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2024-05-08

3 maja Święto Konstytucji

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka, Starosta Rawski, Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka oraz Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku wspólnie zaprosili na Obchody 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Festyn Organizacji Pozarządowych „Radosne Swięto”. Samorząd Gminy Rawa Mazowiecka tradycyjnie uczcił to Święto składając kwiaty i znicze.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2024-05-07
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

30 kwietnia w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka odbyła się ostatnia sesja VIII kadencji Rady Gminy Rawa Mazowiecka

30 kwietnia w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka odbyła się ostatnia sesja VIII kadencji Rady Gminy Rawa Mazowiecka. Była okazją do podsumowania pięciu ostatnich lat, rekordowych pod względem przeprowadzonych inwestycji, ale obfitujących również w wydarzenia trudne wcześniej do wyobrażenia: COVID-19, wojna w Ukrainie, olbrzymia inflacja. W podziękowaniu za wkład w rozwój Gminy radni z rąk Michał Michalik Wójt Gminy Rawa Mazowiecka otrzymali pamiątkowe grawery.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2024-05-07
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Uwaga !!!

Informujemy, że Urząd Gminy Rawa Mazowiecka nie organizuje spotkań ani nie pośredniczy w kontaktach z firmami świadczącymi usługi w zakresie audytów nieruchomości pod kątem montażu instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła czy rekuperacji czy też sprzedaży takich instalacji. Są to inicjatywy firm prywatnych i nie ponosimy odpowiedzialności za ich jakość i rzetelność. Jeżeli jakakolwiek firma powołuje się na Gminę Rawa Mazowiecka lub Urząd Gminy Rawa Mazowiecka, wprowadza mieszkańców w błąd.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2024-05-07

Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w trakcie II wojny światowej

29 kwietnia, w rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Dachau, obchodzimy ustanowiony przez Episkopat w 2002 r. Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w trakcie II wojny światowej. Samorząd Gminy Rawa Mazowiecka jak co roku uczcił ten dzień składając kwiaty i znicze pod obeliskiem w miejscowości Podlas.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2024-05-07
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Podsumowanie kadencji samorządowej 2018-2024

 • Podsumowanie kadencji 2018-2024 informacja
 • Podsumowanie kadencji 2018-2024 informacja
 • Podsumowanie kadencji 2018-2024 informacja
 • Podsumowanie kadencji 2018-2024 informacja
 • Podsumowanie kadencji 2018-2024 informacja
 • Podsumowanie kadencji 2018-2024 informacja
 • Podsumowanie kadencji 2018-2024 informacja
 • Podsumowanie kadencji 2018-2024 informacja
 • Podsumowanie kadencji 2018-2024 informacja
 • Podsumowanie kadencji 2018-2024 informacja
 • Podsumowanie kadencji 2018-2024 informacja
 • Podsumowanie kadencji 2018-2024 informacja
 • Podsumowanie kadencji 2018-2024 informacja
 • Podsumowanie kadencji 2018-2024 informacja
 • Podsumowanie kadencji 2018-2024 informacja
 • Podsumowanie kadencji 2018-2024 informacja
 • Podsumowanie kadencji 2018-2024 informacja
 • Podsumowanie kadencji 2018-2024 informacja
 • Podsumowanie kadencji 2018-2024 informacja
 • Podsumowanie kadencji 2018-2024 informacja
 • Podsumowanie kadencji 2018-2024 informacja
 • Podsumowanie kadencji 2018-2024 informacja
 • Podsumowanie kadencji 2018-2024 informacja
 • Podsumowanie kadencji 2018-2024 informacja
 • Podsumowanie kadencji 2018-2024 informacja
 • Podsumowanie kadencji 2018-2024 informacja
 • Podsumowanie kadencji 2018-2024 informacja
 • Podsumowanie kadencji 2018-2024 informacja
 • Podsumowanie kadencji 2018-2024 informacja
 • Podsumowanie kadencji 2018-2024 informacja
 • Podsumowanie kadencji 2018-2024 informacja
 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2024-04-25

Radiowe podsumowanie kadencji 2018-2024:

Inwestycje wodno-kanalizacyjne i nowe stacje uzdatniania wody

Przebudowa budynku OSP w Konopnicy, Ochotnicze Straże Pożarne

Największy projekt promocyjny Gminy "Szlakiem dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka" z przystankami tematycznymi, działalność kulturalna, pierwsza rekonstrukcja historyczna w historii Gminy czyli zrzut broni w miejscowości Kurzeszyn

 • autor: Paweł Jakubowski

Zazieleniamy Gminę

W miesiącu kwietniu Gmina Rawa Mazowiecka przeprowadziła akcję "Zazieleniamy Gminę" w ramach ogólnopolskiej akcji "sadziMY las", prowadzona we współpracy z Lasami państwowymi Nadleśnictwo Skierniewice. Wójt Gminy Michał Michalik spotkał się z mieszkańcami w 7 lokalizacjach na terenie Gminy, przekazując 1000 sadzonek drzew takich jak: dąb szypułkowy, buk, brzoza, świerk, ałycza czy dereń. Akcja spotkała się z życzliwym przyjęciem i dużym zainteresowaniem

Szkoła Podstawowa w Pukininie

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Konopnicy

Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Boguszycach

Szkoła Podstawowa w Starej Wojskiej

Szkoła Podstawowa im. Apolonii Rayzacher w Kurzeszynie

#placsołeckiKsiężaWola

#placsołeckiHutaWałowskaJanolin

 • autor: Paweł Jakubowski
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Za nami kolejna odsłona tegorocznej edycji Rawskiej Ofensywy Kulturalnej

Za nami kolejna odsłona tegorocznej edycji Rawskiej Ofensywy Kulturalnej. W sobotę 20 kwietnia mieliśmy przyjemność gościć wspaniałą grupę Zelowskie Dzwonki, funkcjonującą przy Parafii Ewangelicko-Reformowanej w Zelowie. Wydarzenie wyjątkowe i niezapomniane z wielu względów. To co zapamiętamy najbardziej to przede wszystkim: 13 młodych instrumentalistów pod okiem dyrygent Anny Kimmer, blisko 100 dzwonków ręcznych wspaniale się uzupełniających, a zarazem stanowiących jeden instrument, 6 oktaw dźwięków, ciekawy program z pieśniami uwielbienia, a także ciepła opowieść prowadzącej wydarzenie.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2024-04-25
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała oficjalne wyniki II tury wyborów samorządowych na urząd Wójta Gminy Rawa Mazowiecka. 

Państwowa Komisja Wyborcza opublikowała oficjalne wyniki II tury wyborów samorządowych na urząd Wójta Gminy Rawa Mazowiecka. Wójtem Gminy Rawa Mazowiecka na kolejną kadencję pozostaje dotychczasowy Wójt Michał Michalik Michał Michalik Wójt Gminy Rawa Mazowiecka 
Gratulujemy !!

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2024-04-25

Umowy na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stare Byliny oraz Podlas podpisane!!

Umowy na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stare Byliny oraz Podlas podpisane!!
Wykonawcami są firmy: MK Net Spółka z o.o. oraz ENERGO Wiktor Płuciennik. Kolejne przetargi na oświetlenie są w trakcie procedowania.

 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2024-04-25

UWAGA !!! Oszuści podają się za pracowników socjalnych

Dyrektor i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej  apelują o ostrożność. W ostatnim czasie otrzymują sygnały o osobach, podszywających się pod pracowników tej instytucji. Pracownicy socjalni i asystent rodziny posiadają legitymacje służbowe ze zdjęciem, które mogą okazać przy wejściu do mieszkań podopiecznych. Osoby powołujące się na pomoc społeczną, które nie okażą legitymacji nie są pracownikami GOPS i prawdopodobnie próbują dokonać oszustwa lub kradzieży w mieszkaniach. Mieszkańcy, którzy nie są pewni tego, czy ich mieszkanie odwiedziła właściwa osoba powinni telefonować pod numery telefonów: 46 814 39 08 lub 46 814 50 17.

 • autor: Bożena Rosa, data: 2024-03-15

GOK w Matyldowie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie  na "TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ"

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Michał Michalik  wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Matyldowie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie  na "TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ".
Czwarta edycja inicjatywy skierowana jest do wszystkich Mieszkańców Gmina Rawa Mazowiecka. Prace konkursowe (palmy) będą ocenianie w trzech kategoriach wiekowych:

 • uczniowie klas I-III szkół podstawowych, 
 • uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, 
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych i osoby pełnoletnie (OPEN).

Przedmiotem konkursu, jest oczywiście palma wielkanocna najbliższa tradycji ludowo-obrzędowej regionu rawsko-opoczyńskiego. Prosimy zatem o nieużywanie przede wszystkim tworzyw sztucznych i gotowych elementów dekoracji. Unikajmy bukszpanu i nadmiaru bibuły.
Prace konkursowe można składać do czwartku  21 marca 2024 r. godz. 15.00 w budynku Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka (pok. 307).
Szczegółowe informacje dostępne w regulaminie znajdującym się poniżej.

 • autor: Łukasz Glimasiński, data: 2024-02-29
 • Plakat informacyjny
 • Regulamin
 • Regulamin

Sprawy lokalne w rękach mieszkańców – ruszyły zapisy do akcji Masz Głos

Od 2 do 16 lutego 2024 trwają zapisy do ogólnopolskiej akcji Masz Głos Fundacji Batorego. Do akcji mogą zgłaszać się organizacje społeczne i nieformalne grupy mieszkańców, zwłaszcza pochodzące z małych miejscowości i na początku swojej działalności, które w ciągu tego roku chcą zrobić coś dobrego dla swojej społeczności lokalnej. 

Akcja Masz Głos pomaga społecznikom zrealizować działania we współpracy z władzami samorządowymi i mieszkańcami – pod tym względem jest unikatowa w skali Polski. Chodzi w niej o to, żeby i mieszkańcy, i władze poczuli się współodpowiedzialni za swoją gminę. Edycja 2024 zaczyna się w lutym i potrwa do listopada. 

Jak zostać uczestnikiem 

Aby dołączyć do grona uczestników tegorocznej edycji akcji Masz Głos należy do 16 lutego wypełnić formularz zgłoszeniowy. W drugim etapie odbywa się rozmowa telefoniczna z koordynatorem. Liczba miejsc jest ograniczona. O wynikach rekrutacji zgłaszający się zostaną poinformowani do 26 lutego przez stronę internetową akcji Masz Głos. 

Wsparcie 

Grupy zainteresowane działaniem lokalnym, które zgłoszą się do akcji Masz Głos i zostaną przyjęte, mogą liczyć na bezpłatne wsparcie przez cały okres trwania edycji, niezależnie od tego, w którym województwie mają siedzibę. Wsparcie obejmuje: 

 • stałą współpracę i doradztwo ze strony doświadczonego koordynatora, pracującego na danym terenie, 
 • pomoc prawną, 
 • wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami z całej Polski, 
 • możliwość udziału w bezpłatnych szkoleniach online i stacjonarnych oraz jednym ogólnopolskim zlocie, który odbędzie się w maju pod Warszawą, 
 • możliwość otrzymania mikrograntu na działania (600 zł),  
 • konsultacje przy działaniach promocyjnych i komunikacyjnych, 
 • szansę na nagrodę Super Samorząd i Super Głos, których wręczenie kończy edycję.  

Zapisz się do akcji Masz Głos! Zgłoszenia do 16 lutego 2024 przez stronę: https://www.maszglos.pl/ 

 • autor: PRACOWNIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
 • Plakat informacyjny

Z okazji Święta Zakochanych, propozycja nie tylko dla Zakochanych

Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie wspólnie z Wójtem Michałem Michalikiem zaprasza na kameralny i bardzo klimatyczny koncert akordeonowy Pana Marcina Snokowskiego. 

Wśród wielu melodii serca znakomitego artysty nie zabraknie m.in. utworów z repertuaru Edith Piaf oraz w stylu musette, gorącego tanga i czardasza, nieśmiertelnych motywów muzycznych przedwojennej Warszawy, a także kilku nieoczywistych propozycji. Wstęp wolny.

 • zakoch
 • autor: GOK w Matyldowie, data: 2024-02-09

ALE FERIE 2024

Ferie powoli zmierzają ku końcowi, co z pewnością martwi nasze dzieciaki. Mamy jednak nadzieję, że z przyjemnością będą wspominały aktywności, w jakich mogły uczestniczyć w Gminie Rawa Mazowiecka. Pierwsza część akcji ALE FERIE 2024, organizowanej przez Wójta Michał Michalik Barwna Gmina Rawa Mazowiecka oraz Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie to dni, szkół i ponad godzin zabawy, ruchu i rozrywki.

Jak widać na zdjęciach, nikt z dzieci i młodzieży się nie oszczędzał. Dziękujemy Dyrekcjom szkół za współpracę przy realizacji przedsięwzięcia:

 • Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Boguszycach
 • Szkoła Podstawowa w Pukininie
 • Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Konopnicy
 • Szkoła Podstawowa im. Apolonii Rayzacher w Kurzeszynie
 • Szkoła Podstawowa w Starej Wojskiej

Druga część ferii to z kolei dni, miejsca, różne propozycje filmowe dla dzieci i młodzieży i ok. widzów w różnym wieku. Ponadto obowiązkowy popcorn oraz owocowe napoje i soki. Wartym podkreślenia jest to, iż w Boguszycach dzięki Paniom i Panom z KGW oraz Sołtys Beata Aleksandrzak nie zabrakło również słodkich i bardzo pysznych niespodzianek 

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2024-02-09
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja

Uwaga na sadzeniaki ziemniaka niewiadomego pochodzenia

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi ostrzega przed ogłoszeniami związanymi z obrotem sadzeniakami ziemniaka niewiadomego pochodzenia.

Zakup materiału, którego pochodzenie nie jest znane, niesie za sobą możliwość wprowadzenia do gospodarstwa materiału porażonego przez agrofagi kwarantannowe podlegające obowiązkowi zwalczania, w tym m. in. przez śluzaka ziemniaka Ralstonia solanacearum oraz bakterię Clavibacter sepedonicus, sprawcę choroby kwarantannowej - bakteriozy pierścieniowej ziemniaka. Jest to choroba przechowalnicza, która łatwo rozprzestrzenia się zarówno w warunkach przechowywania, jak i później na polu po wysadzeniu sadzeniaków ziemniaka, przez co stwarza bardzo wysokie zagrożenie fitosanitarne.

Użycie materiału niewiadomego pochodzenia, może wiązać się z następującymi konsekwencjami:

 • ograniczenie lub brak możliwości sprzedaży porażonych bulw oraz innych ziemniaków uprawianych w gospodarstwie;
 • straty jakościowe i ilościowe plonu;
 • decyzja administracyjna o zakazie produkcji ziemniaków na porażonym polu;
 • brak możliwości uzyskania dopłaty do kwalifikowanego materiału siewnego.

Jak czytamy w komunikacie Łódzkiej Izby Rolniczej: szczególnie prosimy o zwrócenie uwagi na sprzedaż ziemniaków kierowanych bezpośrednio do Sołtysów, z dowozem na miejsce i w bardzo atrakcyjnych cenach. Prosimy o przekazanie powyższej informacji osobom zainteresowanym. W przypadku ujawnienia podejrzanych ogłoszeń uprzejmie prosimy o kontakt z WIORIN w Łodzi, ul. Siewna 13a, 94-250 Łódź, telefonicznie pod numerami: 42 633 99 72, 42 611 66 60 lub pocztą elektroniczną – adres email: wi-lodz@piorin.gov.pl.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2024-02-09

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje o możliwości uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym zakresu ochrony zwierząt podczas uboju zwierząt poza rzeźnią na użytek własny. Szkolenie odbędzie się w dniu 29 lutego 2024r. o godzinie 10.00, w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rawie Mazowieckiej, ul. Mszczonowska 10. Dla uczestników zostaną wystawione zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia w w/w zakresie. W celu uzyskania zaświadczenia należy dokonać opłaty skarbowej w kwocie 17 zł na konto Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka i okazać dowód wpłaty/przelewu na konto UM Rawa Mazowiecka.
Chęć uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić telefonicznie, do dnia 26 lutego 2024r. pod nr tel. 46 814 43 53.

 • autor: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej, data: 2024-02-05

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2024 roku

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje o możliwości składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w terminach:

 • od 1 lutego 2024 r. do 29 lutego 2024 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.
 • od 1 sierpnia 2024 r. do 31 sierpnia 2024r. roku i będzie dotyczył paliwa zakupionego w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2024 roku. 

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji, o której mowa w art. 5 ust. 1, następuje w terminach:

1) od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 lutego do ostatniego dnia lutego;

2) od dnia 1 października do dnia 31 października - jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia.

Do wniosku należy dołączyć:

 • faktury Vat na zakup oleju napędowego wystawione w okresie od 01 sierpnia 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku
 • klauzulę informacyjną RODO,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • w przypadku użytkowania gruntów innych niż figurujące w ewidencji na wnioskodawcę, konieczne jest dołączenie UMÓW DZIERŻAW (każdorazowo przy składaniu wniosku) a w przypadku ich braku oświadczeń,
 • w przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła, koni, owiec, kóz, świń do wniosku należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W URZĘDZIE GMINY RAWA MAZOWIECKA

PARTER, POKÓJ 103. W GODZINACH PRACY URZĘDU.

KOMUNIKAT O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

Gminny Zakład ds. Eksploatacji  Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej informuje, że w związku z koniecznością usunięcia awarii na sieci wodociągowej w miejscowości Pukinin,
w dniu 30.01.2024r. planowana jest czasowa przerwa (godz. 8-16) w dostawie wody we wsiach: 

BOGUSŁAWKI DUŻE, BOGUSŁAWKI MAŁE, BYSZEWICE, GŁUCHÓWEK, LEOPOLDÓW, MATYLDÓW, NOWY GŁUCHÓWEK, PODLAS, PUKININ, ŚWINICE oraz odbiorcy GZEWiK z RAWY MAZ. ul.: KRAKOWSKA, OSADA DOLNA, REYMONTA oraz OSSOWIC (gm. Cielądz).

Prosimy o zgromadzenie na swoje potrzeby wystarczającej ilości wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

 • autor: Mateusz Niwiński, data: 2024-01-25

Ferie zimowe 2024 rok

Zapraszam wszystkich uczniów i dzieci z oddziałów przedszkolnych ze szkół z terenu Gminy do korzystania z darmowego wejścia na basen, do figloraju i na lodowisko w okresie ferii zimowych 2024. Zniżka - 100% na pierwszą godzinę wstępu na podstawie legitymacji szkolnej lub informacji potwierdzającej uczęszczanie dziecka do oddziału przedszkolnego (pierwsza godzina w danym dniu jest bezpłatna).
Okres: 29.01.- 09.02.2024 r. (z wyłączeniem weekendu 03. – 04.02.2024 r.) w godzinach 8.00 – 15.00 (ostatnie wejście o godzinie 14.00).  Dodatkowo wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Matyldowie zachęcam do spędzenia czasu w ramach "strefy aktywnych ferii" oraz "kina dzieci i młodzieży".
 • autor: Paweł Jakubowski
 • Plakat informacyjny o wydarzeniu
 • Plakat informacyjny o wydarzeniu

KONKURS DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH: „Modna gospodyni pięknym życie czyni"

Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich do wzięcia udziału w dwuetapowym konkursie modowym pn. „Modna gospodyni pięknym życie czyni. Inspiracje dziedzictwem kulturowym województwa łódzkiego”. Konkurs odbędzie się w lutym oraz marcu 2024 r. na terenie Łowicza, Rozprzy, Sieradza, Skierniewic (eliminacje lokalne) oraz Łodzi (finał).

Zadaniem konkursu jest zaprojektowanie i wykonanie przez uczestników jednego stroju damskiego inspirowanego lokalnym folklorem – z tradycyjnym elementem kulturowym (rękodzieło), rozpoznawalnym akcentem stroju ludowego danego regionu, w połączeniu z nowoczesnymi trendami modowymi. Inspiracja może dotyczyć szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego regionów etnograficznych województwa łódzkiego, w tym sztuki ludowej np. wycinanka, haft.

Celem zadania jest popularyzacja aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz lokalnych społeczności wiejskich, w tym działalności kulturalnej, rozpowszechnienie i promocja regionalnego dziedzictwa kulturowego województwa łódzkiego, a także zwiększenie kreatywności kobiet z KGW jako ambasadorek folkloru i lokalnej tradycji.

Terminy eliminacji lokalnych oraz finału:

 • 10.02.2024 r., Łowicz (zasięg: powiat kutnowski, powiat łęczycki, powiat łowicki, powiat zgierski, Łódź) – zgłoszenia do 26 stycznia 2024 r.
 • 17.02.2024 r., Sieradz (zasięg: powiat łaski, powiat pabianicki, powiat pajęczański, powiat poddębicki, powiat sieradzki, powiat wieluński, powiat wieruszowski, powiat zduńskowolski) – zgłoszenia do 2 lutego 2024 r.
 • 24.02.2024 r., Rozprza (zasięg: Piotrków Trybunalski, powiat bełchatowski, powiat łódzki wschodni, powiat piotrkowski, powiat radomszczański) – zgłoszenia do 9 lutego 2024 r.
 • 9.03.2024 r., Skierniewice (zasięg: Skierniewice, powiat opoczyński, powiat rawski, powiat skierniewicki, powiat tomaszowski, powiat brzeziński) – zgłoszenia do 23 lutego 2024 r.

Finał wojewódzki konkursu odbędzie się 17 marca 2024 r. w Łodzi.

O zakwalifikowaniu do konkursu decyduje kolejność zgłoszeń elektronicznych, pocztowych lub bezpośrednich. Szczegóły znajdują się w regulaminie.

Informacji dotyczących konkursu udziela Maja Adamczyk – (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00) mailowo: m.adamczyk@ldk.lodz.pl oraz telefonicznie: 797-326-218, a także Zyta Solarska – mailowo: z.solarska@ldk.lodz.pl oraz telefonicznie: 797-326-230.

Szczegóły: KONKURS DLA KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH: „Modna gospodyni pięknym życie czyni"

 • autor: Paweł Jakubowski
 • Plakat konkursu

Startuje IV edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich

Zapraszamy wszystkie Koła Gospodyń Wiejskich z terenu naszej Gminy do udziału w organizowanej przez Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej IV edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP.

Szczegóły pod linkiem:  Startuje IV edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich

 • autor: Paweł Jakubowski

Program Maluch + 2022-2029

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że na stronie internetowej Ministerstwa udostępniona została Metodologia obsługi wniosku RKZ-1 i RKZ-2 MALUCH+ 2022-2029. W związku z tym, uprzejmie proszę aby wiedza o „specjalnym” trybie rejestracji instytucji opieki utworzonych w ramach Programu dotarła do wszystkich podmiotów, tworzących teraz lub w przyszłości instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Mając na uwadze,że nabór wniosków w programie Maluch + 2022-2029 realizowany jest w trybie ciągły - prawidłowa realizacja tego obowiązku dotyczy wszystkich Gmin/Miast (nawet tych, na terenie których nie działają jeszcze żadne żłobki, kluby dziecięce czy dzienni opiekunowie) i będzie miała odzwierciedlenie w kolejnym sprawozdaniu rocznym z realizacji ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wytyczne w zakresie obsługi ww. wniosków znajdują się pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/instrukcje-wypelniania-wnioskow

 • autor: Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, data: 2024-01-16

Informacja na temat funkcjonowania Punktu Konsultacyjnego-pomocy psychologicznej

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej na terenie naszej Gminy. Dla Państwa potrzeb w każdy pierwszy, drugi, trzeci i czwarty wtorek miesiąca, w godzinach 9:00 - 13:00, ul. Kościuszki 5 lokal 38 (pierwsze piętro), będzie dyżurował psycholog świadczący pomoc w zakresie:

 • uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard)
 • pomoc dla rodzin osób z problemem uzależnień
 • pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie
 • porady rodzinne (konflikty małżeńskie, itp.)
 • porady wychowawcze
 • kłopoty i kryzysy innego rodzaju

Psycholog przyjmuje tylko osoby dorosłe, terapia dzieci odbywa się w postaci terapii rodzinnej - wymagany jest najpierw kontakt z rodzicami.

Szymon Kocik

tel: 519 609 404

Jeżeli dzień dyżuru wypada w dzień świąteczny, zostanie na bieżąco podany inny termin dyżuru do wiadomości osób zainteresowanych.

 • autor: Irmina Grzywka, data: 2024-01-05

Uwaga !!

Informujemy, że Urząd Gminy Rawa Mazowiecka nie organizuje spotkań z firmami świadczącymi usługi w zakresie audytów nieruchomości pod kątem montażu instalacji fotowoltaicznej, pomp ciepła czy rekuperacji. Są to inicjatywy firm prywatnych i nie ponosimy odpowiedzialności za ich jakość i rzetelność. Jeżeli jakakolwiek firma powołuje się na Gminę Rawa Mazowiecka lub Urząd Gminy Rawa Mazowiecka, wprowadza mieszkańców w błąd.

 • zdjęcie informacji
 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2024-01-04

Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2024 r.

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka - Referat Organizacyjny i Spraw Ewidencji Działalności Gospodarczej przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na podstawie zezwoleń wydanych przez Wójta Gminy Rawa Mazowiecka, że do dnia 31 stycznia 2024 r.:

 • są obowiązani złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim,
 • wnieść na rachunek Urzędu Gminy opłatę za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2024 r.

Należność można uiścić na konto Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka – rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie: 37 9302 1027 2601 6447 2000 0010 z adnotacją, że jest to opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu z zaznaczeniem jego rodzaju oraz określenia raty.

Wartość sprzedaży to kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego. Wysokość opłaty wynosi:

 • 525 zł, jeżeli wartość sprzedanych napojów do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa nie przekroczyła 37.500 zł,
 • 525 zł, jeżeli wartość sprzedanych napojów powyżej 4,5% do 18 proc. zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) nie przekroczyła 37.500 zł,
 • 2.100 zł, jeżeli wartość sprzedanych napojów powyżej 18% zawartości alkoholu nie przekroczyła 77.000 zł.

W przypadku przekroczenia tych progów sprzedaży opłata wynosi:

 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży napojów do 4,5% zawartości alkoholu i piwa, jeżeli wartość sprzedaży tych napojów przekroczyła 37.500 złotych,
 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości powyżej 4,5% do % alkoholu (z wyjątkiem piwa), jeżeli wartość sprzedaży tych napojów przekroczyła 37.500 zł,
 • 2,7% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu, jeżeli wartość sprzedaży tych napojów przekroczyła 77.000 zł.

Opłatę należy wpłacać w trzech równych ratach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września 2024 r. lub jednorazowo do 31 stycznia 2024 r. na indywidualny numer rachunku bankowego Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka.

Wpłaty można także dokonać w kasie Urzędu przy ul. Al. Konstytucji 3 Maja 32 w Rawie Mazowieckiej. Konsekwencje prawne niewywiązania się przedsiębiorcy z obowiązków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

Zwracam uwagę, że wniesienie opłaty odbywa się bez uprzedniego wezwania.

Konsekwencje prawne niewywiązania się przedsiębiorcy z obowiązków wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

 1. zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt. 5 lit. a oraz ust. 12a zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust.12 pkt. 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30 % opłaty określonej w art. 111 ust. 2,
 2. zgodnie z art. 18 ust. 12 pkt. 5 lit. b oraz ust. 12b zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust.12 pkt. 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust.2 lub 5, powiększonej o 30 % tej opłaty,
 3. zgodnie z art. 18 ust. 10 pkt 5 zezwolenie cofa się w przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży alkoholu w roku poprzednim.

W przypadku niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty w wysokości i terminach określonych przez ustawę przedsiębiorca może wystąpić o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 13).

W przypadku cofnięcia zezwolenia z powodu podania fałszywych danych w oświadczeniu przedsiębiorca może wystąpić o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia (art. 18 ust. 11).

Dokładne informacje uzyskać można w Referacie Organizacyjnym i Spraw Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka pokój 205, tel. +48 46 814 35 39.

 • autor: Renata Gruszczyńska, data: 2024-01-02
baner toplayer
Komunikat w sprawie racjonalnego korzystania z wody