Gospodarka odpadami

Informacja dla podmiotów opróżniających zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenie na odbiór i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Rawa Mazowiecka. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1549) informuję, iż zmianie uległy niektóre przepisy dot. przedsiębiorców posiadających lub ubiegających się o zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych. Nowelizacja rozszerzyła treść sprawozdania kwartalnego sporządzanego przez przedsiębiorcę. Zmiany dot. sprawozdania kwartalnego weszły  w życie z dniem 01.01.2023 r.

  • Mapa aglomeracja
  • autor: Iwona Gierach, data: 2023-04-19