Ogłoszenia 2021 rok

Ogłoszenie z dnia 14.09.2021 r.

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 ze zmianami .) podaje do publicznej wiadomości, Stowarzyszenie ,,Rawskie Stowarzyszenie Amazonek z siedzibą w Rawie Mazowieckiej ul. Zwolińskiego 7, 96-200 Rawa Mazowiecka w dniu 14.09.2021 złożyło ofertę o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych,, organizacja działań na rzecz osób dotkniętych rakiem piersi, kobiet po mastektomii piersi między innymi służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego ”Tytuł zadania ,,Zwycięskie Amazonki”. Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w Rocznym Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami Pozarządowymi priorytetowe zadanie publiczne nr 6 punkt a.

Wstecz