Aktualności 2021

Rok 2022 Rokiem Marii Grzegorzewskiej

Z okazji 100. rocznicy utworzenia Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej, obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddał hołd wybitnej twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce.
Maria Grzegorzewska - wybitna uczona, pedagog specjalny, tyflopedagog, tyflopsycholog i działaczka społeczna - urodziła się 18 kwietnia 1888 r. we wsi Wołucza na terenie obecnej Gminy Rawa Mazowiecka.
Jako pierwsza w Polsce podjęła systematyczne badania nad zagadnieniami pedagogiki niepełnosprawnych, stworzyła jej podstawy. Więcej o Marii Grzegorzewskiej http://www.aps.edu.pl/uczelnia/patronka/

  • autor: Paweł Jakubowski

Wstecz