Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego

  • RPO Logo Poziom

Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego dofinansowany z Funduszy Europejskich

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych poprzez utworzenie i prowadzenie na terenie powiatu rawskiego w okresie od 01.10.2017 r. do 30.09.2020 r. 185 miejsc świadczenia usług społecznych w formie: mieszkań wspomaganych dla mieszkańców gminy Cielądz, usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Biała Rawska, klubu Seniora dla mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka, oraz dla mieszkańców powiatu rawskiego wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, Klubu Seniora i Domu Dziennego Pobytu.

Realizacja projektu od 1.10.2017r. do 30.09.2020 r.
Dofinansowanie z Funduszy Europejskich: 3.592.615,75 zł
Wartość projektu 4.105.527,92 zł

Lider:
Powiat Rawski / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawie Mazowieckiej; Pl. Wolności 1; 96-200 Rawa Mazowiecka

Partnerzy:
Gmina Cielądz / GOPS w Cielądzu; Cielądz 59, 96-214 Cielądz
Gmina Biała Rawska / MGOPS w Białej Rawskiej; ul. Jana Pawła II 57; 96-230 Biała Rawska
Gmina Rawa Mazowiecka / GOPS w Rawie Mazowieckiej; Al. Konstytucji 3 Maja 32; 96-200 Rawa Mazowiecka
Fundacja Obudźmy Nadzieję ul. Solidarności 2a; 96-200 Rawa Mazowiecka
Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku ul. Kościuszki 5; 96-200 Rawa Mazowiecka

  • autor: Urząd Gminy Rawa Mazowiecka

Zapytania ofertowe

drukuj (Zapytania ofertowe)

  • autor: Anna Jakubiak, data: 2017-11-24

W oparciu o zasadę konkurencyjności Gmina Rawa Mazowiecka zaprasza do składania ofert na: Dostosowanie dla potrzeb tworzonego klubu seniora pomieszczeń budynku komunalnego w miejscowości Stara Rossocha gm. Rawa Mazowiecka

drukuj (W oparciu o zasadę konkurencyjności Gmina Rawa Mazowiecka zaprasza do składania ofert na: Dostosowanie dla potrzeb tworzonego klubu seniora pomieszczeń budynku komunalnego w miejscowości Stara Rossocha gm. Rawa Mazowiecka)

  • autor: Anna Jakubiak, data: 2017-11-24

Wstecz

baner toplayer
Plakat NSP2021