Aktualności 2024

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje o możliwości uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym zakresu ochrony zwierząt podczas uboju zwierząt poza rzeźnią na użytek własny. Szkolenie odbędzie się w dniu 29 lutego 2024r. o godzinie 10.00, w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Rawie Mazowieckiej, ul. Mszczonowska 10. Dla uczestników zostaną wystawione zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia w w/w zakresie. W celu uzyskania zaświadczenia należy dokonać opłaty skarbowej w kwocie 17 zł na konto Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka i okazać dowód wpłaty/przelewu na konto UM Rawa Mazowiecka.
Chęć uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić telefonicznie, do dnia 26 lutego 2024r. pod nr tel. 46 814 43 53.

  • autor: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawie Mazowieckiej, data: 2024-02-05

Wstecz