Obiekty sakralne

  • Zdjęcie Kościoła w Kurzeszynie

Kościół pw. NMP Królowej Polski w Kurzeszynie

Kościół parafialny pw. NMP Królowej Polski w Kurzeszynie wpisany do rejestru zabytków na mocy decyzji nr 512 z dnia 08.11.1978r.

Kurzeszyn należy do najstarszych wsi na Mazowszu i Ziemi Rawskiej. Badania archeologiczne prowadzone w 1985r. wykazały, że już na początku XVI w. w okolicy zwanej przez mieszkańców Diabełkiem, na nadrzecznym wzniesieniu stało kilkupiętrowe grodzisko z wierzą drewnianą i palisadą. Było to siedlisko rycerskiego rodu Kurzeskich herbu Topacz od nazwiska, których pochodzi nazwa wsi. Pierwszy kościół parafialny w Kurzeszynie ufundowali książęta mazowiecko-rawscy i istniał on już na początku XV w. Erygowanie czyli założenie parafii nastąpiło w 1512r. zaś plebanem był wówczas Jan z Pokrzywny, a do parafii należały wioski: Kurzeszyn, Wilkowice, Wojska, Wołucza, Ossa, Rosocha, Rogówiec, Pokrzywna, Niwna, Jelitów, Przewodowice i Konopijska Wola. Parafia nosiła nazwę pod wezwaniem Sw. Katarzyny. Nieznane są okoliczności w jakich ówczesny kościół uległ zniszczeniu. Wiadomo, że następny z modrzewia budowany był od 1607r. i poświęcony w 1612r. przez biskupa Pawła Wołuckiego. W latach 1840-1878 kościół ten był kilka razy restaurowany. Spłonął doszczętnie w dniu 13.06.1915r. od pocisków zapalających artylerii rosyjskiej.

Decyzję o budowie kościoła podjęła parafia w 1922r. gdy do pracy w niej skierowano księdza Stolarskiego. Projekt architektoniczny wykonany przez Perkowskiego a zweryfikowany przez J. Mullera. Został on zatwierdzony w dniu 29 marca 1923r. W dniu 27 maja 1923r. położono kamień węgielny. Kierownikiem budowy był Wędrowski. Razem z budową kościoła stawiano plebanie. Koscół to budynek wolnostojący, orientowany, murowany z cegły, tynkowany. Założony na planie prostokąta z wieżą od zachodu i prezbiterium trójbocznie zamkniętym od wschodu. Jednonawowy, salowy wieży portal neobarokowy, okna zamknięte półkoliście. W nawie strop płaski drewniany. Chór muzyczny w formie arkady z drewnianym balkonem i prospektami organowymi, umieszczonymi na ścianach. Organy kościelne 13 głosowe - Zygmunt Kamiński W-wa 1934r. Po lewej stronie przed ołtarzem bocznym umieszczona ambona wykonana z cegły bogato zdobiona. Do ambony prowadzą drewniane schody osłonione drewnianą poręczą z wypełnieniem do stopni. Sufit podtrzymują grube belki poprzeczne, na których ułożony jest ślepy pułap. Wieża kościelna pokryta blachą cynkową nierdzewną. Na wieży umieszczono krzyż żelazny z koroną. W 1978r. przeprowadzono naprawę pokrycia hełmu wieży.

Wstecz