Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

  • Logo WFOŚiGW w Łodzi

Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowości Konopnica i Żydomice wraz z przykanalikami

Gmina Rawa Mazowiecka realizuje zadanie pn. "Budowa sieci kanalizacyjnych w miejscowości Konopnica i Żydomice wraz z przykanalikami". Wartość ogólna zadania: 1 634 556,25 PLN. Zadanie jest dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie:

 

  • pożyczki w kwocie 243 048,00 PLN
  • dotacji w wysokości 243 048,00 PLN
  • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Wstecz