Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

 • RPO Logo Poziom

Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego

Projekt nr RPLD.07.01.02-10-0020/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Jest to projekt partnerski gmin: Rawa Mazowiecka, Biała Rawska i Sadkowice.
Zakres projektu dla Gminy Rawa Mazowiecka:
Działanie 1 - Gminna platforma danych przestrzennych.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z geoportalem, który będzie dostosowany do struktury organizacyjnej urzędu i będzie świadczył e-usługi dotyczące zadań gminy, o których mowa w dyrektywie INSPIRE. Projektowany system ma służyć do gromadzenia, aktualizacji i dystrybucji danych przestrzennych. Stworzony system będzie zawierać dane przestrzenne i opisowe (referencyjne i tematyczne bazy danych wraz z opisującymi je zbiorami metadanych). System posłuży do gromadzenia danych przestrzennych przy zapewnieniu optymalnych procedur służących ich systematycznemu zbieraniu, aktualizowaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu.

Zaplanowane do wdrożenia e-usługi to:
1.Nazwa e-usługi: Informacja o zagospodarowaniu działki w MPZP.
2.Nazwa e-usługi: Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
3.Nazwa e-usługi: Zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (o przeznaczeniu działki).
4.Nazwa e-usługi: Wniosek do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium.
5.Nazwa e-usługi: Uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / studium.
6.Nazwa e-usługi: Pobranie WMS i WFS.
7.Nazwa e-usługi: Informacja o numerze i powierzchni działki.

Ponadto do realizacji ww. projektu, obsługi platformy zostanie zakupiony sprzęt komputerowy i biurowy do Urzędu Gminy.
Działanie 2 - Przebudowę systemu do backupu i archiwizacji danych cyfrowych gminy - zakup sprzętu.
Zadanie polega na dostawie systemu informatycznego. Zostanie wykonana instalacja i przygotowanie nowego serwera do uruchomienia systemu kopii i archiwizacji danych cyfrowych urzędu.
Działanie 3 - Modelowanie i optymalizację procesów w administracji publicznej - zakup oprogramowania i sprzętu.
Zadanie polega na rozszerzeniu obecnych możliwości gminy o zarządzanie obiegiem informacji księgowej dla potrzeb ochrony przed przekraczaniem dyscypliny budżetowej oraz uzyskiwanie informacji zarządczej w zakresie realizacji budżetu w oparciu o bieżącą i aktualną informację o stanie zaangażowania środków budżetowych.

Gmina Rawa Mazowiecka:
Wartość brutto projektu: 421.659,38 zł;
Koszty kwalifikowane (wartość netto projektu): 342.812,50 zł;
Kwota dofinansowania (85% kosztów kwalifikowanych): 291.390,62 zł;

 • Serwer
  Serwer
 • Serwer
  Serwer
 • Urządzenie wielofunkcyjne
  Urządzenie wielofunkcyjne
 • Laptop
  Laptop
 • Komputery stacjonarne
  Komputery stacjonarne
 • Komputery stacjonarne
  Komputery stacjonarne
 • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Zapytanie ofertowe na usługę zaprojektowania i wykonania 3 tablic pamiątkowych

drukuj (Zapytanie ofertowe na usługę zaprojektowania i wykonania 3 tablic pamiątkowych)

 • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka, data: 2018-12-03

Zapytanie ofertowe na usługę wykonania ulotek informacyjno – promocyjnych wraz z ich projektem graficznym

drukuj (Zapytanie ofertowe na usługę wykonania ulotek informacyjno – promocyjnych wraz z ich projektem graficznym)

 • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka, data: 2018-12-03

Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na wykonanie 6 plakatów informacyjnych

drukuj (Zapytanie ofertowe na usługę polegającą na wykonanie 6 plakatów informacyjnych)

 • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka, data: 2018-06-21

Wstecz

baner toplayer
Plakat NSP2021