Ogłoszenia 2024 rok

Komunikat w sprawie racjonalnego korzystania z wody

Drodzy Mieszkańcy,

w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami oraz niekorzystnymi prognozami pogody na najbliższe dni, zwracamy się z prośbą do mieszkańców korzystających z sieci wodociągowej o racjonalne korzystanie z wody. Prosimy o wykorzystywanie wody pitnej z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych i powstrzymanie się od podlewania ogródków, trawników, mycia samochodów, napełniania przydomowych basenów itp. wodą z sieci wodociągowej w godzinach od 6:00 do 22:00. Ograniczenie zużycia zapewni odpowiednie ciśnienie wody w sieci oraz nie spowoduje przerw w jej dostawie wszystkim użytkownikom sieci wodociągowej. Oszczędzanie wody jest również niezbędne w celu zapewnienia odpowiedniego ciśnienia w hydrantach na potrzeby ochrony przeciwpożarowej.
Apelujemy także do wszystkich mieszkańców Gminy, aby zgłaszali do pracowników Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji zauważone wycieki wody, przypadki wandalizmu infrastruktury technicznej oraz kradzieży wody czy to z hydrantu czy dodatkowych przyłączy.
Przypominamy, że nielegalny pobór wody oraz nielegalne przyłącze traktowane jest jako kradzież wody i podlega karze grzywny do 5 000 zł.

  • autor: Mateusz Niwiński, data: 2024-06-27
baner toplayer
Komunikat w sprawie racjonalnego korzystania z wody