Ochrona środowiska

Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Dotacje udzielane są na podstawie uchwał Rady Gminy Rawa Mazowiecka, stanowiących akt prawa miejscowego, na podstawie której Wójt Gminy Rawa Mazowiecka będzie mógł udzielać dotacji celowej na realizację zadania budowa przydomowych oczyszczalni ścieków posadowionych w granicach administracyjnych gminy Rawa Mazowiecka.

Wstecz