Aktualności 2021

 • Szczepmy się logo

Rejestrcja na szczepienia przeciwko COVID-19

Informujemy, że od dnia 15 stycznia 2021 r. ruszyła rejestracja na szczepienia przeciwko COVID-19. 
Harmonogram rejestracji:
Na konkretny termin szczepienia mogą zarejestrować się:

 • od 15 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 80 lat
 • od 22 stycznia 2021 r. osoby, które skończyły 70 lat.

Szczepienia dla tych osób rozpoczną się 25 stycznia 2021 r. 
Na szczepienie można się zarejestrować:

 • poprzez całodobową i bezpłatną infolinię – nr telefonu: 989
 • poprzez kontakt z punktem szczepień
 • elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na portalu pacjent.gov.pl.
  Na gminy został nałożony obowiązek zapewnienia transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2. Pomoc będzie organizowana dla osób:
 • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N, lub  odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami, lub dla osób mających trudności z dostępem do punktów szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).
  Zgłoszenia osób niepełnosprawnych bądź niesamodzielnych seniorów, mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, przyjmowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej pod nr tel. 534 804 553 od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 15.00.
  Szczegóły na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/szczepimysie

 

 • autor: Paweł Jakubowski

Wstecz