Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

  • Logo WFOŚiGW w Łodzi

25 sztuk przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków

W roku 2008 na terenie Gminy Rawa Mazowiecka wybudowano 25 sztuk przydomowych, biologicznych oczyszczalni ścieków. Zadanie zrealizowano z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

  • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Wstecz