Ochotnicze Straże Pożarne

  • Sztandar OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Kurzeszynie

Ochotniczą Straż Pożarną założono w 1918 roku z liczbą 27 członków. Założycielami byli: Jan Skiwiński - pierwszy prezes, Teodor Chojecki - wiceprezes, Stanisław Jakubowski - gospodarz, Michał Dziewulski - naczelnik i Jakub Szkuta - pod naczelnik - rządca majątku z Wołuczy, który do organizacji straży wniósł najwięcej energii i zapału. Straż w okresie międzywojennym oprócz funkcji jej przypisanej spełniała we wsi funkcje kulturalne - posiadała własną orkiestrę dętą - a przede wszystkim wychowawczą, uczyła patriotyzmu i organizacji w warunkach młodej państwowości polskiej. Tuż po II wojnie światowej w 1946 roku najpilniejszą potrzebą według mieszkańców wydawała się budowa remizy strażackiej. Miejscowa ludność stwierdziła wspólnie, że dla wsi najważniejsze jest bezpieczeństwo - większość chałup kryta byłą bowiem strzechą. Dodatkowo we wsi potrzebne było miejsce spotkań, zebrań i wspólnych zabaw. Ludność pamiętała dobrze czasy I wojny światowej, kiedy to spłonął kościół i większość wsi - była potrzeba się zabezpieczyć na przyszłość. Wspólnym wysiłkiem w przeciągu dwóch lat remiza została pobudowana i od 1948 roku istnieje do dnia dzisiejszego. Jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego i posiada w użytkowaniu średni samochód ratowniczo- gaśniczy Star 1466 z 2003 roku, ciężki samochód ratowniczo- gaśniczy MAN TGM 18.320 z 2019 roku oraz samochód lekki VOLKSWAGEN TRANSPORTER. OSP w Kurzeszynie jest jedną z prężniej działających jednostek w powiecie rawskim o czym świadczą wyniki w zawodach sportowo- pożarniczych oraz ilość akcji ratowniczych w jakich jednostka bierze udział. Oprócz wyżej wymienionych zadań jednostka OSP Kurzeszyn bierze czynny udział w życiu kulturalnym wsi: organizuje imprezy okolicznościowe takie jak wspólna Wigilia, Ostatki, Zabawa Sylwestrowa, zabawy karnawałowe, Dzień Strażaka, Dzień Kobiet, dyskoteki i potańcówki dla dzieci i młodzieży. Świetlica jaką dysponuje jednostka jest często wykorzystywana do spotkań mieszkańców wsi i sołectwa Kurzeszyn (dotyczy to zebrań wiejskich, szkoleń dla rolników organizowanych przez ARiMR, zebrań z władzami samorządowymi, pokazów i szkoleń o różnej tematyce). Ochotnicza Straż Pożarna w głównej mierze działalność swoją finansuje ze środków własnych tj. składek członkowskich oraz środków pozyskanych z zewnątrz . W ostatnich latach dzięki mozolnej pracy strażaków oraz środkom pozyskanym z Unii Europejskiej i wsparciu władz Gminy budynek strażnicy został gruntownie wyremontowany i wyposażony. Obecnie OSP Kurzeszyn liczy 38 strażaków z czego 20 może brać udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych Aktywność OSP Kurzeszyn można śledzić na profilu Facebook

  • OSP Kurzeszyn. Fot. OSP Kurzeszyn
  • OSP Kurzeszyn. Fot. OSP Kurzeszyn
  • OSP Kurzeszyn. Fot. OSP Kurzeszyn
  • OSP Kurzeszyn. Fot. OSP Kurzeszyn
  • OSP Kurzeszyn. Fot. OSP Kurzeszyn
  • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Wstecz

baner toplayer
Turniej 2023