Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 • Logo WFOŚiGW w Łodzi

Woda cenniejsza od złota

Program Edukacji Ekologicznej  pn. „Woda cenniejsza od złota” w ramach konkursu pn. „ Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019. Realizowany w Szkole Podstawowej w Konopnicy dofinansowany ze środków Wojewódzkiego  Funduszu  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  w ramach umowy dotacji  zawartej z Gminą Rawa Mazowiecka. Realizacja programu  wpłynęła na  zwiększenie świadomości uczniów szkoły i przedszkola na temat znaczenia wody w życiu człowieka dzięki uczestnictwu w różnorodnych działaniach na rzecz ochrony wody i racjonalnego korzystania z jej zasobów. Podczas różnorodnych form edukacyjnych - wycieczki, warsztaty, eksperymenty, zabawy badawcze - uczniowie poznali bogactwo środowiska naturalnego, którego podstawowym elementem jest woda.

Projekt swoim zakresem obejmował:

 • Zakup pomocy dydaktycznych
 • Wycieczki
 • Zajęcia w terenie
 • Warsztaty stacjonarne
 • Konkursy

Wartość ogólna zadania : 24404,00 zł.
Zadanie dofinansowane z WFOŚiGW w formie dotacji : 21963,00 zł.
http://www.zainwestujwekologie.pl/

 • Zdjęcie przedstawia dzieci ze szkoły w Konopnicy
 • Zdjęcie przedstawia dzieci ze szkoły w Konopnicy
 • Zdjęcie przedstawia dzieci ze szkoły w Konopnicy
 • Zdjęcie przedstawia dzieci ze szkoły w Konopnicy
 • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Wstecz

baner toplayer
w sieci