Obiekty sakralne

  • Cmentarz rzymsko-katolicki (część) w Kurzeszynie

Cmentarz parafialny w Kurzeszynie

Cmentarz parafialny w Kurzeszynie usytuowany jest ok. 300 m od kościoła przy trasie Rawa Mazowiecka - Skierniewice po prawej stronie. Składa się z dwóch części cmentarza starego i nowego. Obydwie oddzielone są od siebie w sposób widoczny. Stary cmentarz jest malowniczo położony na zboczu wzniesienia. W tej części znajdują się stare, pojedynczo rozmieszczone drzewa: lipy, rubinie, jesiony, klon, wiąz. Alejki są dosyć nieregularne, momentami niema ich w ogóle. Nowa część cmentarza położona jest w niższej części wzniesienia. Oddzielona od starej szerokim pasem ziemi porośniętej trawą. Alejki mają charakter regularny. Między grobami nie występują starsze drzewa. Sporadycznie znaleźć można samowolnie posadzone przez parafian krzewy tuje, jałowce płożące itp. Cmentarz ogrodzony parkanem z płyt betonowych. Na teren cmentarza prowadzi brama z furtą z 1875r. Przy końcu cmentarza znajduje się mała furtka, z której czasem korzystają parafianie. Furtka prowadzi do drogi biegnącej przez łąki wzdłuż rzeki Rawka.

Wstecz