Test

Referat organizacyjny i spraw obywatelskich

Kierownik Referatu - Anna Jakubiak
pokój 203
tel. 46 854 51 79
tel. 46 814 42 41 wew. 203


Stanowisko pracy ds. obsługi sekretariatu
Sylwia Wiśniewska
pokój 202
tel.  46 814 42 41
fax. 46 814 42 41


Stanowisko pracy ds. zatrudnienia i spraw organizacyjnych
Małgorzata Melon
pokój 204
tel. 46 854 51 80
tel. 46 814 42 41 wew. 204


Stanowisko pracy ds. obsługi Rady Gminy, Komisji oraz samorządów wiejskich
Kinga Ekner
pokój 305
tel. 46 858 25 40
tel. 46 814 42 41 wew. 305


Stanowisko pracy ds. zdrowia i przeciwdziałania patologiom społecznym
Irmina Grzywka
pokój 204
tel. 46 854 51 80
tel. 46 814 42 41 wew. 204


Stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej
Helena Brocka
pokój 205
tel. 46 854 51 82
tel. 46 814 42 41 wew. 209


Stanowisko pracy ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Iwona Bąkowska
pokój 205
tel. 46 814 35 39
tel. 46 814 42 41 wew. 205


Samodzielne stanowisko pracy ds. informatyki
Sebastian Kobierski
pokój 001
tel. 46 854 51 70
tel. 46 814 42 41 wew. 121

Wstecz

baner toplayer
Sołeckie 2023