Gospodarka odpadami

Akty prawa miejscowego regulujące gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rawa Mazowiecka

Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

  • autor: Iwona Gierach
baner toplayer
Komunikat w sprawie racjonalnego korzystania z wody