Ochotnicze Straże Pożarne

  • Sztandar OSP

Ochotnicza Straż Pożarna w Konopnicy

Jednostka powstała w 1962 r. i liczyła wówczas 14 członków. Prezesem został Franciszek Felak, a naczelnikiem Roman Dymowski, który pełnił tę funkcję przez kolejne lata. Członkami byli: Feliks Dębowski, Stefan Pietrzak, Czesław Redlicki, Marian Michalak, Marian Felak, Wiktor Dębski, Józef Chojecki, Władysław Orlik, Jan Stańczyk, Stanisław Kołodziejski , Marian Lusa, Jerzy Zalewski, Waldemar Dudkiewicz, Stanisław Konecki. W 1972 r. OSP otrzymała samochód pożarniczy „Żuk”, który był garażowany skromnym budynku na terenie istniejącego wtedy Kółka Rolniczego. W roku 1982 strażacy wyszli z inicjatywą budowy nowej strażnicy. W tym celu powołano społeczny komitet budowy w składzie: Przewodniczący- Roman Dymowski, Zastępca – Marian Michalak, Członkowie - Wiktor Dębski, Stanisław Kołodziejski, Jerzy Zalewski , Władysław Orlik, Marian Lusa, Jan Stańczyk, Marian Felak. W roku 1983 r., ze środków własnych jednostki, kupiono działkę pod budowę remizy od Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka. Budowę remizy w stanie surowym zakończono w 1985 roku, a do użytku oddano ją 16 października 1996 roku. Od roku 1998 jednostka posiada sztandar. Również w tym roku Państwowa Straż Pożarna przekazała jednostce samochód pożarniczy „Jelcz”, który służy do dnia dzisiejszego. Poza tym OSP dysponuje samochodem ratowniczo-gaśniczym „Jelcz”, który w 2020 Wójt Gminy Rawa Mazowiecka przekazał jednostce z zasobów OSP Kurzeszyn. W 2006 r., z inicjatywy druhów OSP i z wykorzystaniem środków własnych, wybudowano altankę, która służy wszystkim mieszkańcom miejscowości i gminy, zaś w 2012 roku wykonano nową elewację strażnicy. Członkowie OSP ratują życie nie tylko podczas akcji ratowniczo-gaśniczych ale również oddając krew i rejestrując się w bazie dawców szpiku. W 2017 roku nawiązano współpracę ze Stowarzyszeniem „Strażacy Wspólnie przeciw Białaczce’’, którego głównym celem propagowanie idei dawstwa szpiku oraz rejestracji potencjalnych dawców szpiku zaś podczas pikników strażackich mieszkańcy Konopnicy i okolicznych miejscowości oddali łącznie ponad 20 litrów krwi Obecnie w szeregach OSP jest 25 członków z czego 3 druhów Honorowych i 2 Wspierających. Aktywność OSP Konopnica można śledzić na profilu Facebook

  • Przekazanie samochodu. Fot. OSP Konopnica
  • Uroczystość nadania sztandaru. Fot. OSP Konopnica
  • Uroczystość nadania sztandaru. Fot. OSP Konopnica
  • Nowa elewacja budynu remizy OSP 2012. Fot. OSP Konopnica
  • Oddanie altanki dla społecznosci lokalnej 2006. Fot. OSP Konopnica
  • Poświęcenie figury św. Floriana - patrona Konopnicy 2014.Fot. OSP Konopnica
  • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Wstecz