Ogłoszenia 2021 rok

Ogłoszenie z dnia 02.06.2021 r.

Ogłoszenie
o złożeniu oferty w trybie art.19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Uznając celowość realizacji zadania publicznego Wójt Gminy Rawa Mazowiecka zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 .) podaje do publicznej wiadomości, że Stowarzyszenie ,,Nowe Życie w Rawie” z siedzibą w miejscowości Rawa Mazowiecka ul. Kościuszki 5 w dniu 01.06.2021 złożył ofertę o przyznanie dotacji na realizację zadania w sferze działań publicznych ,, W zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej( Dz.U. z 2020 r. poz.295 z późn. zm.) organizacja działań na rzecz zwalczania i zapobiegania depresji oraz jej skutkom u dzieci, młodzieży i dorosłych” Tytuł zadania ,, Stop złym emocją”. Wniosek jest odpowiedzią na wskazane w Rocznym Programie Współpracy Gminy Rawa Mazowiecka z Organizacjami Pozarządowymi priorytetowe zadanie publiczne nr.6 pkt b.

drukuj (Ogłoszenie z dnia 02.06.2021 r.)

Wstecz

baner toplayer
w sieci