Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

  • Logo NFOŚiGW

Strategia Rozwoju Elektromobilności szansą na rozwój Gminy Rawa Mazowiecka

„Strategia Rozwoju Elektromobilności szansą na rozwój Gminy Rawa Mazowiecka” jest dokumentem kompleksowym zawierającym analizę możliwych i planowych działań jakie należy podjąć, aby przyczyniły się one do realizacji zobowiązań i celów określonych w aktach normatywnych i dokumentach strategicznych.