Aktualności 2022

Informacje nt. wysoce zjadliwej grypy ptasiej (HPAI)

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje, że na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 1 stycznia do dnia 30 grudnia 2022 roku stwierdzono 63 ogniska HPAI u drobiu hodowlanego oraz 39 ognisk HPAI u dzikich ptaków. W tym, w wojewódzkie łódzkim stwierdzono 15 ognisk HPAI u drobiu hodowlanego oraz 1 ognisko HPAI u dzikiego ptaka - odnotowane w dniu 10 stycznia 2022 roku u łabędzia niemego. Szczegóły w załączniku poniżej.

 • autor: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rawie Mazowieckiej , data: 2023-01-05

Informacja dla mieszkańców

Wszystkie zainteresowane osoby, które spełniają warunki uprawniające do zakupu węgla dystrybuowanego przez Gminę Rawa Mazowiecka (otrzymały dodatek węglowy oraz złożyły wniosek o zakup węgla) i które dotychczas nie otrzymały powiadomienia telefonicznego od pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej o możliwości zakupu węgla, prosimy o kontakt osobisty z Urzędem Gminy. Ze względu na pojawiające się rezygnacje z zakupu węgla osób które wcześniej złożyły wniosek o zakup ale z różnych przyczyn tego zakupu nie dokonały, jest możliwość nabycia węgla przez osoby potrzebujące.
Prosimy o kontakt w dniach 27-28 grudnia w godzinach 9.00-13.00 w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, pokój nr 104 oraz 106 (na parterze).

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2022-12-23

Konferencja Rolna „Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej”

Konferencja Rolna „Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej” pod przewodnictwem Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa. Przedstawiciele Gminy Rawa Mazowiecka, Wójt Gminy Michał Michalik i Zastępca Wójta Paweł Jakubowski na zaproszenie Posła Robert Telus wzięli udział w spotkaniu w Opocznie.
Głównymi prelengentami byli:
- Henryk Kowalczyk - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
- Janusz Ciesielski - Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Łodzi
- Tomasz Kopera - Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zs. w Bratoszewicach.

Po konferencji odbyło się XI Opoczyńskie Spotkanie Wigilijne / Regionalna Wigilia KGW.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2022-12-19

Podzielmy się świąteczną radością 2022

To już czwarty raz, kiedy Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Michał Michalik wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Matyldowie pragnie zaprosić uczniów szkół podstawowych do dzielenia się świąteczną radością z najstarszymi Mieszkańcami naszej gminy. Konkurs wzorem lat minionych skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych mieszkających na terenie Gminy Rawa Mazowiecka. Prace można składać w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka (pok. 307) do 16 grudnia 2022 r. Dla wszystkich uczestników przewidziane są świąteczne upominki. Prace konkursowe po dokonaniu ich oceny i ogłoszeniu wyników zostaną przekazane wraz ze świątecznymi życzeniami najstarszym Mieszkańcom Gminy Rawa Mazowiecka. Szczegóły związane z konkursem są dostępne w załączonym regulaminie.

 • Podzielmy się świąteczną radością 2022
 • autor: Łukasz Glimasiński, data: 2022-12-06

Informacja dla mieszkańców - zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla)

Wpłatę na zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla) przez gospodarstwa domowe można dokonać gotówką w kasie Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka lub na konto bankowe

37 9302 1027 2601 6447 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Mszczonowie / oddział Banku w Rawie Mazowieckiej. Wpłaty dokonujemy po uzyskaniu informacji telefonicznej od pracownika Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka o zakwalifikowaniu się do zakupu w/w opału.

 • autor: Bożena Rosa, data: 2022-12-06

Ulga na prąd dla rolników

Gospodarstwa rolne mogą skorzystać z zamrożonych cen energii do wyższego limitu 3 MWh (3000 kWh). W tym celu konieczne jest złożenie oświadczenia do przedsiębiorstwa energetycznego do 30 czerwca 2023 roku oraz dołączenie do niego wymaganych dokumentów tj:

 • trzeba podać numer decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego dla gruntów, na których zlokalizowane są oprócz budynku mieszkalnego również inne obiekty budowlane posiadające urządzenia i instalacje korzystające z wspólnego rozliczania zużytej energii elektrycznej należące do gospodarstwa rolnego lub na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej,
 • podać nazwę organu podatkowego, który wydał decyzję,
 • załączyć kopię decyzji o wymierzeniu za 2022 r. podatku rolnego.
  Zgodnie z ustawą, limit 3 MWh dotyczy odbiorcy uprawnionego prowadzącego gospodarstwo rolne, lub prowadzącego dział specjalny produkcji rolnej, którego punkty poboru energii oprócz budynku mieszkalnego służą również rozliczeniom zużytej energii elektrycznej na potrzeby urządzeń i instalacji położonych na gruntach gospodarstwa rolnego lub gruntach, na których prowadzi się dział specjalny produkcji rolnej oraz służą wyłącznie działalności rolniczej lub prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej.

Wzory oświadczeń odbiorcy w gospodarstwach domowych znajdą u swoich sprzedawców energii.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2022-11-24

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego (węgla) przez gospodarstwo domowe

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022, poz. 2236), Gmina Rawa Mazowiecka zamierza przystąpić do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych. W związku z powyższym, w celu ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem paliwa stałego (węgla) prosimy mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka o składanie wniosków o zakup. Informujemy, że asortyment planowanego do sprzedaży węgla to groszek/orzech, bez możliwości zadeklarowania zakupu określonej frakcji.Wnioski o zakup należy składać:
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej, Al. Konstytucji 3 Maja 32, Rawa Mazowiecka (budynek przy parkingu za Urzędem Gminy) w godzinach pracy GOPS, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrując wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, w terminie od 3 listopada 2022 r.

Ilość paliwa stałego (węgla) dostępna dla jednego gospodarstwa domowego została określona w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw aktywów państwowych i wynosi:

 • w okresie do 31 grudnia 2022r. - 1,5 tony,
 • w okresie od 1 stycznia 2023r. - 1,5 tony,

Do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego. Osoba wnioskująca o zakup preferencyjny składa pod odpowiedzialnością karną oświadczenie, że żaden członek gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyła paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości maksymalnej jaka wynika z przepisów ustawy. W przypadku dokonania takiego zakupu - zakup preferencyjny nie przysługuje.
Zakup przez Gminę Rawa Mazowiecka paliwa stałego (węgla) od podmiotu wprowadzającego do obrotu będzie możliwy po podpisaniu umowy z podmiotem wprowadzającym do obrotu i po przetransportowaniu przedmiotowego paliwa stałego do miejsc jego składowania. O możliwości odbioru osoby które złożyły wniosek zostaną odrębnie poinformowane po weryfikacji wniosków. Odbiór zamówionego węgla będzie następował na koszt własny we wskazanych lokalizacjach na terenie Gminy Rawa Mazowiecka bez możliwości wyboru miejsca odbioru.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2022-11-03

Województwo Łódzkie Ogrodem Polski

Zapraszamy mieszkańców na bezpłatne warsztaty dotyczące zakładania łąki kwietnej oraz naturalnych metod nawożenia i ochrony roślin w ogrodzie. Praktyczne spotkanie prowadzone będzie przez doświadczonych instruktorów, którzy w przyjazny sposób otworzą przed uczestnikami wskazaną tematykę. Będzie okazja do zadawania pytań dotyczących własnych ogrodów. Każdy uczestnik warsztatów otrzyma od nas upominek, w postaci rośliny, którą będzie mógł zabrać do swojego ogrodu. Zapewniamy też drobny poczęstunek oraz napoje podczas warsztatów.
Rejestracja na warsztaty nie jest niezbędna, jednak zachęcamy do zapisów poprzez stronę internetową www.spotkania.gmsynergy.com.pl
Rejestracja gwarantuje możliwość otrzymania upominku od organizatora.

 • autor: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
 • Województwo Łódzkie Ogrodem Polski - plakat

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. Konsultacje odbędą się 4 listopada 2022 r. w godz. 09:00 – 14:00 w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka (Aleja Konstytucji 3 Maja 32, sala konferencyjna).

Zakres udzielanych konsultacji w ramach Mobilnego Punku Informacyjnego obejmuje m.in.:

 • środki na otwarcie działalności gospodarczej,
 • dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
 • wsparcie z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
 • konsultacje na etapie przygotowania projektu,
 • konsultacje na etapie realizacji projektu.
 • autor: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, data: 2022-10-27
 • Plakat informacyjny

IX TURNIEJ SOŁECTW W PIŁCE SIATKOWEJ

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią, powraca wyczekiwany Turniej Sołectw w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Rawa Mazowiecka. Turniej stanowiący część Gminnych Obchodów Narodowego Święta Niepodległości odbędzie się w dniach 12-13 listopada 2022r.

 • Plakat
 • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Obywatelski monitoring funduszy europejskich

Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich. Zgodnie z Umową Partnerstwa określającą strategię wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027 będziemy mieć do dyspozycji w tej perspektywie unijnej około 76 miliardów euro. To standardowy 7-letni budżet unijny, z którego Polska skorzysta już kolejny raz, inny aniżeli fundusze zaplanowane na Krajowy Plan Odbudowy. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. - w wyniku licznych uwag, przeprowadzonych konsultacji i zrealizowanych wysłuchań publicznych ostatecznie dokument został zatwierdzony przez rząd RP oraz Komisję Europejską oraz opublikowany w lipcu 2022 r. Szczegóły w załączniku poniżej.

 • Obywatelski monitoring funduszy europejskich
 • autor: Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych

Konsultacje Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2023-2030

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt dokumentu „Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2023 - 2030”, wskazujący kierunki oraz cele strategiczne określające rozwiązywanie problemów społecznych w Gminie w perspektywie najbliższych lat. Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom Gminy, grupom społeczno – zawodowym i organizacjom pozarządowym złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu. Konsultacje przeprowadzone będą w postaci zbierania uwag i opinii na FORMULARZU ZGŁASZANIA UWAG, WNIOSKÓW I OPINII do projektu „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2023-2030”, w terminie od 24 października 2022 roku do 13 listopada 2022 roku (obowiązuje data wpływu).

Wypełnione i podpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem formularze można dostarczać:

 • online, przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej rawam.ug.gov.pl,
 • drogą elektroniczną na adres: gops@rawam.ug.gov.pl (skan podpisanego formularza),
 • osobiście, w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej, pok. 104, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka
 • drogą korespondencyjną na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka (decyduje data wpływu).

ABY WYPEŁNIĆ FORMULARZ ONLINE KLIKNIJ TUTAJ 

Pliki w załączeniu:

 • Zarządzenie Nr 89.2022 Wójta Gminy Rawa Mazowiecka
 • Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2023-2030
 • Raport z badania : Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych Gmina Rawa Mazowiecka 2022
 • Formularz zgłaszania uwag, wniosków i opinii

Uwagi i opinie zgłoszone po terminie, czyli z datą wpływu po dniu 13 listopada 2022, niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE

 • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka, data: 2022-10-24

Protokół

Informacja dla mieszkańców o jodku potasu

Przygotowanie planu dystrybucji tabletek jodku potasu na wypadek ewentualnego wystąpienia zagrożenia radiacyjnego jest standardową prewencyjną procedurą, związaną z zarządzaniem kryzysowym i ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom. W obecnej chwili zagrożenie radiacyjne nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki, która informuje, że rosyjskie działania militarne na Ukrainie oraz ataki na Zaporoską Elektrownię Jądrową nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla mieszkańców Polski. Nie ma więc podstaw, żeby rozpoczynać wydawanie tabletek jodku potasu.

W celu zabezpieczenia ludności na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego z uwolnieniem radioaktywnego jodu, realizując podstawowe zadania o charakterze informacyjnym Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej informuje, iż miejscem wydawania jodku potasu będą :

 • Budynek Urzędu Gminy w Rawie Mazowieckiej Al. Konstytucji 3-go Maja 32 dla mieszkańców miejscowości:

Chrusty, Księża Wola, Ścieki, Pasieka Wałowska, Żydomice, Kaleń, Konopnica, Nowy Głuchówek

 • Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzeszynie, Kurzeszyn 5 dla mieszkańców miejscowości:

Niwna, Pokrzywna, Julianów, Zagórze, Jakubów, Helenów, Kurzeszyn, Nowy Kurzeszyn, Kurzeszynek, Gaj, Przewodowice, Julianów Raducki, Wołucza, Rogówiec

 • Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie, Matyldów 1A dla mieszkańców miejscowości:

Pukinin, Głuchówek, Byszewice, Matyldów, Bogusławki Duże, Podlas, Leopoldów, Bogusławki Małe, Świnice

 • Centrum Aktywności kulturalnej w Boguszycach, Boguszyce 85 dla mieszkańców miejscowości:

Soszyce, Boguszyce, Boguszyce Małe, Zawady, Kaliszki, Garłów, Zarzecze, Stare Byliny, Dziurdzioły, Małgorzatów, Zielone

 • Izba Tradycji Ludowej w Wilkowicach, Wilkowice 94 A dla mieszkańców miejscowości:

Wilkowice, Nowa Wojska, Stara Wojska, Lutkówka, Stara Rossocha, Nowa Rossocha, Rossocha, Linków, Janolin, Stary Dwór, Huta Wałowska, Wałowice

Lista wszystkich punktów wydawania na terenie województwa łódzkiego została opublikowana na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi pod adresem:
https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/miejsca-dystrybucji-jodku-potasu-na-terenie-wojewodztwa-lodzkiego

Profilaktyka jodowa - broszura informacyjna Ministerstwa Zdrowia

 • autor: Ministerstwa Zdrowia, data: 2022-10-12
 • Broszura informacyjna Ministerstwa Zdrowia
 • Broszura informacyjna Ministerstwa Zdrowia
 • Broszura informacyjna Ministerstwa Zdrowia
 • Broszura informacyjna Ministerstwa Zdrowia

Barwna Gmina w kolorach jesieni. Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym!

Barwna Gmina Rawa Mazowiecka posiada swój niesamowity i naturalny koloryt przyrodniczy, krajobrazowy, kulturowo-historyczny. W szczególności jest on piękny w barwach jesieni. Zapraszamy zatem do udziału w konkursie fotograficznym poprzez, który pragniemy odkrywać i promować piękno naszej Małej Ojczyzny w cudownej jesiennej aurze. Na prace czekamy do 18 listopada 2022 r. Szczegółowe informacje dostępne w regulaminie konkursu.

 • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka, data: 2022-10-06
 • Plakat - konkurs fotograficzny

Małe Granty Sołeckie w Gminie Rawa Mazowiecka

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zaprasza solectwa do udziału w konkursie "Małe Granty Sołeckie w Gminie Rawa Mazowiecka"

 • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
 • Małe Granty Sołeckie w Gminie Rawa Mazowiecka - plakat

„TO NAS KRĘCI” po raz trzeci. Zapraszamy!

Przed nami trzecia edycja wycieczki rowerowej „TO NAS KRĘCI”! Tegoroczna 38-kilometrowa wyprawa rowerowa odbędzie się w dniu 2 października 2022 r. pod hasłem „Odkryjmy razem piękno naszych terenów”. Start i meta wycieczki zlokalizowane zostały przy budynku OSP w Kurzeszynie. Na trasie przejazdu znajdą się zabytki kultury sakralnej i świeckiej, miejsca pamięci historycznej i patriotycznej oraz zakątki realizacji pasji i ciekawej działalności. Będzie też czas poświęcony na regenerację przy kawie, herbacie i drobnym poczęstunku. W programie również inne niespodzianki… PARTNEREM wydarzenia jest Województwo Łódzkie oraz Gmina Rawa Mazowiecka. Zapisy pod nr tel. 609 629 359 do 29 września 2022 r. Zapraszamy! 

 • autor: Łukasz Glimasiński, data: 2022-09-23
 • To nas kręci 2022 - plakat

Nagrody Gospodarczej Województwa Łódzkiego „Biznes na PLUS”

Barwna Gmina Rawa Mazowiecka

Gmina Rawa Mazowiecka zakończyła proces budowy marki lokalnej, który uwzględniał m.in. badania wizerunku gminy, analizę potencjału rozwojowego oraz kilkanaście warsztatów i spotkań z Mieszkańcami, budowę logo oraz systemu identyfikacji wizualnej marki.

W trakcie przeprowadzonych spotkań opracowano mapę potencjału i atrakcji Gminy, które pomogły wskazać główny atut marki. Zgodnie z przyjęta ideą marki Gmina Rawa Mazowiecka ma być w przyszłości miejscem przyciągającym różnorodnością wydarzeń, atrakcyjnych warsztatów i produktów regionalnych skupionych wokół 12 Przystanków tematycznych. Motywem przewodnim oferowanych usług będzie wielokolorowość, która odzwierciedlona zostanie w nazwach produktów spożywczych i rękodzielniczych, szlaków turystycznych, charakterze strojów ludowych i tematyce spotkań. Co ważne, przyjęta nazwa marki Barwna Gmina Rawa Mazowiecka, pozwala odróżnić miejsce w świadomości odbiorców od miasta Rawa Mazowiecka.

Logo składa się z symbolu graficznego oraz nazwy marki. Symbol prezentuje przybliżony kształt Gminy Rawa Mazowiecka wpisany w paletę malarską. Jej kolorystyka z kolei nawiązuje do widoku terenów rolniczych gminy z lotu ptaka, poprzecinanych kolorami terenów uprawnych oraz Rzeki Rawki. Zarówno motyw palety, jak i jej różnorodność kolorystyczna podkreślają różnorodność.

Wraz z procesem budowy marki miejsca równolegle prowadzone były prace inwentaryzujące ofertę produktów lokalnych oraz wygenerowano ponad 40 nowych ofert, które w przyszłości będą mogły wzbogacać atrakcyjność pobytową oraz umożliwią komercjalizację tradycji rękodzielniczych i kulinarnych mieszkańców gminy.

Proces realizowany był w ramach projektu "Szlakiem dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Prace wykonano wspólnie z grupą doradców z firmy DOM MARKI Max von Jastrov, która od 20 lat specjalizuje się w zakresie komunikacji marketingowej jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. 

 • autor: Agnieszka Mrówczyńska, data: 2022-09-14
 • Barwna Gmina Rawa Mazowiecka - logo
 • Billboard - wizualizacja
 • Geneza znaku
 • Koszulki - wizualizacja
 • Produkty lokalne wizualizacja
 • Reklama prasowa wizualizacja

Zapraszamy Koła Gospodyń Wiejskich do projektu ekoGospodynie

W ramach projektu ekoGospodynie każde KGW bierze aktywny udział w podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów. Koła Gospodyń Wiejskich poprzez organizację zbiórek zużytego sprzętu oraz baterii i akumulatorów przyczyniają się do właściwego zagospodarowania tych odpadów oraz zyskują fundusze na swoją statutową działalność (Koło Gospodyń otrzymuje od REMONDIS Electrorecycling wynagrodzenie za każdy kilogram zebranego sprzętu i baterii). REMONDIS Electrorecycling zapewnia materiały edukacyjno-informacyjne oraz sprawny odbiór i zagospodarowanie zebranego zużytego sprzętu i baterii/akumulatorów.

Co zbieramy? wszystko co zasilane było na prąd lub baterie np.: sprzęty RTV, AGD, IT, baterie, akumulatory i inne. Co KGW otrzymuje za przekazany ELEKTROODPAD w programie? Za każdą zebraną tonę sprzętu / baterii Koło Gospodyń Wiejskich otrzyma 350 zł w ramach
darowizny na rzecz ich KGW.

BONUS
Dla wszystkich zgłoszonych KGW w programie, które do 30 listopada 2022r. zbiorą powyżej 3 ton (może to być suma odbiorów) otrzymają bonus w wysokości 300 zł lub wielokrotność tej nagrody za każde kolejne 3 tony. Jak odbieramy? Po odbiór sprzętów zebranych w programie ekoGospodynie przyjeżdża firma REMONDIS Electrorecycling. Załadunek sprzętu jest po naszej stronie.
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: tel. 607 910 572; e-mail: kgw.electro@remondis.pl .

 • autor: ELECTRO – SYSTEM S.A. REMONDIS Electrorecycling Sp. z o.o.

Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej uprzejmie informuje

Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej uprzejmie informuje, że woda z wodociągów we wsiach: Gaj, Kurzeszyn, Kurzeszynek, Nowy Kurzeszyn, Rogowiec, Rossocha, Wołucza nadaje się do spożycia.

 • autor: Mateusz Niwiński, data: 2022-09-09
 • Decyzja Sanepidu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej informuje

w związku z ujawnieniem na Zalewie „TATAR” w Rawie Mazowieckiej padłych kaczek, do czasu pozyskania informacji o przyczynie tego zdarzenia zaleca nie spożywania ryb wyłowionych z rawskiego zalewu.

 • autor: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej informuje, data: 2022-09-05

Uwaga!!! Komunikat!!!

Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej uprzejmie informuje, że w związku z wykryciem bakterii w wodzie, woda z wodociągów we wsiach: Gaj, Kurzeszyn, Kurzeszynek, Nowy Kurzeszyn. Rogowiec, Rossocha, Wołucza nie nadaje się do spożycia.

W związku z zaistniałą sytuacją prowadzona jest dezynfekcja.

 • autor: Mateusz Niwiński, data: 2022-08-29

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przekazuje do wiadomości mieszkankom:

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Łodzi realizuje projekt w zakresie profilaktyki nowotworu piersi dla kobiet w wieku 50-69 lat.
Szpital im. M. Kopernika realizuje projekt: „Świadoma profilaktyka – program wczesnego wykrywania nowotworu piersi dla mieszkańców woj. łódzkiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

Adresaci projektu:
Z realizowanych w ramach projektu badań mammograficznych skorzystać mogą:

 • kobiety w wieku 50-69 lat (wg. daty urodzenia),
 • mieszkające/pracujące/uczące się na terenie województwa łódzkiego,
 • nieposiadające dotychczas zdiagnozowanych zmian nowotworowych o charakterze złośliwym,
 • kobiety, które nie wykonywały badania mammograficznego w ciągu ostatnich 24 miesięcy.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną badania mammograficzne w największym w rejonie ośrodku onkologicznym na nowoczesnym sprzęcie oraz udzielane będą indywidualne porady dotyczące profilaktyki nowotworu. Aby ułatwić dostęp do badania zapewniony zostanie Paniom bezpłatny transport busem zarówno na badanie, jak również powrotny. Jeżeli Panie chciałby skorzystać z własnego transportu wówczas zwrócone zostaną środki w kwocie równoważnej cenie biletu komunikacją publiczną. Dodatkowo każda z Pań otrzyma materiały edukacyjne i zostanie poinstruowana w zakresie nauki samobadania piersi.
Istnieje też możliwość zorganizowania dla Pań warsztatu edukacyjnego w zakresie profilaktyki nowotworu piersi, podczas którego przedstawione zostaną informacje na temat czynników ryzyka i dostępnych metod profilaktyki onkologicznej.
Udział w programie należy zgłaszać pod numery tel. 42 689 58 99 lub 42 689 58 98 lub na e-maila: profilaktyka@kopernik.lodz.pl. Wszelkie informacje również uzyskacie Państwo w ten sam sposób.

Urząd Gminy nie prowadzi rejestracji ani nie udziela informacji na temat programu.

 • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Ankieta dla mieszkańców gminy Diagnoza i Strategia 2022 r.

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od do 31 sierpnia 2022 roku, na terenie Gminy Rawa Mazowiecka realizowane są badania ankietowe związane z opracowywaniem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych i Diagnozy społecznej - współczesne zagrożenia w środowisku lokalnym. Pozyskane w badaniach dane statystyczne będą wykorzystane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej oraz będą stanowiły podstawę do opracowania skutecznych strategii mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom społecznym w Naszej Gminie.

Badania realizowane są metodą internetową - kwestionariusz ankiety internetowej znajduje się w poniższym linku.
https://mieszkaniecrawamaz.webankieta.pl/

 • autor: Bożena Rosa, data: 2022-08-05

Ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” zaprasza Państwa do wyrażenia opinii na temat warunków życia w naszej gminie. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą wykorzystane do przygotowania ewaluacji końcowej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Ankiety można wypełniać do 14 sierpnia 2022 roku.
Link do ankiety: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=468ef534&&b=fd1315e8a&&c=740f09be

 • autor: Stowarzyszenie LGD "Kraina Rawki"

Uwaga!! Mieszkańcy Gminy Rawa Mazowiecka

Urząd Gminy w Rawie Mazowieckiej uprzejmie informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 131/2022 Szefa Obrony Cywilnej Województwa Wojewody Łódzkiego z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz dla oddania hołdu uczestnikom Powstania Warszawskiego w 78 rocznicę jego wybuchu, zostanie przeprowadzony trening polegający na uruchomieniu syren znajdujących się na terenie gminy.
W związku z powyższym w dniu 01 sierpnia 2022 o godz. 17.00 syreny zainstalowane przy strażnicach Ochotniczych Straży Pożarnych będą nadawały ciągły dźwięk przez okres jednej minuty.

 • autor: Agnieszka Adamczyk, data: 2022-07-28

Budowa strategicznego gazociągu przesyłowego GAZ-SYSTEM na terenie gminy Rawa Mazowiecka

Jakie inwestycje GAZ-SYSTEM realizuje na terenie gminy?
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. prowadzi w gminie Rawa Mazowiecka budowę gazociągów wysokiego ciśnienia o średnicy 1000 mm relacji Leśniewice – Rawa Mazowiecka oraz Rawa Mazowiecka – Wronów, wchodzące w skład połączenia pomiędzy nowo budowaną tłocznią gazu w Gustorzynie (województwo kujawsko-pomorskie) do tłoczni gazu we Wronowie (województwo lubelskie). Szczegóły w pliku poniżej.

 • autor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ‑SYSTEM S.A., data: 2022-07-26

Konkurs na pamiętniki IRWiR PAN

Szanowni Państwo, 

w imieniu Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa Państwowej Akademii Nauk serdecznie zapraszam do wzięcia udziału i rozpowszechniania informacji na terenie Państwa Gminy o konkursie na wspomnienia, dzienniki i pamiętniki pt. "Moja społeczność wobec uchodźców".  Konkurs jest przeznaczony dla osób mieszkających na wsi lub w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców. Interesujące nas treści miałyby dotyczyć wpływu obecności uchodźców na życie mieszkańców i ich najbliższego otoczenia. Jak zmieniło się ich życie osobiste i zawodowe? Czy ludność wsi i małych miast jest osobiście zaangażowana w działania na rzecz uchodźców? Na czym te działania polegają? Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz opublikowane. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w załącznikach oraz są dostępne na naszej stronie internetowej https://www.irwirpan.waw.pl/858/wydarzenia/konkurs-na-pamietniki. Załączam również przygotowaną przez nas grafikę do rozpowszechnienia na mediach społecznościowych, stronach internetowych oraz plakat do druku.

 • autor: Zakładu Modelowania Ekonomicznego Polska Akademia Nauk

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.).

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

 • autor: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, data: 2022-07-15

Informacja

Informujemy, że zgodnie z otrzymanym zgłoszeniem, w dniach 15 i 16 lipca na terenie Gminy Rawa Mazowiecka odbędą się przemarsz i ćwiczenia topograficzne mundurowej grupy proobronnej OTCA 0501 działającej w ramach certyfikowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej FUNDACJI NA RZECZ OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA KRAJU "COMBAT ALERT". Uczestnicy będą umundurowani w mundury Wojska Polskiego, będą posiadać noszone jawnie repliki broni typu ASG lub Broń CLK KGP pozbawioną cech użytkowych, będą poruszać się po drogach gruntowych w oddali od zabudowań w grupie kilkunastoosobowej nie stwarzając utrudnień dla osób postronnych.
 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2022-07-14

Zmiana systemu rozgrywek turniejowych!

Szanowni Państwo, decyzją Organizatorów Turniej Sołectw Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Rawa Mazowiecka odbędzie się w dniu 16.07.2022 r. (sobota) od godz. 16.30 oraz zostanie rozegrany w systemie pucharowym. Losowanie par odbędzie się przed rozpoczęciem imprezy.

 • autor: Łukasz Glimasiński, data: 2022-07-11
 • Plakat informacyjny

Turniej Piłki Nożnej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

Zapraszamy na Turniej Piłki Nożnej Sołectw o Puchar Wójta Gminy Rawa Mazowiecka. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 lipca 2022 r. do godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka (pok. 203). Szczegółowe zasady zgłoszeń i organizacji dostępne są w zamieszczonym poniżej regulaminie.

 • autor: Łukasz Glimasiński
 • Plakat informacyjny

WAKACJOWANIE 2022 czas zacząć!

WAKACJOWANIE 2022 czas zacząć!

Już po raz trzeci Wójtem Gminy Rawa Mazowiecka wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Matyldowie pragną zachęcić młodych mieszkańców gminy do aktywnego spędzania wakacji. W ofercie m.in. spotkania warsztatowe, zajęcia folklorystyczne, gry i zabawy ruchowe, zajęcia zumby, spotkanie autorskie oraz inne. Nie zabraknie też niespodzianek.

Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 609 629 359 (GOK w Matyldowie oraz OSP Niwna) oraz 502 141 479 (CAK w Boguszycach).

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPRASZAMY!

 • autor: Łukasz Glimasiński

Poniżej dostępny regulamin akcji oraz formularz zgłoszenia

 • Wakacjowanie 2022 - plakat

Wakacyjny konkurs „Gmina pełna niespodzianek!”

Drodzy Mieszkańcy!

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Gmina pełna niespodzianek!”

Na czym polega?

Konkurs jest bardzo prosty i polega na założeniu skrytek geocachingowych (tzw. keszy) na terenie Gminy Rawa Mazowiecka oraz zalogowanie ich na stronie www.geocaching.com

Konkurs trwa do końca wakacji i będzie rozstrzygany w trzech kategoriach:

 • uczniowie klas IV - VI
 • uczniowie klas VII - VIII
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz osoby pełnoletnie (OPEN)

Jury przyzna, w każdej kategorii, nagrody rzeczowe dla trzech pierwszych miejsc. Uwaga! Bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe. Ponadto, w każdej kategorii, zostaną przyznane dodatkowe wyróżnienia dla trzech uczestników, którzy założyli największą liczbę skrytek (tj. powyżej trzech sztuk). W przypadku założenia takiej samej liczby skrytek, decydować będzie data zalogowania skrytki na stronie www.geocaching.com

Ocenie podlegać będzie poziom zaangażowania w przygotowanie skrytki, jej opis na stronie www.geocaching.com oraz - jeżeli uczestnik chce otrzymać dodatkowe wyróżnienie - liczba założonych skrytek.

Brzmi interesująco ale właściwie, co to jest ten Geocaching i jak założyć skrytkę?

Nic prostszego! Poniżej załączamy słowno-graficzny przewodnik, który niemalże „za rękę” prowadzi od momentu otworzenia strony geocaching.com do publikacji ukrytej skrytki.

Dla ułatwienia polecamy również krótki, filmowy instruktaż https://www.youtube.com/watch?v=HgbR1Vc_R_Y

Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu zawiera Regulamin, bardzo prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Drodzy Państwo, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, wątpliwości czy trudności rejestracją w serwisie geocaching.com do Waszej dyspozycji jest koordynator projektu „Szlakiem dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka”, Agnieszka Mrówczyńska: tel. 46 854 51 89, adres e-mail: a.mrowczynska@rawam.ug.gov.pl

 • Plakat konkursowy
 • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich „W moim domu nic się nie marnuje”

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach kampanii „Nasz Klimat” zaprasza członków Kół Gospodyń Wiejskich w Polsce do udziału w konkursie „W moim domu nic się nie marnuje”. Podstawowym zadaniem uczestników jest opisanie ekopraktyki, przyczyniającej się do ochrony klimatu, którą warto wdrożyć we własnym domu. Konkurs rozpoczyna się 20 czerwca, a prace konkursowe można zgłaszać do 22 lipca. Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 10 sierpnia.

Cele konkursu

Głównym celem konkursu jest popularyzacja właściwych zachowań ekologicznych stosowanych w gospodarstwie domowym, a także zwiększenie świadomości ekologicznej
w zakresie indywidualnych działań na rzecz ochrony klimatu, które można w prosty sposób wprowadzać we własnych domach. Ponadto konkurs ma również na celu:

 • zwrócenie uwagi członków gospodarstw na kwestie zmian klimatu i zachęcenie ich do poszerzania wiedzy w tym zakresie.
 • umożliwienie w prosty, przyjemny i kreatywny sposób zaangażowania się
  w tworzenie treści edukacyjnych nt. konieczności codziennego dbania o klimat
  , co w przyszłości może przyczynić się do większego, społecznego zaangażowania
  w inicjatywy proekologiczne. 

Zasady konkursu i wymagania dla pracy konkursowej

 1. Konkurs polega na przygotowaniu pracy konkursowej w formie opisu ekopraktyki (działania, które wywierają pozytywny wpływ na klimat), którą warto wdrożyć w domu w celu m.in. oszczędzania wody, energii elektrycznej, niemarnowania żywności itp. 
 2. Ekopraktyka powinna być użyteczna oraz łatwa w powszechnym zastosowaniu we własnym domu.
 3. Długość opisu wdrożonej ekopraktyki nie może przekraczać 3 tysięcy znaków licząc ze spacjami.
 4. W przypadku ekopraktyki napisanej odręcznie, opis musi zmieścić się na jednej stronie A4.
 5. W zgłoszeniu powinien znaleźć się:
 • opis ekopraktyki,
 • wyjaśnienie na czym ona polega,
 • jakie daje rezultaty,
 • powody, dla których warto ją wdrożyć. 
 1. Zabronione jest stosowanie zabiegów polegających na łączeniu elementów pochodzących z innych źródeł np. fragmentów treści lub zdjęć. Poszczególne zasady i szczegóły dotyczące ekopraktyki muszą zostać samodzielnie opisane przez Członków Kół Gospodyń Wiejskich.

Zgłoszenia do konkursu

 1. Zgłoszenie do konkursu polega na przesłaniu zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkursy@38pr.pl albo listem poleconym na adres: 38PR& Content Communication Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 47/49, 97-729 Łódź
  z dopiskiem „Konkurs Kół Gospodyń Wiejskich”.
 2. Zgłoszenie musi być podpisane nazwą Koła Gospodyń Wiejskich wraz z podanym KRS. Należy także podać imię i nazwisko autora lub autorów ekopraktyki oraz stanowisko zajmowane w strukturze KGW. Zgłoszenie musi być podpisane przez przedstawiciela KGW.
 3. Formularz w części I, w imieniu Koła Gospodyń Wiejskich, wypełnia i podpisuje ich przedstawiciel. Formularz w części II podpisują wszyscy członkowie Koła Gospodyń Wiejskich, które brały udział w przygotowaniu zgłoszenia konkursowego.
 4. Koło wysyłając zgłoszenie na warunkach określonych w regulaminie potwierdza, że członkowie biorący udział w przygotowaniu pracy konkursowej, zapoznali się z treścią regulaminu i akceptują go.
 5. W przypadku, gdy zgłoszenie konkursowe zawiera wizerunek osoby fizycznej, Koło zgłaszające pracę konkursową jest zobowiązane dołączyć do zgłoszenia oświadczenie tej osoby wyrażające zgodę na rozpowszechnianie jej wizerunku w ramach pracy konkursowej. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
 6. Zgłoszenie może zostać wklejone w treść e-maila lub załączone w pliku tekstowym Word, bądź skanem. Może zostać również wydrukowane i przesłane listem poleconym, a także napisane odręcznie:
 • w tytule e-maila należy wpisać: „Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich „W moim domu nic się nie marnuje”;
 • w przypadku zgłoszenia przesyłanego listem poleconym należy dopisać na kopercie: „Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich”.
 1. Każde Koło Gospodyń Wiejskich może przesłać maksymalnie trzy Zgłoszenia:
 • w jednym zgłoszeniu może być opisana tylko jedna ekopraktyka;
 • do każdej opisanej ekopraktyki można dodać maksymalnie dwa zdjęcia obrazujące ekopraktykę lub jej upowszechnienie.

Ocena prac konkursowych

Zgłoszenia konkursowe zostaną poddane ocenie przez specjalną komisję, w której skład wejdą przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Przy wyborze najlepszych prac, członkowie komisji szczególną uwagę będą zwracać na pięć aspektów:

 • zgodność zgłoszenia z tematyką konkursu,
 • oryginalność ekopraktyki,
 • pozytywny wpływ na klimat,
 • użyteczność i łatwość powszechnego zastosowania ekopraktyki, 
 • kreatywność, innowacyjność i wartość poznawczą.

Ocena prac konkursowych przez Komisję konkursową odbywa się poprzez zsumowanie liczby punktów, jakie danej pracy konkursowej przyznali poszczególni członkowie komisji.

Nagrody

Tytuł laureatów uzyskają 3 najwyżej ocenione prace, a dodatkowo komisja konkursowa przyzna maksymalnie 7 wyróżnień. Zwycięskie zgłoszenia otrzymają atrakcyjne nagrody finansowe:

 1. miejsce – 9 500 zł,
 2. miejsce – 6 500 zł, 
 3. miejsce – 3 000 zł, 

Środki finansowe powinny zostać wykorzystane do promowania postaw proekologicznych wśród innych mieszkańców gmin, na terenie których działają nagrodzone Koła Gospodyń Wiejskich. Mogą zostać również przeznaczone na zakup przedmiotów i urządzeń, które pomogą członkom Koła wprowadzać zmiany korzystne dla środowiska. Wśród nich mogą znaleźć się m.in.: 

 • Ekologiczne zastawy na spotkanie organizowane przez KGW;
 • Wymiana żarówek na energooszczędne w siedzibie KGW;
 • Maszyny do szycia, na których członkowie będą naprawiać ubrania lub szyć sobie stroje. 
 • Sprzęty AGD do siedziby KGW z programem EKO i dobrą klasą energetyczną;
 • Książki o tematyce ekologicznej do użytku dla KGW; 
 • Wycieczka dla KGW o tematyce ekologicznej przeprowadzona w ramach zewnętrznych podmiotów (np. Centrum Edukacji Przyrodniczej lub Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Mobilne Centrum Edukacji Ekologicznej). 

Nagrodzone prace laureatów oraz wyróżnione zgłoszenia zostaną umieszczone w e-booku „Domowy Poradnik Ekonawyków”. Każda ekopraktyka zostanie podpisana nazwą Koła, które dokonało zgłoszenia. Ebook zostanie opublikowany m.in. na stronie kampanii „Nasz Klimat”: www.naszklimat.gov.pl

Dodatkowe informacje

W razie pytań dotyczących Konkursu zachęcamy do kontaktu mailowego: alicja.kosmalska@38pr.pl

Szczegóły w regulaminie konkursu – Link do regulaminu

 • autor: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Konferencja energetyczna z samorządami z powiatów rawskiego, skierniewickiego, tomaszowskiego i opoczyńskiego.

15 czerwca w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka miała miejsce konferencja samorządowa zorganizowana przez Senatora Rafała Ambrozika z udziałem samorządowców z terenu powiatów: rawskiego, skierniewickiego, tomaszowskiego i opoczyńskiego, posłów: Grzegorza Wojciechowskiego i Roberta Telusa, oraz przedstawicieli PGE Dystrybucja S.A. - Jarosława Kwaska Prezesa Zarządu, Mariusza Iskierskiego Wiceprezesa Zarządu, Andrzeja Piętkę Dyrektora Generalnego O/Łódź.

Wśród poruszanych tematów inwestycje w infrastrukturę na terenie gmin i powiatów, działalność bieżąca i plany na przyszłość w sektorze energetycznym.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2022-06-17
 • Fotorelacja z konferencji
 • Fotorelacja z konferencji
 • Fotorelacja z konferencji
 • Fotorelacja z konferencji
 • Fotorelacja z konferencji
 • Fotorelacja z konferencji
 • Fotorelacja z konferencji
 • Fotorelacja z konferencji
 • Fotorelacja z konferencji
 • Fotorelacja z konferencji
 • Fotorelacja z konferencji
 • Fotorelacja z konferencji
 • Fotorelacja z konferencji
 • Fotorelacja z konferencji
 • Fotorelacja z konferencji
 • Fotorelacja z konferencji

Wystartował konkurs na Rawskie Inicjatywy Lokalne

Szanowni Państwo ruszamy z naborem wniosków na najlepsze projekty kulturalne, które będziemy mogli sfinansować ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem przedsięwzięcia jest stworzenie warunków do rozwoju działalności kulturalnej realizowanej oddolnie przez bezpośrednich uczestników i odbiorców kultury. Konkurs trwa do 22 czerwca 2022 roku oraz skierowany jest grup nieformalnych i organizacji pozarządowych z tereny Gminy Rawa Mazowiecka.

Gmina Rawa Mazowiecka z kolejnym dofinansowaniem ‼️

Gmina Rawa Mazowiecka z kolejnym dofinansowaniem ‼️

31 maja została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Projekt dotyczył "wprowadzenia innowacyjnych form edukacji w Gminie Rawa Mazowiecka". W ramach projektu zrealizowano:

 • budowę boiska wielofunkcyjnego przy SP w Boguszycach,
 • zakup wyposażenia dla SP w Boguszycach oraz
 • rozbudowę i przebudowę budynku SP w Konopnicy.

Całkowita wartość zadania to 2.762.937,35zł, wartość dofinansowania z RPO 1.713.673,79zł.

 • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
 • Zdjęcie umowy podpisywanej
 • Na zdjęciu Wójt Michał Michalik podpisuje umowę

Przyznano kolejne dofinansowania na realizację inwestycji drogowych

Przyznano kolejne dofinansowania na realizację inwestycji drogowych. Gmina Rawa Mazowiecka otrzymała:

 • dofinansowanie na zadania z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w kwocie 220.940,00zł na remont drogi w miejscowości Julianów Raducki,
 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej w miejscowości Pukinin w kwocie 446.774,00zł,
 • dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej Bogusławki Małe - Bogusławki Duże w kwocie 349.555,00zł.
 • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka
 • Zdjęcie wyremontowanej drogi
 • Zdjęcie wyremontowanej drogi
 • Zdjęcie wyremontowanej drogi
 • Zdjęcie wyremontowanej drogi

Diagnoza sfery kulturalnej Gminy Rawa Mazowiecka

Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie jest w obecnym roku jednym z pięćdziesięciu beneficjentów z całego kraju programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022, a tym samym realizatorem projektu "Rawskie Inicjatyw Lokalne", dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dobiega czas realizacji pierwszej części projektu polegającej na opracowaniu diagnozy zasobów, oczekiwań i potencjału kulturotwórczego mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka. Za grupą projektową siedem spotkań fokusowo-animacyjnych z mieszkańcami gminy w różnym wieku i z różnych środowisk, które dostarczyły niezwykle ciekawy i bogaty materiał badawczy. Minione dwa miesiące upłynęły również na wewnętrznych spotkaniach roboczych i analizach zgromadzonego materiału w formie ankiet i mini ankiet, zapisów wywiadów pogłębionych, efektów pracy animacyjnej, dokumentów strategicznych.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentem wymienionej powyżej diagnozy, obszernej w uzyskane informacje i dane, analizy oraz rekomendacje do dalszych działań. Zarazem zachęcamy do udziału w spotkaniu zaplanowanym na 2 czerwca 2022 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka podczas, którego przedstawiony i omówiony zostanie niniejszy dokument, stanowiący podwalinę do realizacji drugiej części projektu "Rawskie Inicjatywy Lokalane".

 • autor: Łukasz Glimasiński

Tylko do końca miesiąca można składać wnioski o dopłaty do nawozów. 30 i 31 maja biura powiatowe ARiMR czynne dłużej

W związku z kończącym się naborem wniosków o przyznanie dofinansowania do zakupu nawozów mineralnych biura powiatowe ARiMR będą czynne 30 i 31 maja 2022 r. do godz. 18. W szczególnych przypadkach czas pracy będzie można wydłużyć.

Przypominamy, że tylko do 31 maja 2022 r. można składać wnioski o dopłaty do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez. Wniosek o udzielenie takiej pomocy składa się w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Za datę złożenia wniosku uznaje się datę wpływu tego wniosku do biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Aby umożliwić jak największej liczbie rolników złożenie takich wniosków, kierownictwo ARiMR podjęło decyzję o wydłużeniu 30 i 31 maja czasu pracy biur powiatowych do godz. 18. W wyjątkowych przypadkach placówki mogą być czynne dłużej.

Dofinansowanie przysługuje do zakupu do nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, który miał miejsce między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. od podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów. Dotychczas na złożenie wniosku zdecydowało się ok. 370 tys. rolników.

Do formularza wniosku rolnicy są zobowiązani dołączyć kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe potwierdzające zakup nawozów w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. By usprawnić proces weryfikacji wniosków można za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR wprowadzić dane z faktur do specjalnej aplikacji, z której automatycznie zostaną one pobrane do systemu naliczającego rolnikowi wsparcie. Zachęcamy, by korzystać z tej możliwości, ponieważ znacznie przyspieszy to proces naliczania dofinansowania. Logowanie do PUE ARiMR następuje przy użyciu danych wykorzystywanych w aplikacji eWniosekPlus.

O dopłatę do nawozów producent rolny może ubiegać się jedynie po złożeniu wniosku o przyznanie płatności bezpośredniej za 2022 rok. Ponadto musi on mieć nadany numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz posiadać status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Jak obliczana jest pomoc?

Do wyliczenia wysokości pomocy stosuje się specjalny dwustopniowy algorytm. Po pierwsze, oblicza się wysokość pomocy na podstawie określonych stawek, które wynoszą:

 • 500 zł do hektara upraw rolnych (z wyłączeniem traw na gruntach ornych oraz łąk i pastwisk) lub
 • 250 zł do hektara łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni wspieranych w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego).

Maksymalna powierzchnia objęta tą pomocą wynosi 50 ha.

Po drugie, aby wyliczyć wysokość pomocy, obliczana jest różnica pomiędzy cenami nawozów w okresie od 1 września 2021 r. do 15 maja 2022 r. a tymi, które obowiązywały od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r. W tym celu potrzebne są dane potwierdzające poniesione koszty. W przypadku nabycia nawozów między 1 września 2021 r. a 15 maja 2022 r. rolnik musi posiadać i dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe potwierdzające takie zakupy. Jeśli natomiast nie ma dokumentów księgowych potwierdzających zakup nawozów w okresie od 1 września 2020 r. do 15 maja 2021 r., koszty zostaną wyliczone na podstawie średnich stawek opublikowanych przez resort rolnictwa. W ten sposób będzie można obliczyć różnicę w cenie tony nawozów w tych okresach. Po jej przemnożeniu przez liczbę ton nawozów zakupionych w terminie 1 września 2021 r. – 15 maja 2022 r. wyliczona zostanie wysokość pomocy.

Po porównaniu obydwu kwot (tej obliczonej na podstawie stawek i powierzchni oraz tej wyliczonej na podstawie różnicy w cenach nawozów) właściwą stawką pomocy jest mniejsza z nich.

Pierwotnie nabór wniosków o dopłaty do nawozów miał się zakończyć 16 maja 2022 r.

 • autor: ARiMR

VII edycji ogólnopolskiego konkursu kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich „Bitwa Regionów”

Formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.bitwaregionow.pl Na zgłoszenia czekamy do 31 maja 2022 r.

Idea konkursu zrodziła się z zamiłowania do polskiej kuchni regionalnej i rodzimego folkloru, chęci promocji polskiej żywności oraz szerzenia patriotyzmu konsumenckiego.

W tym roku konkurs będzie przebiegać w trzech etapach. Zaplanowaliśmy łącznie 257 wydarzeń, w tym 240 powiatowych, 16 wojewódzkich i 1 ogólnopolski finał ogólnopolski. W trakcie wszystkich wydarzeń KGW zaprezentują zgłoszone potrawy regionalne, a jurorzy będą je oceniać według kryteriów wskazanych w regulaminie. W tym roku konkurs będzie przebiegać w trzech etapach. Zaplanowaliśmy łącznie 257 wydarzeń, w tym 240 powiatowych, 16 wojewódzkich i finał ogólnopolski. W trakcie wszystkich wydarzeń KGW zaprezentują zgłoszone potrawy regionalne, a jurorzy będą je oceniać według kryteriów wskazanych w regulaminie.

Etap I – wszystkie KGW, które prawidłowo prześlą zgłoszenie online, wezmą udział w powiatowych Piknikach z PRODUKTEM POLSKIM.

Etap II – 10 KGW, które zdobędą najwyższą liczbę punktów w danym województwie, zostaną zaproszone do udziału w półfinałach wojewódzkich.

Etap III – 16 KGW, po 1 z każdego województwa, które zdobędą 1. miejsce w II etapie konkursu, zakwalifikują się do finału ogólnopolskiego .

Każda edycja „Bitwy Regionów” skupia setki Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń. W tym roku także liczymy na wysoką frekwencję.

W załączniku przesyłamy materiały graficzne z uprzejmą prośbą o ich zamieszczenie na Państwa stronach internetowych, profilach w social mediach oraz tablicach informacyjnych. Prosimy o szerokie rozpowszechnienie informacji o konkursie przy użyciu wszelkich możliwych środków przekazu. Dzięki Państwa wsparciu zdobędziemy możliwie dużą liczbę KGW obecnych na powiatowych Piknikach z PRODUKTEM POLSKIM. Pierwsze wydarzenia zaplanowane są już 4 czerwca 2022!

Organizatorami konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

 • autor: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
 • Plakat - zaproszenie
 • Plakat - zaproszenie

Młodzi rolnicy mają jeszcze tylko kilka dni, by starać się o 150 tys. zł

Do 30 maja 2022 r. młodzi rolnicy mogą ubiegać się o bezzwrotną premię na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. W ramach wsparcia finansowanego z budżetu PROW 2014-2020 mogą oni otrzymać 150 tys. złotych.

Termin naboru upływa 29 maja, ale ponieważ ten dzień przypada w niedzielę, dokumenty można dostarczyć także w poniedziałek 30 maja 2022 roku. Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w oddziałach regionalnych ARiMR właściwych ze względu na miejsce położenia gospodarstwa. Można to zrobić osobiście, przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub złożyć elektronicznie - za pośrednictwem skrzynki podawczej ePUAP.

Z premii dla młodych rolników mogą skorzystać osoby, które m.in. w dniu złożenia wniosku mają nie więcej niż 40 lat, posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub zobowiążą się do ich uzupełnienia w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Starający się o to wsparcie powinni mieć gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 hektara – jednak mogą być jego właścicielami nie dłużej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku. Młody rolnik musi również posiadać lub utworzyć, najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy, gospodarstwo o wielkości ekonomicznej mieszczącej się w przedziale od 13 tys. euro do 150 tys. euro. Jego powierzchnia powinna być równa co najmniej średniej powierzchni gospodarstwa w kraju, a w województwach o średniej niższej od krajowej, powierzchnia nowoutworzonego gospodarstwa powinna osiągnąć wielkość średniej wojewódzkiej.

Na prowadzenie własnego gospodarstwa młodzi rolnicy mogą otrzymać 150 tys. zł premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą w wysokości 120 tys. zł otrzymuje się po spełnieniu warunków do przyznania pomocy, a druga rata płatności – 30 tys. zł – trafia do młodych rolników po realizacji biznesplanu. Otrzymane środki powinny być przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70 proc. otrzymanej kwoty należy zainwestować w środki trwałe. Przyznane przez ARiMR dofinasowanie można wykorzystać np. na zakup gruntów, maszyn, stada podstawowego zwierząt bądź prace budowlane.

 • autor: ARiMR

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące zatrudniania cudzoziemców

POWIATOWY URZĄD PRACY W RAWIE MAZOWIECKIEJ

ZAPRASZA
PRACODAWCÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW, ROLNIKÓW, SADOWNIKÓW NA SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW, W SZCZEGÓLNOŚCI OBYWATELI UKRAINY, W RAMACH:

 1. ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ
 2. OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY
 3. POWIADOMIENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY
 4. PROGRAMU „AKTYWIZACJA ZAWODOWA BEZROBOTNYCH OBYWATELI UKRAINY WSPIERANA ZE ŚRODKÓW REZERWY FUNDUSZU PRACY, BĘDĄCEJ W DYSPOZYCJI MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ” - STAŻE, PRACE INTERWENCYJNE, ROBOTY PUBLICZNE

 

SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE GMINY W RAWIE MAZOWIECKIEJ
W DNIU 26.05.2022 O GODZINIE 10.00

 • autor: Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą atrakcję turystyczną Gminy Rawa Mazowiecka

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

Z nieskrywaną radością informujemy, iż konkurs plastyczno-fotograficzny na najciekawszą atrakcję turystyczną w Gminie Rawa Mazowiecka został rozstrzygnięty! Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i złożone prace. Wszystkie były wyjątkowe i dlatego wybór był bardzo trudny ale ostatecznie, po długich dyskusjach, Jury w składzie:

Michał Michalik – Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

Paweł Jakubowski – Zastępca Wójta Gminy Rawa Mazowiecka

Małgorzata Dudek – Dyrektor Gminnego Zespołu ds. Oświaty w Rawie Mazowieckiej

Łukasz Glimasiński – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Matyldowie

Agnieszka Mrówczyńska – inspektor ds. funduszy europejskich i krajowych

przyznali następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii uczniów klas I-III

I miejsce – Lena Rybak

II  miejsce – Nina Stachurska

III miejsce – Szymon Bors

Wyróżnienia:

 1. Dawid Nowicki
 2. Amelia Witek
 3. Tereska Večerník
 4. Maria Kotecka
 5. Jan Marcinkowski
 6. Oktawian Kociszewski
 7. Franciszek Detkowski-Ciapa
 8. Yana Kutsenko
 9. Zuzanna Kamińska
 10. Patryk Stępowski

W kategorii uczniów klas IV-VI

I miejsce: Filip Męcina

II miejsce: Amelia Jakubowska

III miejsce: Lena Szymczak

Wyróżnienia:

 1. Zofia Guzek
 2. Maja Kuziemska

W kategorii uczniów klas IV-VI

I miejsce: Wiktor Magiera

II miejsce: Magdalena Stasiak

III miejsce: Jakub Seliga

Wszystkim serdecznie gratulujemy i obiecujemy, że nagrody dowieziemy do każdej ze szkół już w najbliższą środę. Jesteśmy bardzo ciekawi czy Wam się spodobają. Dla pozostałych uczniów, którzy „przespali” konkurs plastyczno-fotograficzny będzie jeszcze jedna szansa, ponieważ w wakacje zostanie ogłoszony konkurs związany z grą Geocaching, ale o tym niebawem! Konkurs był zorganizowany w ramach projektu pn. „Szlakiem Dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka” współfinansowanego z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 • Ocena prac
 • Ocena prac
 • Ocena prac
 • Ocena prac
 • Ocena prac
 • Ocena prac
 • Ocena prac
 • Ocena prac
 • autor: Agnieszka Mrówczyńska

Konkurs pt. „Najpiękniej Umajone”

Konkurs na najpiękniej umajone przydrożne kapliczki i krzyże to już tradycja na obszarze LGD "Kraina Rawki". Ogłaszamy konkurs pt. „Najpiękniej Umajone”. Na zwycięzców czekają nagrody! Konkurs ma na celu aktywizację mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki”, prezentację przyozdobionych przydrożnych i przydomowych kapliczek oraz krzyży z okazji majowych nabożeństw, kultywowanie tradycji przez mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki” oraz inwentaryzację zasobów obszaru LGD „Kraina Rawki”.

Co należy zrobić?
Wykonać zdjęcie umajonej kapliczki lub krzyża i wraz z wypełnionym i podpisanym formularzem zgłoszeniowym przesłać je na adres biuro@krainarawki.eu lub dostarczyć do siedziby LGD "Kraina Rawki". Zgłoszenia można przekazywać od 9 do 20 maja 2022 roku.

Formularz zgłoszeniowy i więcej informacji na naszej stronie: https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-konkursu.../
 
 • autor: Stowarzyszenie LGD Kraina Rawki, data: 2022-05-10

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego. Konsultacje odbędą się 6 maja 2022 r. w godz. 9:00 – 14:00 w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka (Aleja Konstytucji 3 Maja 32, sala konferencyjna).

Zakres udzielanych konsultacji w ramach Mobilnego Punku Informacyjnego obejmuje m.in.:

 • środki na otwarcie działalności gospodarczej,
 • dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
 • wsparcie z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
 • konsultacje na etapie przygotowania projektu,
 • konsultacje na etapie realizacji projektu.
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich - plakat
 • autor: Agnieszka Mrówczyńska, data: 2022-04-28

Trwa realizacja projektu pn. „Szlakiem Dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka”

W czwartek zakończyliśmy cykl indywidualnych warsztatów dla każdego z mających powstać na terenie Naszej Gminy Przystanków Turystycznych w ramach projektu „Szlakiem Dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka”.

W okresie od 23-go marca do 7-go kwietnia Olga Gałek z Fundacji Miejsc i Ludzi Aktywnych MILA z Krakowa spotkała się z przedstawicielami 12 miejscowości, w których powstaną atrakcyjne oferty dla gości odwiedzających Gminę Rawa Mazowiecka.

Celem spotkań było znalezienie potencjału danego miejsca (wsi, sołectwa…), inspiracji do tworzenia produktów i ofert turystycznych… Znalezienie powodu, dla którego turysta zatrzyma się w danym miejscu i … poleci je swoim znajomym i tutaj wróci!

Bogactwo obszaru, jakie objawiło się podczas spotkań Mieszkańców przeszło nasze najśmielsze oczekiwania! Nie spodziewaliśmy się takiego odzewu i takiego zaangażowania! Dziękujemy!

Jeżeli z różnych przyczyn ktoś nie mógł uczestniczyć w poszczególnych spotkaniach ale ma pomysł i chciałby swój produkt/usługę włączyć i sprzedawać w ramach oferty któregoś z Przystanków, zapraszamy do kontaktu z Kołem Gospodyń Wiejskich funkcjonującym w ww. miejscowościach lub koordynatorem projektu (Agnieszka Mrówczyńska, tel. 468545189, a.mrowczynska@rawam.ug.gov.pl)

Zarówno zakończony cykl indywidualnych warsztatów, jak i spotkania identyfikujące wizerunek miejsca (17-18.03.2022 r.) oraz trwające badanie ankietowe (zachęcamy do udziału! Można wygrać nagrody! https://cutt.ly/kFo4hWy ) stanowiły pierwszy z sześciu etapów budowy marki Gminy Rawa Mazowiecka, który dotyczył analizy wizerunku i potencjału Gminy. Przed nami warsztaty dotyczące kreowania produktów lokalnych (30-31.05.2022 r.)

Krótka fotorelacja z ostatnich ze spotkań dostępna jest pod linkiem… https://cutt.ly/xFdkKuD

Dziękujemy za gościnność, przesympatyczną atmosferę oraz miłą wizytę Katarzyny Grabowskiej z Radia Łódź.

P.S. Przypominamy o trwającym konkursie dla uczniów z terenu Gminy Rawa Mazowiecka na najciekawszą atrakcję turystyczną Gminy pt. „Musisz to zobaczyć!” https://cutt.ly/oFo4y9j

 • autor: Agnieszka Mrówczyńska

NABORY WNIOSKÓW W LGD „KRAINA RAWKI”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki" ogłosiło nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie 21 kwietnia - 12 maja 2022 roku. Nabory skierowane są do osób fizycznych planujących podjąć działalność gospodarczą, organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, jednostek sektora finansów publicznych oraz kościołów i związków wyznaniowych. Mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki" mogą otrzymać wsparcie w wysokości 100 000 zł na założenie działalności gospodarczej oraz założenie działalności gospodarczej w zakresie usług noclegowych.
Do 120 000 zł dofinansowania można pozyskać na:

 • Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych
 • Realizacja przedsięwzięć mających na celu renowację i promocję zabytków.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Biurem Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” tel. 46 814 50 18, 695 700 565; e-mail: biuro@krainarawki.eu

Nabór 1/2022 Podejmowanie działalności gospodarczej

https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-1-2022-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej/

Nabór 2/2022 Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług noclegowych

https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-2-2022-podejmowanie-dzialalnosci-gospodarczej-w-zakresie-uslug-noclegowych/

Nabór 3/2022 Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych

https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-3-2022-rozwoj-ogolnodostepnych-miejsc-rekreacji-dla-dzieci-i-doroslych/

Nabór 4/2022 Realizacja przedsięwzięć mających na celu renowację i promocję zabytków

https://www.krainarawki.eu/ogloszenie-o-naborze-nr-4-2022-realizacja-przedsiewziec-majacych-na-celu-renowacje-i-promocje-zabytkow/ 

 • autor: Stowarzyszenie LGD Kraina Rawki

Program „Równać Szanse” ogłasza nabór wniosków w Konkursie Małe Granty!

Program „Równać Szanse” ogłasza nabór wniosków w Konkursie Małe Granty! Jego celem jest wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne i emocjonalne młodych ludzi z małych miejscowości. Wnioski można składać do 25 maja. W Konkursie Małe Granty możesz zdobyć nawet 10 000 zł na realizację sześciomiesięcznego projektu w Twojej miejscowości! Równać Szanse pomaga wcielać w życie pomysły młodzieży i to właśnie młodzi ludzie prowadzą projekty. Są aktywnymi twórcami, uczestnikami i realizatorami projektu. Planują działania i realizują je, podejmując jednocześnie decyzje o tym, co i jak robią. Doświadczają konsekwencji własnych decyzji, które nie zawsze mogą okazać się słuszne. To naturalna i konieczna część rozwoju. Nieustannie próbują nowych rzeczy i stawiają czoła wyzwaniom związanym z realizacją swoich celów. W ten sposób zdobywają ważne doświadczenia i rozwijają nowe umiejętności, które pomogą im w przyszłości. W Programie Równać Szanse zrealizowano do tej pory ponad 3 500 projektów, w których wzięło udział ponad 150 000 młodych ludzi!

Może to czas, żeby zrealizować taki projekt w Twojej miejscowości?

Więcej informacji na temat konkursu: https://s.rownacszanse.pl/malegranty

 • autor: Irmina Grzywka

70 mln zł dla Kół Gospodyń Wiejskich – wystartował nabór wniosków

5 tys. zł, 6 tys. zł lub 7 tys. zł – wsparcie na działalność statutową kół gospodyń wiejskich.

Od 1 kwietnia 2022 r., zgodnie z zapowiedzią wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka, koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia na działalność statutową. Pomoc jest finansowana z budżetu krajowego.
By wyjść naprzeciw oczekiwaniom kół gospodyń wiejskich, w tegorocznym naborze wydłużony został czas na ubieganie się o dofinansowanie działalności statutowej. 1 kwietnia biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęły przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy.
Podobnie jak w poprzednich latach wniosek o przyznanie pomocy może być złożony przez koło gospodyń wiejskich, które jest wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Obecnie jest w nim zarejestrowanych ponad 10,8 tys. kół – najwięcej w województwach: wielkopolskim, mazowieckim i lubelskim.
Jeśli chodzi o wysokość pomocy, to w stosunku do tej przyznawanej w 2021 r., ani pula środków: 70 mln zł, ani stawki nie uległy zmianie. Wsparcie pozostaje uzależnione od liczby członków koła i wynosi: 5 tys. zł – dla tych liczących nie więcej niż 30 osób, 6 tys. zł – jeśli ich liczba mieści się w przedziale 31-75 oraz 7 tys. zł – w przypadku jeszcze liczniejszych kół.
Bardzo prosimy, by wypełniając wniosek o przyznanie pomocy, upewnić się czy liczba członków danego koła zgadza się z danymi wpisanymi do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich. Jeżeli jest inaczej, prosimy o uaktualnienie tych informacji – a można to zrobić w biurze powiatowym Agencji. Decyzja o przyznaniu pomocy będzie bowiem wydawana na podstawie danych znajdujących się w rejestrze prowadzonym przez ARiMR – przypomniała podczas konferencji prasowej, która odbyła się 30 marca w siedzibie resortu rolnictwa Halina Szymańska, Prezes ARiMR. Oznacza to, że jeżeli koło gospodyń wiejskich będzie ubiegać się o przyznanie pomocy w wysokości np. 6 tys. zł, ponieważ aktualnie należą do niego 33 osoby – co uprawnia do otrzymania takiego właśnie wsparcia – a z danych rejestrowych Agencji będzie wynikać, że liczba członków jest mniejsza, np. 30 osób, to wówczas takie koło otrzyma pomoc w wysokości nie 6 tys. zł, a 5 tys. zł, gdyż taka kwota przysługuje kołom o liczebności do 30 osób. Dlatego tak ważne jest, aby dane Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich były aktualne.
Zrzeszone gospodynie wiejskie mogą przeznaczyć otrzymane fundusze na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w lokalnych środowisk oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Ważnymi celami, na które można wydać pieniądze, są także rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi. Dofinansowanie można także wykorzystać, by rozwijać regionalną kulturę ludową czy upowszechniać współdziałanie i wprowadzać racjonalne metody gospodarowania. W minionym roku koła gospodyń wiejskich otrzymaną z ARiMR pomoc przeznaczały najczęściej m.in. na zakup: biletów na wyjazdy kulturalne, sportowe i szkoleniowe; wyposażenia wiejskich świetlic, sprzętu AGD oraz naczyń czy strojów na imprezy okolicznościowe.
W związku z tym, że pula środków może się wyczerpać wcześniej, koła nie powinny zwlekać z udaniem się do biur powiatowych Agencji z dokumentami. Ostatnim dniem na złożenie wniosku jest tradycyjnie 30 września. Nie zmieniają się także pozostałe terminy. Przyznane dofinasowanie musi zostać wykorzystane do 31 grudnia 2022 r., natomiast rozliczenia – przez złożenie sprawozdania – należy dokonać do 31 stycznia 2023 r.
Na podstawie analizy naborów przeprowadzonych w poprzednich latach można zauważyć, że liczba ubiegających się o wsparcie kół i kwota przyznawanej im w ostatnich latach pomocy rosną. W 2018 r. do kół gospodyń wiejskich trafiło ponad 16 mln zł, w 2019 r. – powyżej 29 mln zł, w 2020 r. – blisko 33 mln zł, zaś w 2021 r. – niemal 56 mln zł.

 

 

 

 

 • autor: ARiMR

„Musisz to zobaczyć!” Konkurs dla uczniów z terenu Gminy Rawa Mazowiecka

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Michał Michalik serdecznie zaprasza uczniów z terenu Gminy do udziału w konkursie pt. „Musisz to zobaczyć!”

Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach wiekowych:

 1. klasy I – III / konkurs plastyczny
 2. klasy IV – VI / konkurs fotograficzny
 3. klasy VII – VIII / konkurs fotograficzny

 

Celem konkursu jest wyszukiwanie przez dzieci i młodzież lokalnych atrakcji turystycznych (również tych nieznanych szerszemu gronu odbiorców np. związanych z jakąś historią, legendą znaną tylko mieszkańcom danej miejscowości), a następnie zaprezentowanie ich w postaci prac konkursowych. W ramach konkursu fotograficznego, zadaniem uczniów jest nie tylko znalezienie miejsca, sfotografowanie go i sporządzenie krótkiego opisu, ale dodatkowo – uczniowie klas VII-VIII – mają za zadanie zamieścić współrzędne GPS (podpowiadamy - są dostępne aplikacje na telefon, które pokazują taką lokalizację)

Termin składania prac: 29.04.2022 r., godz. 15.00
Regulamin konkursu w załączeniu.

 • autor: Agnieszka Mrówczyńska, data: 2022-04-01
 • Plakat - Konkurs dla uczniów z terenu Gminy Rawa Mazowiecka

Program „Infrastruktura sportowa Plus”

Gmina Rawa Mazowiecka z dofinansowaniem w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus”. Zadanie "Modernizacja infrastruktury boiska rekreacyjnego w Wołuczy poprzez budowę zadaszonej trybuny" otrzymało Uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego dofinansowanie w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w kwocie 85 000 zł.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2022-03-31

Łódzkie Stowarzyszenie Samorządowe ,,PomagaMy"

24 marca 2022r. Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Michał Michalik wspólnie z przedstawicielami czterdziestu innych samorządów z terenu województwa łódzkiego, uczestniczył w zebraniu założycielskim Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego ,,PomagaMy", którego celem będzie organizowanie i udzielanie wzajemnej pomocy jst w zakresie zapobiegania oraz likwidacji negatywnych skutków zdarzeń kryzysowych.

Na spotkaniu podjęto uchwały:

 • w sprawie utworzenia Stowarzyszenia,
 • w sprawie przyjęcia Statutu Stowarzyszenia
 • w sprawie ustalenia liczby i składu Komitetu Założycielskiego.
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • Fotorelacja
 • autor: Paweł Jakubowski

Zawiadomienie - Budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn - Wronów, Etap II Leśniewice - Rawa Mazowiecka

W dniu 31 marca 2022r. (czwartek) ok. godz. 13:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Kurzeszynie, Nowy Kurzeszyn 12 odbędzie się spotkanie m.in. z Wykonawcą Robót Budowlanych (WRB) prowadzącym prace w ramach: Budowa gazociągu DN 1000 Gustorzyn - Wronów, Etap II Leśniewice - Rawa Mazowiecka. Udział w spotkaniu jest otwarty dla zainteresowanych z terenu gminy Rawa Mazowiecka, szczególnie zapraszamy Właścicieli nieruchomości z terenu obrębów: Helenów, Jakubów, Nowa Wojska, Pokrzywna, Rossocha, Wilkowice, Żydomice, Nowy Kurzeszyn, Stary Kurzeszyn i Zakład Dośw. Rossocha przez które przebiega trasa budowanego gazociągu. Więcej informacji o projekcie Leśniewice - Rawa Mazowiecka jest na stronie: www.gaz-system.pl

infolinia: 691-706-706

 • autor: Kinga Pazurek, data: 2022-03-23

Ruszyły prace nad budową Strategii Rozwoju Gminy Rawa Mazowiecka do roku 2030

Szanowni Państwo,
Uprzejmie proszę o wypełnienie ankiety w celu przygotowania Strategii Rozwoju Gminy na lata 2023-2030. Wyniki ankietyzacji będą wykorzystane w procesie formułowania celów rozwoju Naszej Gminy i wyboru obszarów priorytetowych. Chciałbym, aby Strategia Rozwoju Gminy, która jest podstawą ubiegania się o środki zewnętrzne była Naszym wspólnym dziełem, w którym każdy Mieszkaniec ma swój udział i w którym odnajduje swoje potrzeby, a założone cele będą systematycznie i skutecznie realizowane w perspektywie najbliższych lat.

Ankieta: http://bityl.pl/xasQg\

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
Michał Michalik

 • autor: Michał Michalik, data: 2022-03-22

Budowa gazociągu Gustorzyn-Wronów a zobowiązania beneficjentów ARiMR

Rolnicy, którzy skorzystali ze wsparcia w ramach obsługiwanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa programów pomocowych (dopłat oraz działań premiowych i inwestycyjnych PROW), przez grunty których przebiegać będzie gazociąg Gustorzyn – Wronów, pozostają związani zobowiązaniami wynikającymi z podpisanych z ARiMR umów czy otrzymanych dopłat.
Jeżeli zobowiązania te mogą mieć wpływ na przyznanie płatności czy realizację podjętych zobowiązań, muszą oni pisemnie powiadomić o zaistniałej sytuacji odpowiednią jednostkę ARiMR – właściwymi placówkami w kwestii płatności bezpośrednich i obszarowych z PROW są biura powiatowe, zaś działań inwestycyjnych i premiowych – oddziały regionalne.
W przypadku dopłat rolnik musi ponadto bezzwłocznie dokonać korekty w złożonym wniosku przez wycofanie obszaru zajętego pod budowę gazociągu. Jeśli zaś chodzi o działania inwestycyjne i premiowe rolnik powinien odstąpić od złożenia wniosku o przyznanie pomocy bądź wycofać wniosek już złożony, bądź zaplanować rozwój swojego gospodarstwa, biorąc pod uwagę inne użytki rolne w zamian za zajęte przez rurociąg. Jeżeli jednak wniosek nie został wycofany a pomoc przyznana, beneficjent powinien być świadomy konieczności realizacji przyjętych w biznesplanie założeń warunkujących prawidłową realizację operacji i przekładających się na podjęte zobowiązania.
Rolnicy, którzy nie dotrzymają warunków umowy, będą musieli zwrócić wypłacone już środki. Zwrot będzie obliczony proporcjonalnie do okresu, przez który nie wywiązano się ze zobowiązań. W przypadku niezrealizowania biznesplanu należy się liczyć z koniecznością zwrotu całej wypłaconej kwoty.
Ubiegający się o płatności bezpośrednie i obszarowe rolnicy, a także beneficjenci PROW, którzy nie mogli przewidzieć przymusowego wywłaszczenia w momencie składania wniosku, mają szansę zachować prawo do otrzymania wsparcia bądź nie zwracać już otrzymanego z ARiMR dofinansowania. Mogą oni składać w placówkach Agencji w ciągu 15 dni roboczych (w niektórych przypadkach 10) od dnia, w którym są w stanie dokonać takiej czynności, pisemne oświadczenie o zaistniałych okolicznościach, powołując się na wystąpienie siły wyższej lub nadzwyczajnej okoliczności, uniemożliwiających osiągnięcie zamierzonych celów lub zrealizowanie podjętych zobowiązań. Wymagane będzie także dostarczenie dowodów. Wnioski będą rozpatrywane indywidualnie z uwzględnieniem wszelkich okoliczności dotyczących danego przypadku.
Gazociąg Gustorzyn-Wronów przebiegać będzie przez następujące gminy: Brześć Kujawski, Włocławek, Choceń, Kowal, Baruchowo, Gostynin, Szczawin Kościelny, Pacyna, Oporów, Bedlno, Żychlin, Zduny, Łowicz, Łyszkowice, Maków, Godzianów, Głuchów, Skierniewice, Nowy Kawęczyn, Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice, Mogielnica, Wyśmierzyce, Radzanów, Stara Błotnica, Jedlińsk, Głowaczów, Kozienice, Sieciechów, Gniewoszów, Żyrzyn, Puławy, Końskowola. Za realizację przedsięwzięcia odpowiada Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.

 • autor: ARiMR

Modernizacja gospodarstw: dwa nabory wniosków w jednym terminie

Od 29 marca 2022 r. będzie się można ubiegać o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych” w dwóch obszarach – rozwój produkcji prosiąt oraz nawadniania w gospodarstwie. Wnioski będą przyjmowane przez ARiMR do 27 maja 2022 r. O dofinansowanie inwestycji w produkcję prosiąt (obszar A) mogą się ubiegać rolnicy m.in. posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 ha do 300 ha, którego wielkość ekonomiczna wynosi od 13 tys. euro do 250 tys. euro lub prowadzący dział specjalny produkcji rolnej. Wyjątek stanowią gospodarstwa osób wspólnie składających wniosek. W takim przypadku wielkość ekonomiczna pojedynczego gospodarstwa może być mniejsza niż 13 tys. euro, przy czym suma wielkości ekonomicznej wszystkich gospodarstw musi wynosić co najmniej 15 tys. euro, a po zrealizowaniu inwestycji w każdym gospodarstwie powinna osiągnąć co najmniej 13 tys. euro. Rolnik musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Warunek ten nie dotyczy prowadzących działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
Inwestycja zrealizowana w tym obszarze wsparcia musi doprowadzić do osiągnięcia wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA) co najmniej o 10 proc.

Refundacji w ramach inwestycji w obszarze rozwoju produkcji prosiąt podlegają m.in. koszty budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej; koszty zakupu lub leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, w tym przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie, do wartości rynkowej majątku; koszty budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej wpływających bezpośrednio na warunki prowadzenia działalności rolniczej. Oprócz tego refundacją są objęte tzw. koszty ogólne, czyli te związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji. Mogą to być np. koszty przygotowania dokumentacji technicznej – kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej i tym podobnych. Są to również koszty sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz związane z kierowaniem robotami budowlanymi, ale również opłaty za konsultacje, doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego. Koszty ogólne nie mogą jednak przekroczyć 10 proc. pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Limit wsparcia, jakie można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 w obszarze rozwój produkcji prosiąt, to 900 tys. zł., lecz w przypadku inwestycji niezwiązanych bezpośrednio z budową, modernizacją budynków inwentarskich, w tym ich wyposażeniem, maksymalna wysokość pomocy wynosi 200 tys. zł. Wsparcie jest, co do zasady, przyznawane w postaci refundacji części kosztów kwalifikowanych. Standardowo wynosi 50 proc., a w przypadku gdy ubiega się o nie młody rolnik lub gdy robi to wspólnie kilku gospodarzy, poziom dofinansowania jest wyższy i sięga 60 proc.

Z kolei wsparcie inwestycji w nawadnianie skierowane jest do rolników, którzy posiadają gospodarstwo rolne o powierzchni od 1 ha do 300 ha lub prowadzą produkcję w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Przyznanie pomocy nie jest natomiast uzależnione od wielkości ekonomicznej gospodarstwa oraz wykazania wzrostu GVA. Starający się o to wsparcie musi udokumentować osiągnięcie przychodu z działalności rolniczej w wysokości co najmniej 5 tys. zł. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku obszaru A, wymóg ten dotyczy prowadzących działalność rolniczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, które poprzedzają miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Wsparcie można otrzymać na wykonanie nowego nawodnienia, ulepszenie istniejącej instalacji nawadniającej oraz ulepszenie instalacji nawadniającej wraz z powiększeniem nawadnianego obszaru. Poza tym dofinansowanie obejmuje koszty wykonanie ujęć wody, zakup nowych maszyn i urządzeń wykorzystywanych do nawadniania w gospodarstwie, budowy albo zakupu elementów infrastruktury technicznej niezbędnych do nawadniania.

Maksymalna kwota pomocy, jaką można otrzymać w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 w tym obszarze, to 100 tys. zł. Wsparcie przyznawane jest w postaci refundacji części kosztów kwalifikowanych. Standardowo wynosi 50 proc., a w przypadku gdy o środki finansowe ubiega się młody rolnik, poziom dofinansowania sięga 60 proc.

Zainteresowani pomocą będą mogli składać wnioski jednocześnie w obu obszarach. Dokumenty przyjmować będą biura powiatowe i odziały regionalne Agencji w okresie od 29 marca do 27 maja 2022 r. Dokumenty będzie można składać osobiście, przekazywać za pośrednictwem platformy ePUAP, a także wysyłać rejestrowaną przesyłką pocztową nadaną w placówce Poczty Polskiej.

 • autor: ARiMR

Dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok - już można składać wnioski

15 marca ARiMR rozpoczęła przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW za 2022 rok. Od ubiegłego roku dokumenty można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Główną zmianą w tegorocznym naborze jest wprowadzenie uzupełniającej płatności podstawowej (UPP). Wnioski o dopłaty można składać od 15 marca do 16 maja 2022 r. Kto złoży wniosek po tym terminie – jednak nie później niż do 10 czerwca 2022 r. – będzie miał pomniejszone należne płatności o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Natomiast zmiany do już złożonych wniosków będzie można wprowadzać bez żadnych konsekwencji do 31 maja 2022 r. Poprawki złożone po tym terminie, lecz nie później niż do 10 czerwca 2022 r., będą wiązały się z pomniejszeniem należnych płatności o 1 proc. za każdy dzień zwłoki.

W rozpoczynającej się właśnie kampanii ponownie wprowadzona została uzupełniająca płatność podstawowa do wybranych upraw a także gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin. Wykaz roślin, do których przysługuje uzupełniająca płatność podstawowa, obejmuje aż 13 kategorii, a pełna lista znajduje się na portalu ARiMR (https://www.gov.pl/web/arimr/uzupelniajaca-platnosc-podstawowa-upp-2022).

Kolejna istotna zmiana dotyczy rolników zainteresowanych płatnościami w ramach działania rolno-środowiskowo-klimatycznego. W tym roku liczba pakietów wchodząca w skład tych płatności została poszerzona o dwa nowe:

 • Pakiet 8. Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk;
 • Pakiet 9. Retencjonowanie wody.

W tegorocznym naborze, tak samo jak w ubiegłym roku, wnioski o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW składa się wyłącznie elektronicznie, lecz wprowadzona został pewna techniczna zmiana. W zeszłym roku można było zalogować się bezpośrednio do aplikacji eWniosekPlus, wypełnić formularz i wysłać go do ARiMR, natomiast w tym roku dostać się do tej aplikacji będzie można jedynie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), która została udostępniona na portalu ARiMR. Wszystkie dane dostępu – login i hasło – z których dotychczas korzystał rolnik ubiegający się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW, pozostają bez zmian. Uruchomienie Platformy Usług Elektronicznych jest kolejnym krokiem na drodze do usprawnienia komunikacji pomiędzy rolnikiem a ARiMR – co też przełoży się na przyspieszenie wypłaty beneficjentom należnych środków.

Rolnicy, którzy nie mają komputerów lub obawiają się, że sami nie poradzą sobie z wypełnieniem wniosku przez internet, mogą liczyć na pomoc techniczną pracowników Agencji. W każdym biurze powiatowym ARiMR będzie przygotowane specjalne stanowisko komputerowe, przy którym nasi eksperci będą pomagać w przygotowaniu i składaniu wniosków.

Przypominamy, że rolnik ubiegający się o płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, płatności ONW, płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną (PROW 2014-2020), płatność ekologiczną (PROW 2014-2020) musi posiadać prawo do użytkowania gruntów wskazanych we wniosku. Może to być uregulowane w formie np. aktu własności, umowy dzierżawy czy umowy ustnej.

W ubiegłym roku wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło ok. 1,3 mln rolników. Trwa realizacja wypłat z tego tytułu. Dotychczas do rolników trafiło ok. 14,62 mld zł z tytułu dopłat bezpośrednich i ok. 2,87 mld zł w ramach płatności obszarowych z PROW za 2021 r.

 • autor: ARiMR

Konkurs na Tradycyjną Palmę Wielkanocną

Już po raz drugi wójt Gminy Rawa Mazowiecka Michał Michalik oraz Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie zapraszają mieszkańców gminy do udziału w konkursie na Tradycyjną Palmę Wielkanocną. Prace należy składać w Urzędzie Gminy (al. Konstytucji 3 Maja 32) do 7 kwietnia 2022 r. W artystycznej rywalizacji mogą uczestniczyć zarówno uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, jak również wszystkie osoby pełnoletnie. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trzech kategoriach wiekowych. Wszystkie szczegóły są dostępne w załączonym poniżej regulaminie.

 • Konkurs Tradycyjna Palma Wielkanocna - plakat
 • Regulamin konkursu 2022_str 1
 • Regulamin konkursu 2022_str 2
 • autor: Łukasz Glimasiński, data: 2022-03-14

Zbuduj z nami Markę Lokalną Gminy Rawa Mazowiecka!

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka Michał Michalik serdecznie zaprasza Mieszkańców, Samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, Kół Gospodyń Wiejskich, Przedsiębiorców oraz pasjonatów miejsc do udziału w konferencji inaugurującej proces budowy Marki Lokalnej Gminy Rawa Mazowiecka. Już czas, aby Nasza Gmina zaistniała na mapie Województwa Łódzkiego jako miejsce spójne wizerunkowo, jako miejsce świadome swojej historii, tradycji, dziedzictwa i potencjału. Marka Lokalna jest doskonałym narzędziem promocji produktów i usług związanych z Gminą Rawa Mazowiecka czego naturalną konsekwencją jest rozwój turystyki, przedsiębiorczości oraz wzrost przychodów Mieszkańców. Gmina Rawa Mazowiecka zasługuje na to, aby wreszcie zaistnieć w świadomości naszych gości i kontrahentów jako miejsce markowe. Siłą każdej Gminy są jej Mieszkańcy, dlatego zachęcamy i zapraszamy do podjęcia wspólnego wysiłku, który przyniesie długofalowe, wymierne korzyści.

Centrum Aktywności Kulturalnej w Boguszycach
Boguszyce 85, 96-200 Rawa Mazowiecka
17.03.2022 r. godz. 10.00

Po konferencji zapraszamy do udziału w spotkaniu identyfikującym wizerunek miejsca, które rozpocznie się o godz. 12.00. Część druga spotkania - 18.03.2022 r. w godz. 9.00-16.00, CAK Boguszyce (w przerwie kawa i poczęstunek). Szczegółowych informacji udziela Agnieszka Mrówczyńska, tel. 46 854 51 89, a.mrowczynska@rawam.ug.gov.pl

 • Plakat - Zbuduj z nami Markę Lokalną Gminy Rawa Mazowiecka
 • autor: Agnieszka Mrówczyńska, data: 2022-03-14

Kultura? Zapraszamy do badania on-line!

Serdecznie zapraszamy Mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka do udziału w ankiecie on-line dotyczącej potencjału kulturotwórczego i potrzeb kulturalnych na terenie naszej jednostki samorządowej. Badanie stanowi jeden z etapów projektu „Rawskie Inicjatywy Lokalne” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie we współpracy z Narodowym Centrum Kultury, a dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu "Dom Kultury+ Inicjatywy Lokalne. Edycja 2022." Wypełnienie ankiety zajmie Państwu zaledwie kilka minut, ale przesłane informacje będą stanowić bezcenne źródło wiedzy badawczej. Pozyskane dane posłużą w pierwszej kolejności do opracowania diagnozy społecznej, a w dalszym etapie na realizację nowych inicjatyw, czyli WASZYCH pomysłów na sferę kulturalną w naszej małej ojczyźnie. Tym samym, mamy wielką szansę wspólnie wyznaczyć nowe kierunki rozwoju i funkcjonowania dobra wspólnego, jakim jest nasza kultura!

Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2yr1mlku6SQEGMHH24-eadnU4RGsr5oZgSsLXoj3Mze3CUQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&fbclid=IwAR1enVgiEJ9UTcM9FeUkIKym46ZPf4Rpe6bhDBkFXfmZSM7BZdFA9hM-Kho

Wypełniajcie, udostępniajcie, mówcie o tym innym!

 • autor: Łukasz Glimasiński, data: 2022-03-11

ARiMR przypomina: wypalanie traw jest karalne

Każdego roku na przełomie zimy i wiosny dochodzi do pożarów spowodowanych wypalaniem traw i nieużytków rolnych. Bardzo szkodzi to środowisku i stanowi zagrożenie dla ludzi i zwierząt. Jak bardzo wypalane traw jest niebezpieczne, można było się przekonać dwa lata temu, gdy ogień zniszczył wiele hektarów Biebrzańskiego Parku Narodowego, a akcja gaśnicza trwała wiele dni. Jedną z instytucji, która od wielu lat przestrzega przed zgubnymi skutkami tego procederu, jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Może ona także nakładać kary finansowe na rolników. Z kontroli prowadzonych przez ARiMR wynika jednak, że ich udział w takich zdarzeniach jest marginalny. Wypalanie łąk, pastwisk, ugorów i trzcinowisk jest praktyką niebezpieczną dla życia, zdrowia i mienia, zakazaną, a także nieuzasadnioną agrotechnicznie. Podczas pożaru zniszczona zostaje warstwa życiodajnej próchnicy, giną zwierzęta oraz mikroorganizmy odpowiadające za równowagę biologiczną. Po pożarze gleba staje się jałowa i potrzebuje dużo czasu na regenerację. Zdarza się również, że ogień rozprzestrzenia się w tak niekontrolowany sposób, że zagraża życiu i zdrowiu, dociera do lasów, a także zabudowań gospodarczych, powodując dodatkowe, dotkliwe straty. Wypalania traw zakazują przepisy ustaw o ochronie przyrody i o lasach, a kodeks wykroczeń przewiduje za to karę nagany, aresztu lub grzywny, której wysokość może wynieść 5-20 tys. zł. Co więcej, jeśli w wyniku podpalenia dojdzie do pożaru, który sprowadzi zagrożenie na wiele osób albo zniszczenia mienia dużych rozmiarów, sprawca podlega karze pozbawienia wolności nawet do 10 lat. Prawo do nakładania kar ma również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. By ubiegać się o płatności bezpośrednie oraz płatności obszarowe PROW, rolnicy są zobligowani m.in. do niewypalania gruntów rolnych. Złamanie tego zobowiązania grozi nałożeniem kary finansowej zmniejszającej wszystkie otrzymywane płatności od 1 proc. wzwyż – w zależności od stopnia winy rolnika. Wyższe kary przewidziane są dla tych, którzy świadomie wypalają grunty rolne. Muszą oni liczyć się z obniżeniem płatności nawet o 25 proc. Agencja może również pozbawić beneficjenta całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok, jeśli stwierdzone zostanie uporczywe nieprzestrzeganie zakazu wypalania traw.

Od 2015 r. ARiMR za wypalanie gruntów rolnych nałożyła sankcje na 137 rolników. Warto jednak podkreślić, że w ostatnich latach takich przypadków było jedynie od kilku do kilkunastu.

 • autor: ARiMR

Najlepsze życzenia dla Wszystkich Pań

 • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

35,5 mln zł pomocy dla pszczelarzy - zapowiedź naboru

Od 1 kwietnia do 31 maja 2022 r. o dodatkowe środki finansowe będą się mogli ubiegać hodowcy pszczół. To już kolejny rok, gdy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje takie wsparcie. Ma ono charakter pomocy de minimis w rolnictwie. O to dofinansowanie, podobnie jak w ubiegłym roku, będą się mogli starać pszczelarze prowadzący działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru prowadzonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz posiadający numer ewidencji producentów nadany przez Agencję. Jeżeli hodowca pszczół chce otrzymać pomoc, a nie jest zarejestrowany w ARiMR, musi wystąpić o nadanie numeru ewidencyjnego najpóźniej w dniu składania wniosku o wsparcie. Wsparcie wynosi 20 zł do każdej przezimowanej rodziny pszczelej. Wnioski będą przyjmować biura powiatowe ARiMR. Wzory dokumentów zostaną udostępnione na stronie Agencji w dniu rozpoczęcia naboru czyli 1 kwietnia 2022 r.

 • autor: Łódzki Oddział Regionalny ARiMR, data: 2022-03-07

Solidarni z Ukariną

Szanowni mieszkańcy,

Urząd Gminy Rawa Mazowiecka wspólnie z OSP Konopnica która koordynuje działania OSP GRS Strażacy Wspólnie przeciw Białaczce na terenie województwa łódzkiego, ogłasza zbiórkę najpilniejszych, najbardziej potrzebnych rzeczy dla uchodźców.

W tym momecie najbardziej potrzebne są:

 • woda w 5l butelkach,
 • picie dla małych dzieci w małych butelkach,
 • koce,
 • ręczniki,
 • środki czystości,
 • łóżka polowe,
 • kawa,
 • herbata,
 • jednorazowe kubki i łyżeczki,
 • worki na śmieci,
 • posortowane ubrania,
 • suchy prowiant,
 • środki opatrunkowe.

Wszystkie zebrane rzeczy można przywozić do jednostki OSP w Konopnicy, Konopnica 46, 96-200 Rawa Mazowiecka. Telefon kontaktowy do Prezesa OSP Dariusza Słowika - 667 349 335.

 • autor: Paweł Jakubowski
 • Solidarni z Ukariną

Ferie z ekonomią w Szkole Podstawowej w Pukininie

Szkoła Podstawowa w Pukininie znalazła się w gronie 65 szkół z całej Polski, biorących udział w tegorocznej edycji projektu edukacji ekonomicznej ,,Ferie z ekonomią’’, realizowanego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Celem projektu jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej uczniów, rozbudzenie i kształtowanie w nich postaw przedsiębiorczych, rozwój umiejętności planowania i zarządzania finansami osobistymi oraz poznanie zadań NBP i roli pieniądza.
„Ferie z ekonomią” to projekt adresowany do uczniów 7. i 8. klas podstawowych. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela wspólnie ze studentem kierunku ekonomicznego. I etap projektu realizowany jest podczas jednego tygodnia ferii zimowych w terminie 14-18 lutego 2022r. W tracie zajęć prowadzonych w ferie, uczestnicy zdobywają wiedzę, m.in. z zakresu ekonomii i finansów, przyswajają podstawowe pojęcia ekonomiczne, dowiadują się jak funkcjonuje prawdziwe przedsiębiorstwo i na czym polega patriotyzm gospodarczy. Młodzież ma również szansę wykształcić u siebie zdolności negocjacyjne, nauczyć się odpowiedzialnego gospodarowania pieniędzmi oraz poznać zasady tworzenia modelu biznesowego firmy. Zajęciom edukacyjnym towarzyszą gry i zabawy ekonomiczne, spotkanie z lokalnym przedsiębiorcą, wizyta w placówce banku oraz warsztat dotyczący pieniądza prowadzony przez pracowników Oddziałów Okręgowych Narodowego Banku Polskiego. To ciekawy i angażujący sposób na przyswojenie przez młodzież wiedzy w atrakcyjnej, praktycznej formie. Swoją przygodę z ekonomią uczniowie będą kontynuowali również w II semestrze, w ramach II etapu projektu, w którym przygotują pracę projektową – model biznesowy własnego przedsiębiorstwa działającego w lokalnej społeczności. Nagrodą dla autorów pięciu najlepszych prac będzie wycieczka edukacyjna z warsztatami do Warszawy.

Pomysłodawcą i organizatorem projektu „Ferie z ekonomią” jest Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej (EFWRP) jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz rozwoju polskiej wsi. Od ponad 30 lat pomaga zmienić jej wizerunek oraz aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy lokalnych społeczności na terenach wiejskich. Działania EFRWP skupiają się przede wszystkim na wspieraniu inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej i rozwoju lokalnych przedsiębiorstw oraz na działaniach społecznych i edukacyjnych skierowanych do osób zamieszkujących obszary wiejskie (www.efrwp.pl).

 • autor: Małgorzata Dudek

Nakłady na remonty dróg na terenie Gminy Rawa Mazowiecka w latach 2015-2022

 • Nakłady na remonty dróg na terenie Gminy Rawa Mazowiecka w latach 2015-2022
 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2022-02-14

Ważna informacja dla mieszkańców

W związku z obowiązkami nałożonymi na mieszkańców gmin, wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rawa Mazowiecka, przyjętego uchwałą nr XXII.136.20 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 czerwca 2020r. zmienionej uchwałą nr XXIII.146.20 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 6 sierpnia 2020r. przypominamy:
 mieszkańcy, którzy do tej pory nie zgłosili istnienia budowli takich jak szambo lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, powinni niezwłocznie dokonać takiego zgłoszenia do ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy Rawa Mazowiecka - pok. 105, tel. (46) 814 42 41.Każdy posiadacz zbiornika bezodpływowego (szamba) oraz przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązany jest posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych z firmą asenizacyjną oraz dowody uiszczenia opłat za wywóz nieczystości (faktury). Posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, gdyż taki obowiązek przewiduje ww. ustawa oraz Regulamin. Brak udokumentowanego wywozu nieczystości będzie mógł skutkować wydaniem decyzji o wywozie zastępczym, i/lub karą grzywny, natomiast brak dokumentów potwierdzających legalny ich wywóz karany jest grzywną. Druk formularza "zgłoszenia do ewidencji o posiadaniu zbiornika bezodpływowego, przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rawa Mazowiecka" znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy: https://www.rawam.ug.gov.pl/939,wnioski-i-formularze 

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2022-02-09

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na 2022 r.

‼️ UWAGA ROLNICY ‼️

Wypełnione wnioski (wraz z załącznikami) o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach rocznego limitu na 2022 rok należy składać w okresie od:

1 LUTEGO - 28 LUTEGO 2022 ROKU W URZĘDZIE GMINY RAWA MAZOWIECKA PARTER, POKÓJ 102 W GODZINACH 8.30-15.00.
Wnioski należy składać na aktualnych drukach dostępnych w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej Urzędu www.rawam.ug.gov.pl

Do wniosku należy dołączyć:

 • FAKTURY VAT NA ZAKUP OLEJU NAPĘDOWEGO WYSTAWIONE W OKRESIE OD 1 SIERPNIA 2021 ROKU DO 31 STYCZNIA 2022 ROKU,
 • klauzulę informacyjną RODO,
 • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
 • w przypadku użytkowania gruntów innych niż figurujące w ewidencji na wnioskodawcę, konieczne jest dołączenie UMÓW DZIERŻAW (każdorazowo przy składaniu wniosku) a w przypadku ich braku oświadczeń.
 • w przypadku producentów rolnych ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego, którzy oprócz posiadania użytków rolnych, prowadzą także chów lub hodowlę bydła, do wniosku należy dołączyć także dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Dokument ten wydawany jest na wniosek producenta rolnego.

Ze względu na obostrzenia związane z epidemią SARS-COV-2 (COVID-19) należy zachować wymagane środki bezpieczeństwa. Obowiązkowo należy nosić maseczkę oraz zachować bezpieczny, 1,5-ra metrowy dystans. Wnioski (kompletne wraz z załącznikami) można przesłać pocztą lub też za pośrednictwem platformy ePUAP.

 • autor: Paweł Jakubowski, data: 2022-01-31

Punkt konsultacyjny - pomoc psychologiczna

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej na terenie naszej Gminy. Dla Państwa potrzeb w każdy pierwszy, drugi, trzeci i czwarty wtorek miesiąca, w godzinach 11:30 - 14:30, ul. Kościuszki 5 lokal 30 (pierwsze piętro), będzie dyżurował psycholog świadczący pomoc w zakresie:

 • uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard)
 • pomoc dla rodzin osób z problemem uzależnień
 • pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie
 • porady rodzinne (konflikty małżeńskie, itp.)
 • porady wychowawcze
 • kłopoty i kryzysy innego rodzaju

Psycholog przyjmuje tylko osoby dorosłe, terapia dzieci odbywa się w postaci terapii rodzinnej - wymagany jest najpierw kontakt z rodzicami.

Szymon Kocik
tel: 519 609 404
Jeżeli dzień dyżuru wypada w dzień świąteczny, zostanie na bieżąco podany inny termin dyżuru do wiadomości osób zainteresowanych.

 • autor: Irmina Grzywka, data: 2022-01-13

Rządowa Tarcza Antyinflacyjna - Dodatek osłonowy

W dniu 17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju. Na ten cel przeznaczymy bezprecedensową kwotę ponad 4 mld zł.

 • Wnioski o dodatek osłonowy można składać do 31 stycznia 2022 r. Wypłata dodatków zostanie realizowana w 2022 r. w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia.
 • Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły to zrobić, jednak nie później niż do 31 października 2022 r. W tym przypadku wyplata 100% dodatku zostanie zrealizowana do
  2 grudnia 2022 r.
 • Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*Kwota dofinansowania uzależniona będzie od źródła ogrzewania.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

 • autor: Bożena Rosa, data: 2022-01-05

Najważniejsze inwestycje i działania na terenie Gminy Rawa Mazowiecka realizowane w latach 2019 - 2020

 • Plakat
 • Plakat
 • Mapa
 • Broszura informacyjna
 • Broszura informacyjna
 • Broszura informacyjna
 • Broszura informacyjna
 • autor: Paweł Jakubowski

Wsparcie z PROW na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw - start naboru

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków w ramach działania „Współpraca” na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw. O dofinansowanie z ARiMR na ten cel można się ubiegać już po raz drugi.
Ideą krótkich łańcuchów dostaw jest współpraca i zbiorowe działanie małych gospodarstw rolnych, niewielkich przedsiębiorstw, ale również skrócenie drogi produktu pomiędzy rolnikiem a odbiorcą. Można to osiągnąć np. przez innowacyjną organizację produkcji, transportu lub marketingu. Takie działanie wpływa pozytywnie na lokalny rozwój gospodarczy oraz na tworzenie więzi między konsumentami a producentami żywności czy rolnikami zajmującymi się przetwórstwem.
O wsparcie na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw mogą ubiegać się grupy operacyjne na rzecz innowacji (EPI). W ich skład musi wchodzić co najmniej 5 rolników i każdy z nich powinien spełniać wymagania określone w przepisach o prowadzeniu działalności:

 • w ramach dostaw bezpośrednich lub
 • przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, lub
 • w ramach rolniczego handlu detalicznego, lub
 • w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, lub
 • w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Grupa EPI musi posiadać zdolność prawną, a w przypadku gdy jej nie ma, działać na podstawie zawartej w formie pisemnej umowy, np. spółki cywilnej czy konsorcjum. Koszty planowane do poniesienia w ramach operacji mogą dotyczyć m.in. budowy, przebudowy lub remontu obiektów lub infrastruktury, zakupu lub instalacji nowych maszyn lub urządzeń (z wyłączeniem maszyn i urządzeń do produkcji rolnej), w tym środków transportu.

W okresie realizacji PROW na lata 2014-2020 dana grupa może otrzymać pomoc tylko raz. Wypłacana jest ona w formie ryczałtu, który wynosi:

 • 325 tys. zł w przypadku gdy w ramach planowanej do realizacji operacji ma zostać zakupiony środek transportu;
 • 280 tys. zł w pozostałych przypadkach.

Wnioski o pomoc na tworzenie krótkich łańcuchów dostaw do 31 stycznia 2022 r. będzie przyjmować Centrala ARiMR. Wymagane dokumenty można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika, a także w formie dokumentu elektronicznego wysłanego za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesyłką rejestrowaną, nadaną w placówce Poczty Polskiej.

 • autor: Łódzki Oddział Regionalny ARiMR

Tylko do 31 grudnia KGW mają czas na wydanie środków na prowadzenie działalności statutowej, a wydatki muszą rozliczyć do końca stycznia.

Koła gospodyń wiejskich otrzymały w tym roku z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa blisko 55,9 mln zł na prowadzenie działalności statutowej. 31 grudnia 2021 r. mija czas na wydanie pieniędzy, które koła gospodyń wiejskich otrzymały z ARiMR na rozwijanie swojej działalności. Zaś do 31 stycznia 2022 r. muszą się one rozliczyć z wydatków w formie sprawozdania. Jeżeli którykolwiek z tych terminów nie zostanie dochowany, otrzymane dofinansowanie trzeba będzie zwrócić. Wnioski o wsparcie działalności statutowej złożyło w ARiMR w 2021 roku 10 159 kół gospodyń wiejskich. Otrzymaną pomoc koła mogą przeznaczyć m.in. na: prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich; aktywności służące poprawie warunków życia i pracy kobiet na wsi; upowszechnianie dobrych metod prowadzenia gospodarstw domowych; rozwijanie kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

 • autor: Paweł Jakubowski