Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

 • Logo projektu

Szlakiem Dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka

Gmina Rawa Mazowiecka realizuje projekt „SZLAKIEM DZIEDZICTWA GMINY RAWA MAZOWIECKA” dofinansowany z Funduszy Europejskich w partnerstwie z Parafią Rzymskokatolicką pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Rawie Mazowieckiej.
Celem projektu jest rozwój turystyki na terenie Gminy Rawa Mazowiecka poprzez budowę szlaku turystycznego łączącego najważniejsze i jednocześnie najciekawsze elementy dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
Okres realizacji projektu: 2021- 2022
Źródło dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Całkowita wartość projektu: 3 303 234,80 zł
Wysokość kosztów kwalifikowalnych: 2 654 919,18 zł
Wartość dofinansowania: 2 256 681,30 zł
Poziom dofinansowania: 85% kosztów kwalifikowalnych
Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu:

 • Długość utworzonych szlaków turystycznych - 90,00 km
 • Liczba produktów regionalnych objętych wsparciem – 1
 • Liczba przeprowadzonych kampanii reklamowych promujących walory turystyczne - 1
 • Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych - 1
 • Liczba wybudowanej infrastruktury turystycznej – 2

Planowane do osiągnięcia wskaźniki rezultatu:

 • Liczba nowo utworzonych miejsc pracy kobiety/mężczyźni – 1

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 2

 • Na zdjęciu Michał Michalik - Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
 • Na zdjęciu od lewej: Marlena Rudzka - Skarbnik Gminy Rawa Mazowiecka, Michał Michalik - Wójt Gminy Rawa Mazowiecka,...
 • Plakat - Gmina Rawa Mazowiecka realizuje projekt
 • Na zdjęciu od lewej: Marlena Rudzka - Skarbnik Gminy Rawa Mazowiecka, Michał Michalik - Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
 • autor: Agnieszka Mrówczyńska