Obiekty sakralne

  • Widok z lotu ptaka na Kościół w Boguszycach foto D. Piwowarski

Kościół pw. św. Stanisława w Boguszycach

Wieś Boguszyce leży ok.4 km na płd-zach od Rawy Mazowieckiej i ok. 5 km. na południe od trasy Łódź-Rawa Mazowiecka. Kościół wraz z zabudowaniami leży na płd-zachodnim krańcu wsi na naturalnym wzgórzu. Teren wokół ogrodzony jest murem z obrabianego kamienia wiązanego zaprawą wapienną. Wejście na teren przykościelny jest możliwe poprzez dwie furty w zachodniej partii muru, na wprost kruchty kościelnej. Ze względu na to, że kościół usytuowany jest na wzniesieniu prowadzą do niego betonowe schody, ograniczone po bokach metalowymi barierkami.
Teren przykościelny ma kształt prostokąta od zachodu zamkniętego trójbocznie. W narożach usytuowano murowane kaplice, wzdłuż południowego muru kilka płyt nagrobnych, podobnie przy zachodnim murze, na północ od furty. 
Dzwonnica została postawiona poza obrębem muru, frontowa podmurówka w jego linii, wtórna. Kościół usytuowany w centrum, teren wokół porastają drzewa. Ok. 50 metrów na południe od niego znajdują się zabudowania - plebania i organistówka wraz z budynkami gospodarczymi.
Materiały, konstrukcja, technika:
obiekt drewniany posadowiony na rzucie kwadratu konstrukcji szkieletowej /słupowo-ryglowej/. Wymiary: słupów 30x22 cm, rygli 25x20 cm, zastrzałów około18x18cm. W narożach i ścianach obiekt posiada słupy wzmocnione poziomymi ryglami i ukośnymi zastrzałami. Zastosowano łączenia ciesielskie na czop i zaciosy skośne. Dzwonnica z zewnątrz oszalowana deskami pionowo. Deski zbiegają do czoła z listwami w miejscu łączeń. Całość posadowiona na wysokiej podmurówce /na wysokości muru/ z kamieni polnych, łączonych zaprawą murarską, całość obrzucona. Przyciesie dębowe gr. 25x25 cm łączone w narożach na zamek, końce belek wystające poza lico ściany, ze wszystkich stron obite deskami. Obiekt jednoprzestrzenny kryty dachem namiotowym. Krokwie w dolnych końcach mocowane zaciosem skośnym na belkach wspartych na słupach i ryglach. Krokwie obite deseczkami, pokrycie-gont. Górna partia ścian otwarta półkolistymi arkadami utworzonymi ze słupów i dekoracyjnie wyciętych mieczy. Ostatnie belki podtrzymujące krokwie wystają poza lico ściany na ok. 30 cm. Końce również dekoracyjnie wycięte. Podłoga dekowa. Mocowanie dzwonów na 4 belkach podpartych w części środkowej podciągiem wspartym na słupach ścian.

  • Cmentarz przykościelny
  • Dzwonnica przy kościele
  • Ogrodzenie kościoła
  • Kościół w Boguszycach

Wstecz