Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023

Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023

Program "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023''

Gmina Rawa Mazowiecka przystąpiła do realizacji programu rządowego pt. "Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2023" moduł II, tj. zakup urządzeń do świadczenia usługi, "opieki na odległość" przy użyciu tzw.: "opasek bezpieczeństwa - opaska telemedyczna" wraz z zakupem usługi obsługi systemu polegającej na sprawowaniu całodobowej opieki na odległość nad seniorami 65+ przez centrum monitoringu. Zadanie dofinansowane jest z rezerwy celowej budżetu państwa w wysokości 48.024,00 zł. Całkowity koszt realizacji zadania to 60.030,00 zł.

1. Cel programu

Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania dla osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.

2. Realizator programu

Realizatorem programu dla mieszkańców Gminy Rawa Mazowiecka jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej z siedzibą w Rawa Mazowiecka al. Konstytucji 3 Maja 32

3. Termin realizacji programu

Program będzie realizowany do dnia 31.12.2023 r.

4. Adresaci programu

Do programu będą kwalifikowani seniorzy w wieku 65 lat i więcej z terenu gminy Rawa Mazowiecka, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Osoby zainteresowane prosimy o jak najszybszy kontakt w tej sprawie pod nr tel. +48 46 814 39 08 lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach 8:00 do 16:00, środa w godzinach od 8:00 do 17:00 i piątek w godzinach od 8.00 do 15.00. Udział w programie dla seniora jest bezpłatny.

  • autor: Bożena Rosa, data: 2023-06-28
baner toplayer
Komunikat w sprawie racjonalnego korzystania z wody