Zespoły ludowe

  • Szkolny Zespół Ludowy - Podchlebnicki

Szkolny Zespół Ludowy Podchlebnicki

Szkolny Zespół Ludowy „ Podchlebnicki” powstał we wrześniu 2012 roku w Szkole Podstawowej w Starej Wojskiej. Obecnie liczy 24 członków. Jest to zespół dziecięco - młodzieżowy skupiający uczniów szkoły. W bieżącym roku szkolnym powstały dwie grupy: młodsza i starsza. Dzieci wykonują ludowe piosenki i zabawy dziecięce oparte na folklorze Mazowsza. Starsza grupa śpiewa pieśni ludowe, wykonuje tańce, układy ruchowe oraz scenicznie opracowuje przedstawienia tj. „ Na łunce pod lasym”, „Kolędnicy z Wojskiej”, „ Wieczór sobótkowy”. Członkowie zespołu śpiewają gwarą utrwalając w ten sposób mowę swych dziadków i pradziadków. Zespół propaguje przede wszystkim folklor muzyczny Ksiąstwa Łowickiego, lecz ze względu na położenie geograficzne (bliskość z Ziemią Rawską), sięga też i po utwory rawskie. Zespołowi przygrywa kapela w składzie: skrzypce, akordeon i bębenek. W każdym roku występuje ok. 20 razy na miejskich, gminny, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich wydarzeniach, imprezach, uroczystościach i konkursach.

Najważniejsze osiągnięcia zespołu:

  • I miejsce na VI Międzypowiatowym Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Działoszynie,
  • I i II miejsca w Przeglądzie Regionalnych Zespołów i Śpiewaków Ludowych „SIEDLISKO” w Aleksandrowie Łódzkim,
  • II miejsce w XXII Ogólnopolski Festiwalu Folklorystycznej Twórczości Dziecięcej ph. DZIECKO W FOLKLORZE” w Baranowie Sandomierskim:
  • III miejsce na Ogólnopolskim Przeglądzie Ludowych Zespołów Dziecięcych i Młodzieżowych ph. FOLKLOR NA BANK w Brańsku,
  • II i III miejsca w FOLKLORIADZIE JURAJSKIEJ podczas Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Ludowych w Poraju,
  • GRAND PRIX Przeglądu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych ph. RZECZYCKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM,
  • wyróżnienie na Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Ludowej pod hasłem „ BUKOWSKIE PREZENTACJE FOLKLORU MŁODYCH w Bukowsku,
  • wyróżnienie w Ogólnopolskim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych Dzieci i Młodzieży PASIACZEK w Opocznie.

Zespołem kieruje Danuta Dębska przy ogromnej pomocy Janiny Kwiatkowskiej.